Prawo pracy

6 czerwca 2020 r.

Ponadto nieudzielanie pracownikowi niewykorzystanego urlopu w ww. terminie większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 282 par. 1 pkt 2 Kodeksu pracy, co zagrożone karą grzywny.

Kodeks pracy 2020: Zaległy urlop wypoczynkowy6 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Nie zawsze będzie to jednak możliwe. Co w takiej sytuacji z zaległym urlopem? Do kiedy można go wykorzystać? Czy można otrzymać ekwiwalent? Czy pracodawca możesz nas „zmusić” do wykorzystania zaległego urlopu?

28 maja 2020 r.

Przy ograniczonej ilości pracy to pracodawca wybiera pracowników stosownie do faktycznego zapotrzebowania.

Dobór pracowników objętych przestojem nie może wiązać się z dyskryminacją28 maja 2020 r.

Zdarzają się sytuacje, gdy pracy do wykonania w zakładzie jest mniej niż zwykle i nie wystarcza jej dla wszystkich obecnych na swoich stanowiskach. Wówczas przestój dotyczy części pracowników. Pojawia się pytanie, jak wybrać tych, którzy mają pracować? Jak nie narazić się w takiej sytuacji na zarzut dyskryminacji w doborze pracowników objętych przestojem?

22 maja 2020 r.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych

Jak obliczyć zasiłek chorobowy po pobraniu opiekuńczego i obniżeniu etatu22 maja 2020 r.

Pracownica do końca kwietnia 2020 r. była na zasiłku opiekuńczym. Od 7 maja choruje. Czy jako podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć podstawę ustaloną dla zasiłku opiekuńczego, czy ustalić ją ponownie, bo od 1 maja br. pracownicy został obniżony wymiar czasu pracy z pełnego etatu do 0,8. Wynagrodzenie spadło o 20 proc. (z 3700 zł). Zmiana w tym zakresie nastąpiła na podstawie porozumienia zawartego z pracownikami na okres trzech miesięcy i ma związek z COVID-19.

21 maja 2020 r.

Tarcza antykryzysowa obejmuje jednak szersze spektrum pracodawców niż kodeks pracy.

Porozumienie wystarcza do zmniejszenia pensji pracowników21 maja 2020 r.

Jednym z instrumentów wprowadzonych przez tarczę antykryzysową jest możliwość zawarcia przez pracodawcę z reprezentacją pracowników porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. Instrument ten pozostaje w cieniu innych rozwiązań, szczególnie dopłat dla pracodawców i przestoju ekonomicznego, pozwala jednak zoptymalizować wysokość kosztów pracy, obniżając wynagrodzenia. W ogólnym rozrachunku może on dać pracodawcy większą korzyść niż same dopłaty do wynagrodzeń.

21 maja 2020 r.

W czasie pandemii firmy mogą też zaoszczędzić na zakazie konkurencji.

Tarcza 4.0: Niższe odprawy, przymusowe urlopy21 maja 2020 r.

Z mocy prawa pracodawca będzie mógł wysłać zatrudnionych na zaległe urlopy. Maksymalna odprawa zostanie ograniczona do 10-krotności minimalnej pensji (26 tys. zł w tym roku). Takie rozwiązania, które mają obowiązywać w okresie stanu epidemii, przewiduje projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarcza antykryzysowa 4.0). Wczoraj przyjął go rząd.