Rekrutacja

23 października 2019 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Inspekcja sanitarna zmieni strukturę23 października 2019 r.

Główny Inspektor Sanitarny zyska wpływ na inspekcje w terenie – będzie mógł zlecać im przeprowadzenie kontroli, a jego polecenia będą wiążące. Takie zmiany wprowadzić ma przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).