ABC konsumenta

30 marca 2019 r.

Konsumenci w znacznej części czuli się więc zobowiązani wobec organizatorów, mając poczucie, że są im coś winni w zamian za przeprowadzone badanie, a część z nich dodatkowo mogła się czuć zaniepokojona ich wynikiem.

O handlowym charakterze pokazu trzeba poinformować konsumenta już w zaproszeniu 30 marca 2019 r.

Jestem producentem urządzeń rehabilitacyjnych. Sprzedawane są one w trakcie organizowanych przez handlowców prezentacji zbiorowych. Pokazy odbywają się w różnych miejscach na obszarze całego kraju. Na spotkania konsumenci zapraszani są za pośrednictwem zewnętrznej firmy telemarketingowej. Prezentacje poprzedzone są badaniem układu krążenia oraz prelekcją prowadzącego. W drugiej, nieobowiązkowej części takich pokazów konsumenci zachęcani są do zakupu prezentowanych urządzeń. Zarzucono mi działanie niezgodne z prawem, gdyż firma marketingowa nie informuje klientów, że podczas spotkań oferowany jest zakup prezentowanych urządzeń. Nie zgadzam się z tym, bo przepisy nie zabraniają przeprowadzania badań medycznych połączonych z prezentacją handlową. Czy rzeczywiście takie działania są niewłaściwe?

21 lutego 2019 r.

To oczywiście uruchomi procedurę zmierzającą do wyboru nowego prezesa Izby Karnej. Ja mam duży szacunek dla pana sędziego Zabłockiego. Jednak żadnej zależności pomiędzy chaosem, dezorganizacją pracy izby a zmianą regulaminu nie widzę. Zgodnie ze zmianami sprawy będą teraz przydzielane alfabetycznie według nazwisk sędziów danej izby.

Mucha: Prezydent chce, żeby ustawa frankowa stała się obowiązującym prawem [WYWIAD]21 lutego 2019 r.

TSUE badał już umowy kredytów odnoszonych do walut obcych z różnych krajów europejskich i dostrzegł w nich istotne naruszenia w obszarze prawa konsumenckiego - mówi w wywiadzie dla DGP Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP. Szef w wywiadzie wypowiada się na temat zmian regulaminu SN. - Nie znam żadnego, podkreślam żadnego przypadku, w którym ktokolwiek mówiłby sędziemu jak on ma orzekać w sprawie X czy Y. Jeśli takie były to nie za naszych rządów - dodaje Mucha.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj