Ulgi i odliczenia

11 marca 2020 r.

PIT podatek

Niektórzy kredytobiorcy mogą już skorygować swoje PIT11 marca 2020 r.

Osoby, którym w 2019 r. banki umorzyły kredyt mieszkaniowy lub naliczyły ujemne oprocentowanie, a przychód z tego tytułu uwzględniły w rocznym zeznaniu, teraz powinny złożyć korektę rozliczenia – wskazało Ministerstwo Finansów w opublikowanym wczoraj komunikacie.

15 lutego 2020 r.

Kwoty na każde z dzieci sumuje się, tak więc np. wychowując dwoje dzieci przez cały roku, można odliczyć od podatku 1 112,04 zł + 1 112,04 zł = 2224,08 zł

PIT za 2019 r. Ulga na dziecko a komornik15 lutego 2020 r.

Korzystając z ulgi na dzieci, można pomniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, a w konsekwencji otrzymać zwrot nadpłaty. Środki te nie są w żaden sposób chronione przed egzekucją komorniczą. W 2020 r. Ministerstwo Finansów nie planuje zmian tych przepisów.