Prognozy dla Europy

Według prognoz Komisji Europejskiej stopa bezrobocia BAEL w całej wspólnocie będzie spadać: w 2018 roku wynosi 6,9 proc., natomiast w 2019 roku szacuje się poziom 6,6 proc.. Najniższa stopa bezrobocia ma wystąpić w Czechach (2,5 proc.), Polsce (2,9 proc.) i Niemczech (3,2 proc.). Spadek bezrobocia i niedobór pracowników wpłyną na wyższe tempo wzrostu wynagrodzeń. 

Według projekcji Komisji Europejskiej najwyższa inflacja, liczona w stosunku do roku poprzedniego, wśród krajów Unii Europejskiej w omawianym okresie wystąpi w Rumunii (3,5 proc.), Estonii (3,3 proc.), Węgrzech (3,3 proc.) Rumunii (3,5 proc.) i Polsce (2,6 proc.). Wartość wskaźnika inflacji dla całej Unii Europejskiej wyniesie 2 proc..
Dynamika wzrostu wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma nieco spowolnić w porównaniu do mijającego roku. Prognozowany realny wzrost wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma wynieść 0,8 proc., w porównaniu z dynamiką wynoszącą 1 proc. w 2018 roku. Z kolei w całej strefie euro wynagrodzenia realne wzrosną o 0,2 proc.  

Według prognoz Komisji Europejskiej najwyższy wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym wystąpi w Czechach (7,8 proc.), na Litwie (7,7 proc.), w Bułgarii (7,6 proc.) oraz Polsce (7 proc.). Po uwzględnieniu inflacji, w zestawieniu państw o najwyższej dynamice wzrostu wynagrodzeń, znalazły się kolejno Czechy (5,5 proc.), Bułgaria (5,4 proc.), Litwa (5,1 proc.) oraz Polska (4,5 proc.). Z kolei spadek wynagrodzeń w ujęciu realnym nastąpi we Włoszech i Francji. W krajach tych wysoka inflacja „skonsumuje” nominalny wzrost wynagrodzeń. 

Prognozy dla Polski

Według szacunków NBP wzrost wynagrodzeń w 2019 roku wyniesie 6,8 proc. (Raport o inflacji, listopad 2018). 

Nieco niższy wzrost przewiduje Ministerstwo Finansów. Zdaniem specjalistów z tej instytucji, wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną o 5,6 proc. przy wzroście 6,1 proc. w sektorze przedsiębiorstw.

Predykcje Komisji Europejskiej są najbardziej optymistyczne. Według tej instytucji wynagrodzenia nominalne w Polsce wzrosną o 7 proc.

Zgodnie z Raportem Płacowym Sedlak & Sedlak 2018, planowane podwyżki wyniosą ok. 5 proc..

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń