Rynek pracy

11 lipca 2019 r.

3347 liczba studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku architektura w roku akademickim 2018/2019.

Przyszły architekt bez pieniędzy nie nauczy się zawodu11 lipca 2019 r.

Jeśli w przepisach nie zostaną uregulowane kwestie kosztów związanych z praktykami zawodowymi przyszłych architektów, może się okazać, że nie będą oni mieli gdzie ich odbywać – wskazuje Krajowa Rada Izby Architektów RP (KRIA) w opinii do projektu rozporządzenia regulującego przygotowanie do wykonywania tego zawodu.

8 lipca 2019 r.

Szybki wzrost wynagrodzeń potwierdzają oficjalne dane.

Zarabiamy więcej, więc rezygnujemy z pracy na dwóch etatach [DANE]8 lipca 2019 r.

O ponad 9 proc. zmniejszyła się w ciągu roku liczba pracowników, którzy mają wielu pracodawców. W I kw. 847 tys. osób miało w naszym kraju zajęcie w więcej niż jednym miejscu pracy. To o 86 tys. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i najmniej od 2010 r., czyli od czasu, gdy są porównywalne dane – wynika z badań aktywności ekonomicznej ludności prowadzonych przez GUS.

2 lipca 2019 r.

Chcąc wykorzystać potencjał generacji C, pracodawcy będą musieli wprowadzić poważne zmiany w swoich organizacjach. Inaczej będą wyglądać nie tylko ich biura, ale także struktura organizacji, która stanie się luźniejsza i mniej hierarchiczna.

Pracodawcy, szykujcie się: Nadchodzi „Generacja C”2 lipca 2019 r.

Millenialsi, Pokolenie Y czy Z? Jak twierdzą eksperci, te pojęcia nie odzwierciedlają tego, co łączy młodych pracowników i absolwentów wchodzących na rynek pracy. Zdecydowanie lepiej tę społeczność opisuje pojęcie generacji C, nazwanej tak od słowa „Connected” (ang. połączeni). Bo to właśnie doświadczenie ciągłego „połączenia”, funkcjonowania w sieci i utrzymywania relacji przez Internet definiuje tę grupę znacznie lepiej niż data urodzenia.

29 czerwca 2019 r.

Jerzy Karwowski, Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Karwowski: Wprowadzenie samodzielnej pracy fizjoterapeuty jest krokiem naprzód. Sam zawód wymaga dofinansowania [STUDIO DGP]29 czerwca 2019 r.

Rehabilitacja jest tak nienamacalna jak ratowanie zdrowie. Powoduje przyspieszenie leczenia, wyleczenie lub sprawia, że pacjent jest samowystarczalny. Rehabilitacja powinna być doceniana w systemie zdrowia, a jest niedofinansowana, zapomniana i na końcu traktowana jak coś, co może poczekać – twierdzi Jerzy Karwowski, Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Wiceprezydent Pracodawców RP.

28 czerwca 2019 r.

Zety są bowiem również pewne siebie i swojej wiedzy, ale ponieważ praca nie jest dla nich sensem życia nie mają potrzeby, by to udowadniać.

Wywrócili system do góry nogami. Oto pokolenie Z na rynku pracy [PODCAST]28 czerwca 2019 r.

Odkąd na rynek pracy weszli millenialsi i wywrócili cały stary system do góry nogami, socjologowie baczną uwagę poświęcają kolejnym pokoleniom wchodzącym na rynek pracy. Sztafeta pokoleń jest też coraz większym wyzwaniem dla HR-owców. Coraz trudniej jest bowiem pogodzić w jednym miejscu pracy tak wiele oczekiwań i stylów życia. Najnowsze wyzwanie to pokolenie Z.Kto to?

13 czerwca 2019 r.

Nie do końca zadowoleni mogą być też pracodawcy.

Płaca minimalna w 2020 roku wzrośnie co najmniej o 200 zł13 czerwca 2019 r.

Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął propozycję wysokości przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia. Najniższa pensja dla pracownika ma wynieść 2450 zł (czyli o 200 zł więcej niż w 2019 r.; 8,9 proc.), a stawka dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 16 zł za godzinę. Teraz propozycja ta trafi do partnerów społecznych. W Radzie Dialogu Społecznego rozpoczną się negocjacje ostatecznych kwot podwyżek. Decyzja rządu już teraz ma jednak istotne znaczenie. Zgodnie z przepisami przyszłoroczne wynagrodzenie minimalne nie będzie mogło być niższe od kwot przyjętych wczoraj przez Radę Ministrów, bez względu na efekty rozmów z centralami związkowymi i organizacjami pracodawców. Te pierwsze przyjęły wspólne stanowisko w sprawie minimalnego wynagrodzenia – postulują jego wzrost o 12 proc. (do 2520 zł).