Rynek pracy

16 października 2019 r.

Podwyżka nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona, bo nie wiadomo, czy projekt budżetu zakładający wzrost wydatków zostanie zaakceptowany w dalszym toku prac nad budżetem państwa

Podwyżki dla pracowników PIP16 października 2019 r.

W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy ma wydać o 27,2 mln zł więcej na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników. Oznacza to przeciętną podwyżkę o 600 zł brutto. Tak wynika z projektu budżetu PIP na 2020 r., który został omówiony na wczorajszym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy.

12 października 2019 r.

Częstochowscy radni postanowili, że firmy, które chcą inwestować w tym mieście, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Jest jednak warunek: muszą zaoferować nowym pracownikom przynajmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Ale czy ci, którzy zatrudnią nowe osoby z takim wynagrodzeniem, muszą też podnieść płace dotychczasowym pracownikom?

Wyższe płace dla nowych kadr czasami są uzasadnione12 października 2019 r.

Częstochowscy radni postanowili, że firmy, które chcą inwestować w tym mieście, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Jest jednak warunek: muszą zaoferować nowym pracownikom przynajmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Ale czy ci, którzy zatrudnią nowe osoby z takim wynagrodzeniem, muszą też podnieść płace dotychczasowym pracownikom?

9 października 2019 r.

Bez interwencji i centralnie zarządzanych programów, za którymi stoją zmiany w regulacjach oraz finansowanie, sytuacja w polskim szkolnictwie zawodowym się nie poprawi. Jest to wyzwanie demograficzne, w którym rola państwa powinna polegać na stworzeniu rozwiązań godzących interesy przedsiębiorców oraz uczniów.

NPBP: Szkolnictwo zawodowe woła o systemowe wsparcie9 października 2019 r.

Dane Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego wskazują, że polscy absolwenci szkół zawodowych mają o 30 proc. większe szanse na znalezienie zatrudnienia niż w przypadku braku jakichkolwiek kwalifikacji. W Niemczech to już 35 proc. Żeby jednak kształcenie zawodowe przynosiło jeszcze lepsze rezultaty, musi połączyć siły z biznesem.

12 września 2019 r.

Wprowadzenie takiej usługi zakłada projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, który pod koniec maja trafił do konsultacji.

Osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi nie będą miały na razie wsparcia agencji zatrudnienia12 września 2019 r.

Wprowadzenie takiej usługi zakłada projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, który pod koniec maja trafił do konsultacji. Wprawdzie już teraz niektóre organizacje pozarządowe oferują podopiecznym pomoc trenera pracy, ale brakuje przepisów, które określałyby standardy dotyczące tego, kto może pełnić taką rolę oraz na czym ma ona polegać. To miała zmienić właśnie wspomniana ustawa.