z YetiPay tylko: 149.90 zł

E-book zawiera m.in.:
- omówienie niemal 150 najnowszych zmian (obowiązujących od 3 maja 2012 r.)
- ujednolicony tekst ustawy i wyjaśnienia eksperta
- zmienione przepisy dotyczące każdego uczestnika procesu w sądzie cywilnym (m.in. obowiązek dołączania dowodów już do pozwu)
- konsekwencje prawne likwidacji odrębnego trybu rozpoznawania spraw między przedsiębiorcami
- skutki nowych uregulowań dotyczących postępowania upadłościowego


Autor szczegółowo omawia zwłaszcza te zmiany, które powinny przyczynić się do uporządkowania i przyspieszenia postępowania w sądach cywilnych. Zwraca też uwagę na to, jaki wpływ mają nowe przepisy na strategię procesową stron, i precyzuje sytuacje, w których niedotrzymanie terminów może spowodować pominięcie dowodów w sądzie. Przybliża również skutki zniknięcia z polskiej procedury cywilnej krytykowanego od dawna odrębnego trybu prowadzenia spraw gospodarczych.

O autorze:
Łukasz Sobiech – radca prawny, specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych.

432 stron