Prawo pracy

17 listopada 2018 r.

Zawarcie umowy z pracownikiem na rozpowszechnianie jego wizerunku oznacza domniemaną na to zgodę.

Zdjęcie pracownika w folderze reklamowym to dla pracodawcy podwójny dylemat17 listopada 2018 r.

Zawarcie umowy z pracownikiem na rozpowszechnianie jego wizerunku oznacza domniemaną na to zgodę. Nie wyłącza to jednak jego prawa do wycofania tego zezwolenia w przyszłości. Przeciwne zastrzeżenie w kontrakcie byłoby niezgodne z prawem. Przed publikacją podobizny pracownika w folderze trzeba mieć także jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Również i w tym przypadku może on ją wycofać. 

15 listopada 2018 r.

Rekrutacje ukryte, zwane również ślepymi, są dość powszechnie stosowane w praktyce.

Czy ukrytą rekrutację można pogodzić z RODO?15 listopada 2018 r.

Jeśli pracodawca przebiera w kandydatach na pracowników, ale początkowo nie ujawnia przy tym swej tożsamości, to istnieje ryzyko naruszenia unijnych przepisów. Jak się przed tym ustrzec? Nie pozostaje nic innego, jak w odpowiednim momencie spełnić obowiązek informacyjny.

15 listopada 2018 r.

Powstaje pytanie, czy odwzorowanie cyfrowe wykonane zgodnie z art. 948 par. 2 k.p. będzie miało moc oryginału?

Dokumentacja pracownicza elektroniczna, ale nie do końca15 listopada 2018 r.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357). Pozwala ona pracodawcom na zmianę postaci prowadzenia akt pracowniczych z papierowej na elektroniczną i odwrotnie.

8 listopada 2018 r.

Wyrok ma istotne znaczenie dla zatrudnionych w Niemczech.

Spadkobierca ma prawo do ekwiwalentu za urlop8 listopada 2018 r.

Jeśli stosunek pracy ustaje na skutek śmierci zatrudnionego, jego spadkobiercy mają prawo do ekwiwalentu za niewykorzystaną przez niego część urlopu. Prawo do corocznego, płatnego wypoczynku ma bowiem ściśle majątkowy charakter. Śmierć nie może z mocą wsteczną pozbawiać takiego majątku.

7 listopada 2018 r.

Urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Wolne na pół dnia: Czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym?7 listopada 2018 r.

Pracodawca może udzielić zatrudnionemu urlopu w wymiarze godzinowym tylko wtedy, gdy liczba wolnych dni przysługujących jeszcze pracownikowi jest niższa niż wymiar czasu pracy w dniu, w którym będzie on korzystał z wypoczynku. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce przy pracy równoważnej lub zmianie etatu na pełny w trakcie roku kalendarzowego.