Prawo pracy

8 lipca 2020 r.

Praca zdalna. Telepraca. Home office. Koronawirus

Praca zdalna a telepraca: Na czym polega różnica8 lipca 2020 r.

W czasie pandemii koronawirusa bardzo popularne stało się wykonywanie przez pracowników pracy z domu. Często w tym kontekście wymiennie stosuje się pojęcie telepracy i pracy zdalnej. Tymczasem są to dwie różne formy wykonywania obowiązków zawodowych. Na czym polega różnica?

30 czerwca 2020 r.

W obliczu lockdown’u i wstrzymania działalności wielu firm dużo mówiło się o tym, kiedy i czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy. W tym zakresie regulacje prawne nie uległy zmianie i w dalszym ciągu pracodawca ma takie uprawnienie, ale wyłącznie w dwóch ściśle określonych przypadkach.

Prawo do urlopu wypoczynkowego. Co zmieniła epidemia koronawirusa?30 czerwca 2020 r.

Epidemia postawiła w trudnej sytuacji wielu pracodawców. Jednocześnie ogrom zmian, w tym projektów, które były dość dynamicznie zmieniane, mógł wprowadzić dozę niepewności co do aktualnego brzmienia praw pracowników w zakresie ich podstawowych uprawnień, w tym urlopów. Aktualnie obowiązujące regulacje tłumaczą eksperci DAS Towarzystwa Ochrony Prawnej.

18 czerwca 2020 r.

Punktem odniesienia dla wspomnianych terminów powinno być pierwsze zwolnienie dokonane zgodnie z planem pracodawcy w sprawie przeprowadzenia zwolnień grupowych, czyli zgodnie z procedurą zbiorowych redukcji. Ta ostatnia przewiduje wiele obowiązków dla firm, zwłaszcza w zakresie informacji (np. urzędy pracy) i konsultacji (związki zawodowe).

Jak ustalić termin zwolnień grupowych18 czerwca 2020 r.

Przy ustalaniu, czy w firmie dojdzie do grupowego zwolnienia, należy brać pod uwagę okres liczony jako 30 lub 90 kolejnych dni. Na potrzeby rozpatrywania, czy dane rozwiązanie umowy wlicza się do nich, nie można uwzględniać jedynie zwolnień dokonanych wyłącznie przed redukcją tego etatu albo po niej. Terminu tego nie liczy się też wyłącznie od momentu pierwszego zwolnienia dokonanego zgodnie z planem pracodawcy w sprawie przeprowadzenia grupowych redukcji. Ochrona dla pracowników nie może bowiem zależeć od tego, czy firma spełnia przewidziane w dyrektywie wymogi i przeprowadza zbiorowe cięcia etatów zgodnie z ustaloną w przepisach procedurą. Tak wynika z opinii Michala Bobeka, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE (z 11 czerwca 2020 r.).