Prawo pracy

20 listopada 2020 r.

Wyznaczany dzień wolny powinien zostać oznaczony w harmonogramach czasu pracy jako wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, a nie jako wolny za święto, gdyż święto nie jest przenoszone, a to, że wypadło ono w sobotę, powoduje w praktyce, że pracownik nie ma zapewnionego dnia wolnego od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.

Czeka nas kolejny pracowity rok. W 2021 r. 252 dni i 2016 godzin pracy20 listopada 2020 r.

Wymiary miesięczne będą bardzo zróżnicowane – wahają się od 152 aż do 184 godzin. Najdłużej popracujemy w marcu, bo aż 184 godziny, a najkrócej w styczniu oraz w maju – tylko 152 godziny. Tak samo jak w 2020 r. dwa święta przypadną w sobotę, a więc w dwóch okresach rozliczeniowych czasu pracy będzie obowiązek wyznaczania w zamian dodatkowego dnia wolnego od pracy.

20 listopada 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa ze zleceń wzrośnie do 18,30 zł.

Płaca minimalna, stawka godzinowa i inne świadczenia w 2021 roku20 listopada 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa ze zleceń wzrośnie do 18,30 zł. Wyższa płaca minimalna to wzrost innych świadczeń ze stosunku pracy, których wysokość odpowiada tej stawce lub jej wielokrotności. Wzrosną też wszystkie te podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą jest ustawowe minimalne wynagrodzenie.

19 listopada 2020 r.

W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego

Śmierć pracownika. Jak rozliczyć się z rodziną zmarłego?19 listopada 2020 r.

Nasz pracownik zmarł 10 listopada. Był u nas zatrudniony na pełen etat 11 lat i 3 miesiące. W tym roku wykorzystał 10 dni roboczych urlopu (wymiar 26 dni). Od 5 listopada był na zwolnieniu lekarskim wystawionym do końca listopada (wynagrodzenie chorobowe miało być za 10 dni tego zwolnienia, a potem byłby zasiłek). Pracownik był wynagradzany stawką miesięczną 5900 zł. Miał żonę i dwoje uczących się dzieci – jedno w wieku 15 lat, a drugie ma 18 lat. Jak rozliczyć się z rodziną, ile komu wypłacić, czy powinni złożyć jakieś dokumenty, wnioski w sprawie wypłaty? Jakie jeszcze są obowiązki z naszej strony jako pracodawcy np. wobec ZUS? Ile wynosi odprawa pośmiertna?

7 listopada 2020 r.

Rozwiązanie umowy w związku z koronawirusem

Odszkodowania dla zwalnianych z powodu epidemii7 listopada 2020 r.

Planujemy niewielką redukcję zatrudnienia. Chcemy zawrzeć porozumienia z pracownikami w wieku emerytalnym z wypłatą odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. Redukcja wynika z trudnej sytuacji na rynku spowodowanej COVID-19. Czy w takich przypadkach konieczne jest odprowadzenie składek od odszkodowań?

29 października 2020 r.

Sąd Najwyższy rozstrzygnął skargę nadzwyczajną, jaką złożył prokurator generalny w imieniu byłego pracownika miejskiego zakładu gospodarki komunalnej (MZGK).

Radnego należy przywrócić do pracy29 października 2020 r.

Nie można odmówić przywrócenia do pracy pracownikowi – radnemu gminy, gdy pracodawca, zwalniając go, nie skierował obowiązkowego zapytania o zgodę do rady, w której zasiadał. Jest on bowiem szczególnie chroniony.

29 października 2020 r.

Co do zasady zamontowanie na stanowisku obsługi przezroczystych osłon z pleksi nie zwalnia z obowiązku zasłaniania ust i nosa przez pracownika obsługującego klienta punktu handlowego lub usługowego.

Bhp w czasie pandemii koronawirusa, czyli jakie obowiązki mają teraz pracodawcy29 października 2020 r.

Spoczywający na pracodawcy obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 interpretowany bardzo szeroko. W praktyce więc firmy często się zastanawiają, co ten ogólnikowy nakaz prawny oznacza dla nich w zindywidualizowanych okolicznościach i konkretnych sytuacjach, jakie mają miejsce w ich zakładach pracy. Staramy się przybliżyć pracodawcom to, w jaki sposób powinno być realizowane covidowe bhp – na podstawie kilku poniższych przykładów. ©℗