Źródła dochodów

19 kwietnia 2013 r.

Pieniądze

Sprzedaż rzeczy z zyskiem jest opodatkowana i musi być uwzględniona w PIT19 kwietnia 2013 r.

Jeśli podatnik sprzedał w 2012 r. jakąś rzecz ruchomą (np. samochód, dzieło sztuki) w czasie krótszym niż pół roku po zakupie i osiągnął dochód – musi to rozliczyć w PIT. Dla celów kontroli podatkowej trzeba przechowywać też dowody zakupu i sprzedaży, na wypadek gdyby urząd skarbowy stwierdził, że podatnik chce uniknąć opodatkowania i zaniżył w rozliczeniu swój dochód.

17 kwietnia 2013 r.

Inwestycje

Stratę z inwestycji na giełdzie należy wykazać w rocznym zeznaniu 17 kwietnia 2013 r.

Osoby, którym udało się zarobić w ubiegłym roku na giełdzie muszą pamiętać o rozliczeniu się z fiskusem i złożeniu odrębnej deklaracji PIT-38 – przypomina Tax Care. Ich uzyskanie nie wyklucza jednak wspólnego rozliczenia małżonków, chociaż samych dochodów z tego źródła nie można rozliczyć wspólnie. Jeśli inwestycje giełdowe przyniosły stratę, ją także należy wykazać w rocznym zeznaniu.

10 kwietnia 2013 r.

Pieniądze

50 proc. koszty można zastosować do wypłacanych premii10 kwietnia 2013 r.

Od wartość uzyskanej premii za wykonanie pracy autorskiej można odliczyć 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. Premia pozostaje bowiem w bezpośrednim związku z powstałym dziełem i należy traktować ją jako element wynagrodzenia za przekazanie praw autorskich.

8 kwietnia 2013 r.

Formularz PIT-37

PIT: Definicja osoby samotnie wychowującej dziecko wciąż nieprecyzyjna8 kwietnia 2013 r.

Podatnicy, którzy samotnie wychowują dzieci, mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów. Ma to istotne znaczenie dla osób, których zarobki przekraczają próg podatkowy. Wciąż dużo wątpliwości budzi prawidłowe rozumienie samej definicji osoby samotnie wychowującej dziecko. Rozwikłaniu tych niejasności nie sprzyja zróżnicowane orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii.

8 kwietnia 2013 r.

PIT

Zyski kapitałowe nie łączą się w PIT z innymi dochodami – podatek trzeba rozliczyć oddzielnie8 kwietnia 2013 r.

Zyski z akcji czy obligacji są rozliczane w PIT oddzielnie od innych dochodów. Informację o nich zawierają formularze PIT-8C, przesyłane przez instytucje finansowe do końca lutego. Trzeba jednak pamiętać, by doliczyć do nich także dochody z rynków kapitałowych uzyskanych za granicą. Podatek od lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych jest pobierany na bieżąco i nie ma konieczności rozliczania go samodzielnie.

5 kwietnia 2013 r.

Podatki

Pracodawca musi pilnować limitu dla twórców i artystów5 kwietnia 2013 r.

Podatnicy mają prawo rozliczać w miejsce kosztów procentowych (50 proc.) koszty faktycznie poniesione, które są w stanie potwierdzić rachunkami czy fakturami. Może mieć to jednak miejsce tylko, gdy są one wyższe, aniżeli te wynikające z zastosowania normy procentowej - mówi Marcin Łoboda, dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

4 kwietnia 2013 r.

PIT

Zobacz, którzy podatnicy muszą zlożyć dwa różne PIT-y4 kwietnia 2013 r.

Część podatników – poza uzyskiwaniem dochodów z działalności gospodarczej – uzyskuje także dochody z innych źródeł. Wielu z nich ma tych źródeł kilka, w dodatku otrzymuje dochody na podstawie różnych umów. To może oznaczać więcej pracy przy rozliczeniu rocznym, bo nie wszystkie rodzaje przychodów można łączyć w jednej deklaracji podatkowej.

28 marca 2013 r.

Pieniądze

Żołnierskie świadczenie bez podatku i PIT-1128 marca 2013 r.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa od początku roku zasypywana jest pytaniami żołnierzy, którzy zwlekają z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r., oczekując od WAM informacji na drukach PIT-11, które miałyby dotyczyć wypłacanych przez agencję świadczeń mieszkaniowych.

22 marca 2013 r.

Samochód

Sprzedaż auta posiadanego krócej niż pół roku trzeba rozliczyć w PIT22 marca 2013 r.

Sprzedałem w lutym 2013 r. samochód, który kupiłem w grudniu 2012 r. Czy muszę zapłacić od tego podatek dochodowy? Czy mam to zrobić w rozliczeniu PIT za 2012 r. czy za 2013 r. – pyta nasz czytelnik. Wyjaśnia również, że samochód kupił za 10 tys. zł, a po transakcji odprowadził na konto urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 200 zł. Samochód sprzedał zaś za 11 tys. zł.

7 marca 2013 r.

PIT

Okazjonalny obrót akcjami rozlicza się w PIT-387 marca 2013 r.

Wspólnik spółki komandytowej, której działalność nie jest związana z obrotem akcjami, musi rozliczać zyski i straty z okazjonalnej sprzedaży akcji przez spółkę odrębnie. Jest to dla niego przychód z kapitałów pieniężnych, a nie z działalności gospodarczej. Tak orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

6 grudnia 2012 r.

Podatki

Ryczałt z małych zleceń tylko na podstawie umowy6 grudnia 2012 r.

Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. przychodu od małych zleceń pobiera się, jeżeli kwota należności, określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, nie przekracza 200 zł. Kwestie te reguluje art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). W ten sposób można opodatkowywać niewielkie przychody z działalności wykonywanej osobiście.

20 listopada 2012 r.

Podatki

Szkolący się urzędnicy są zwolnieni z PIT20 listopada 2012 r.

Pracownicy powiatowych urzędów pracy nie muszą płacić podatku z powodu udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych dla nich. Tak zdecydował WSA w Bydgoszczy. Wojewódzkie urzędy pracy nie mają obowiązku ujmowania w PIT-8C wartości tego typu świadczeń przekazywanych uczestnikom szkoleń.