statystyki

Rady nadzorcze też muszą zaangażować się w przygotowanie polityki wynagrodzeń

autor: Małgorzata Łamek-Bogacz14.01.2020, 08:24; Aktualizacja: 14.01.2020, 08:24
Spółki publiczne, które nie przystąpiły jeszcze do jej sporządzenia, powinny się pospieszyć. Najpóźniej do 30 czerwca musi ona zostać zatwierdzona przez walne zgromadzenie i zawisnąć na stronie internetowej. Za niewypełnienie obowiązków grożą grzywny.

Spółki publiczne, które nie przystąpiły jeszcze do jej sporządzenia, powinny się pospieszyć. Najpóźniej do 30 czerwca musi ona zostać zatwierdzona przez walne zgromadzenie i zawisnąć na stronie internetowej. Za niewypełnienie obowiązków grożą grzywny.źródło: ShutterStock

Spółki publiczne, które nie przystąpiły jeszcze do jej sporządzenia, powinny się pospieszyć. Najpóźniej do 30 czerwca musi ona zostać zatwierdzona przez walne zgromadzenie i zawisnąć na stronie internetowej. Za niewypełnienie obowiązków grożą grzywny.

Sporządzanie polityki wynagrodzeń to nowy obowiązek, jaki muszą od tego roku wypełniać spółki notowane na rynku regulowanym (z wyłączeniem banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich). Obowiązek ten nałożyła ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217). Nie obejmuje on spółek z NewConnect. Co prawda, do tej pory Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW rekomendowały wprowadzenie polityki wynagrodzeń (w tym dla kluczowych menedżerów), w praktyce jednak emitenci albo nie decydowali się na taki krok, odstępując od stosowania owych wytycznych, albo przyjmowali dokument dość ogólnikowy.

Kogo to dotyczy

Nowa, obowiązkowa polityka wynagrodzeń określać będzie zasady przyznawania wynagrodzeń wyłącznie członkom zarządu oraz rady nadzorczej. Mimo możliwości, którą przewidywała unijna dyrektywa, polski ustawodawca nie skorzystał z opcji rozszerzenia obowiązków na pozostałych menedżerów wyższego szczebla. Taki krok należy pochwalić z uwagi na ryzyko przyjęcia zbyt kazuistycznego podejścia i w przypadku dużych spółek – rozproszenia punktu ciężkości.

Odroczony termin na przyjęcie

Uchwała o przyjęciu polityki przedkładana będzie pod głosowanie walnego zgromadzenia (art. 90d ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2217; dalej: u.o.p.).

Mimo wejścia w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej już z końcem listopada 2019 r. w zakresie polityki wynagrodzeń słusznie wprowadzono dłuższy termin na jej przyjęcie. Zdecydowano się odroczyć obowiązek do 30 czerwca 2020 r., umożliwiając głosowanie polityki na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym rok finansowy 2019, bez konieczności planowania dodatkowych zgromadzeń akcjonariuszy.

Co jeśli z jakiś powodów nie uda się przyjąć uchwały na WZA? Wówczas projekt powinien zostać poddany pod głosowanie na kolejnym zgromadzeniu. W takiej sytuacji spółka nadal może wypłacać wynagrodzenia zgodnie z dotychczas przyjętymi zasadami.

Wyzwania nie tylko przed zarządem

Konieczność dotrzymania ustawowego terminu oznacza dla spółek sporo prac – i to już w I kwartale 2020 r. Za opracowanie projektu uchwały o polityce wynagrodzeń odpowiedzialny jest zarząd, ale to rada nadzorcza zgodnie z kodeksem spółek handlowych podejmuje decyzje o wynagrodzeniu członków zarządu. Dlatego dobrą praktyką jest, aby projekt polityki wynagrodzeń przed głosowaniem WZA został skonsultowany i zaakceptowany przez radę nadzorczą. Prace te powinny zamknąć się minimum na miesiąc przed terminem WZA, skoro bowiem polityka przyjmowana jest w drodze uchwały, to proponowana treść powinna zostać załączona do ogłoszenia o jego zwołaniu.


Pozostało 75% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane