Prawo pracy

31 stycznia 2019 r.

Sprawa dotyczyła jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Kilka badań to za mało do ustalenia uszczerbku na zdrowiu31 stycznia 2019 r.

Jeżeli sprawa dotyczy jednorazowego odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za długotrwały uszczerbek na zdrowiu, ZUS i sądy nie powinny opierać się wyłącznie na ostatnich badaniach przeprowadzonych przez lekarza orzecznika i biegłych. Muszą skorzystać z całości dokumentacji medycznej tworzonej od chwili wypadku, także w innych sprawach dotyczących tego zdarzenia – uznał Sąd Najwyższy.

31 stycznia 2019 r.

Zasadne wydaje się, by w sprawie zmienionych przepisów wypowiedziały się resort pracy i Państwowa Inspekcja Pracy

Przepisy o nowej dokumentacji pracowniczej budzą coraz więcej wątpliwości31 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 7 grudnia 2018 r. w sprawie nowych okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej („Wpadka z »lub« w dokumentacji”, DGP nr 12/2019) wyjaśniło, że z uwagi na okoliczność, że przepis przejściowy (art. 7 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – Dz.U. z 2018 r. poz. 357) odwołuje się do chwili „nawiązania stosunku pracy przed dniem wejścia w życie ustawy” i jednocześnie nie określa wprost, jak należy postąpić przy ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika, każdy przypadek należy rozpatrywać odrębnie.

24 stycznia 2019 r.

Czy związki powinny złożyć informację dopiero za pierwsze półrocze 2019 r., a więc do 10 lipca 2019 r., czy też do 10 stycznia 2019 r.?

Informacja o liczebności związku do 10 stycznia24 stycznia 2019 r.

Organizacje związkowe mają obowiązek składać informację o liczbie swoich członków raz na pół roku, a nie - jak dotychczas - raz na kwartał. Tak wynika z nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Brakuje w niej jednak przepisów przejściowych. Czy to oznacza, że związki nie muszą składać informacji za ostatni kwartał 2018 r., a jedynie tę za pierwsze półrocze 2019 r.?

Serwisy Tematyczne