Źródła dochodów

23 kwietnia 2012 r.

Euro

PIT 2011: Zarobki w euro przelicz na złotówki 23 kwietnia 2012 r.

Jeżeli uzyskałeś przychody w walucie obcej musisz je przeliczyć na złote stosując właściwy kurs. Bez względu na rodzaj źródła przychodu jest on określony tak samo, ale faktycznie dzień ten będzie się różnił, gdyż trzeba wziąć średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

16 kwietnia 2012 r.

PIT

Dochód z giełdy nie wyklucza wspólnego rozliczenia PIT16 kwietnia 2012 r.

Dochody kapitałowe wymagają oddzielnego rozliczenia wynikającego z nich podatku niż ma to miejsce w przypadku innych dochodów, takich jak z pracy na etacie czy też prowadzonej działalności gospodarczej. Wiąże się z tym również konieczność złożenia osobnej deklaracji podatkowej - PIT-38. Ich uzyskanie nie wyklucza jednak wspólnego rozliczenia małżonków, chociaż samych dochodów z tego źródła nie można rozliczyć wspólnie.

12 kwietnia 2012 r.

PIT

Oddana premia musi być rozliczona w PIT12 kwietnia 2012 r.

W styczniu 2012 r. pracownik został zobowiązany do zwrotu premii przyznanej w 2011 r. Świadczenie to zwrócił pracodawcy w lutym 2012 r. w kwotach brutto. Czy pracodawca może odliczyć od dochodu w PIT zwrócone kwoty?

11 kwietnia 2012 r.

PIT

Strata z działalności nie wyklucza dopłaty podatku z pracy etatowej 11 kwietnia 2012 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą i masz za sobą słaby rok? Niestety poniesionej straty nie odliczysz od dochodów z innych źródeł, na przykład pracy na etacie, nawet jeśli z tej pracy masz dopłatę podatku. Jedynym pocieszeniem dla takich przedsiębiorców jest możliwość odliczania poniesionej straty w kolejnych latach, ale tylko z działalności gospodarczej.

13 marca 2012 r.

PIT

PIT-40A może wystarczyć do rocznego rozliczenia13 marca 2012 r.

Otrzymałeś PIT-40A i zastanawiasz się czy jest to wystarczające rozliczenie z fiskusem, czy też należy wypełnić oddzielny formularz? Jeśli nie korzystasz z ulg i nie uzyskałeś innych dochodów, nie musisz już samodzielnie wypełniać rocznego zeznania.