Prawo pracy

14 października 2019 r.

Dodatek w wysokości 1600 zł, ale tylko dla pracowników systemu ratownictwa i wprowadzenie klauzuli opt-out – to główne ustalenia paktu zawartego pomiędzy ratownikami medycznymi i Ministerstwem Zdrowia. Środowisko jest mocno podzielone w ocenach, coraz więcej ratowników pracuje bowiem poza systemem – na oddziałach szpitalnych.

Ratownicy porozumieli się z resortem zdrowia14 października 2019 r.

Dodatek w wysokości 1600 zł, ale tylko dla pracowników systemu ratownictwa i wprowadzenie klauzuli opt-out – to główne ustalenia paktu zawartego pomiędzy ratownikami medycznymi i Ministerstwem Zdrowia. Środowisko jest mocno podzielone w ocenach, coraz więcej ratowników pracuje bowiem poza systemem – na oddziałach szpitalnych.

13 października 2019 r.

Jeden z moich pracowników złożył pozew o przywrócenie do pracy. Jego stanowisko jest już zajęte, a intensywny i długotrwały konflikt pomiędzy mną a tym podwładnym wyklucza dalszą współpracę. Jednak z uwagi na to, że wypowiedzenie angażu było niezgodne z prawem, na rzecz pracownika zostało zasądzone odszkodowanie – mimo że zatrudniony tego nie żądał.

Sąd pracy może z urzędu uwzględnić roszczenie pracownika13 października 2019 r.

Jeden z moich pracowników złożył pozew o przywrócenie do pracy. Jego stanowisko jest już zajęte, a intensywny i długotrwały konflikt pomiędzy mną a tym podwładnym wyklucza dalszą współpracę. Jednak z uwagi na to, że wypowiedzenie angażu było niezgodne z prawem, na rzecz pracownika zostało zasądzone odszkodowanie – mimo że zatrudniony tego nie żądał.

2 października 2019 r.

dSprawa dotyczyła wniosku o wystawienie formularza potwierdzającego objęcie pracownika oddelegowanego do pracy w innym kraju UE ubezpieczeniem społecznym w Polsce.

Formularz unijny nie dla byłego pracownika2 października 2019 r.

Sprawa dotyczyła wniosku o wystawienie formularza potwierdzającego objęcie pracownika oddelegowanego do pracy w innym kraju UE ubezpieczeniem społecznym w Polsce. Spółka F., działająca w branży budowlanej, prowadziła różnego rodzaju inwestycje i roboty w krajach UE, głównie w Wlk. Brytanii i Francji. Pracownik, którego miał dotyczyć dokument, wykonywał pracę w różnych krajach.

30 września 2019 r.

Sąd Najwyższy jednak nie podzielił tych poglądów i skargę kasacyjną ośrodka w całości oddalił, utrzymując prawomocnie zasądzone odszkodowanie.

Przekształcenia pracodawcy nie usprawiedliwiają dyskryminacji30 września 2019 r.

Źródłem sprawy był pozew, jaki złożył przeciwko Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) były pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych, zlikwidowanej wskutek utworzenia KOWR. Ośrodek powstał jako rządowa agencja, przejmując zadania istniejących wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz część zadań Agencji Rynku Rolnego. Powołano także czasowy urząd pełnomocnika Ministra Rolnictwa ds. utworzenia ośrodka. Jego zadaniem było także zatrudnianie pracowników w KOWR. Znaleźć tam pracę mieli też byli pracownicy ANR i ARR. Jednak zgodnie z art. 51 przepisów wprowadzających ustawę o KOWR tym, którzy odmówili przyjęcia propozycji pracy w nowotworzonym ośrodku lub nie złożyli oświadczenia o zamiarze zatrudnienia tam, jak również tym, którzy do końca maja 2017 r. nie dostali takiej propozycji, stosunki pracy, zgodnie z przepisami wprowadzającymi, wygasały.

27 września 2019 r.

Polska w statystykach dotyczących nierówności w zatrudnieniu wypada lepiej niż inni, ale nadal jest w tej mierze wiele do zrobienia. Politycy prześcigają się w pomysłach: ankiety wśród pracodawców, raporty o równości wynagrodzeń, certyfikaty sprawiedliwych płac, zmiany w prawie. Ideę popierają też eksperci, choć środki jej realizacji już niekoniecznie.

Politycy chcą zadbać o kobiety w pracy. Czy obecne prawo tego nie gwarantuje?27 września 2019 r.

Polska w statystykach dotyczących nierówności w zatrudnieniu wypada lepiej niż inni, ale nadal jest w tej mierze wiele do zrobienia. Politycy prześcigają się w pomysłach: ankiety wśród pracodawców, raporty o równości wynagrodzeń, certyfikaty sprawiedliwych płac, zmiany w prawie. Ideę popierają też eksperci, choć środki jej realizacji już niekoniecznie.