Rynek pracy

26 czerwca 2020 r.

Okazuje się, że ani zmienne demograficzne pracowników, ani różnice w strukturze działalności gospodarczej nie wyjaśniają różnicy płac między landami

Jak wyrównać płacę za tę samą pracę26 czerwca 2020 r.

W tym roku miną trzy dekady od zjednoczenia Niemiec. Trzydzieści lat wysiłków „dociągnięcia” wschodu do zachodu, a mimo to różnice w płacach między byłą Niemiecką Republiką Demokratyczną a Republiką Federalną Niemiec wynoszą 26 proc. (po skorygowaniu o różnice w cenach). Oznacza to, że pracownik z byłego NRD może kupić o jedną czwartą mniej dóbr i usług niż jego kolega z zachodnich landów.

25 czerwca 2020 r.

praca

Wsparcie dla bezrobotnych 50+ pomaga pracodawcom25 czerwca 2020 r.

Wiele firm szuka rozwiązań, dzięki którym mogłyby uzyskać wsparcie finansowe i stworzyć nowe miejsca pracy. Firmy – szczególnie te, które z powodu epidemii były zmuszone zwolnić część załogi, a teraz zdecydują się na tworzenie nowych miejsc pracy – mogą skorzystać ze środków przygotowanych na wsparcie bezrobotnych w wieku 50+.

18 czerwca 2020 r.

Fundusz, który jest źródłem finansowania awaryjnego i kryzysowego dla rządzących. Fundusz, który wszędzie w Europie jest pod ścisłą kontrolą pracodawców i związkowców, a w Polsce został upaństwowiony i zaledwie dopuszcza się do opiniowania planów wydatków i oceny realizacji.

Męcina: Reforma polityki rynku pracy jest konieczna, ale musi być mądra18 czerwca 2020 r.

Otatnio słyszymy, że politykę rynku pracy trzeba usprawnić, a panaceum na złe działanie urzędów pracy ma być ich centralizacja, czyli upaństwowienie. To powrót do czasów sprzed reformy samorządowej z lat 90. XX wieku. Tych, którzy w takim działaniu upatrują naprawy systemu (w warunkach obciążenia urzędów pracy realizacją zadań wynikających z tarcz antykryzysowych), przestrzegam przed pozorowanym rozwiązaniem. Problem nie leży w aktywności urzędów pracy, ale w zasadach funkcjonowania tego systemu.

7 czerwca 2020 r.

Szacuje się, że kryzys spowodowany koronawirusem będzie oznaczła 6 mln potencjalnych bezrobotnych w Unii Europejskiej.

Koronabezrobocie: Ile tak naprawdę osób straciło pracę? O ile mniej zarabiamy?7 czerwca 2020 r.

Kwiecień był pierwszym od siedmiu lat miesiącem w którym Polacy zarabiali mniej. Wynagrodzenia w firmach zmalały o 1,4 proc. Wzrosło także bezrobocie. W marcu bez pracy pozostawało, według GUS, 5,4 proc. Polaków, a miesiąc później już 5,8 proc. Szacowana stopa bezrobocia na maj wynosi 6 proc. Co oznaczają te liczby i czego o koronawirusowym rynku pracy nie wiemy?

5 czerwca 2020 r.

pracownik praca

Tarcza 4.0 ma ułatwić utrzymanie miejsc pracy. Kontrowersje wśród pracowników budzą proponowane rozwiązania [SPRAWDŹ ZMIANY]5 czerwca 2020 r.

Rozwiązania zawarte w Tarczy 4.0 zapewnią wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19 - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju. Tarcza 4.0 m.in. umożliwia pracodawcy wysłanie pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody.