Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania oraz odsetki od pożyczek udzielane za pośrednictwem internetowych platform pożyczkowych, jeśli nie są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, są opodatkowane 19 proc. podatkiem zryczałtowanym.

Przychodem są odsetki faktycznie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym.

Dochody takie nie są co do zasady rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym. To instytucje – banki oraz instytucje za pośrednictwem, których udzielane są pożyczki wypłacają podatnikowi należności powinny naliczyć i pobrać podatek jako płatnicy. W przypadku zryczałtowanego podatku pobieranego przez płatnika podatnik nie musi wykazywać w zeznaniu przychodów, ani również podatku od tych przychodów, o ile podmiot pełniący funkcję płatnika pobrał ten podatek. Jeśli podatek ten nie został jednak pobrany przez płatnika, to podatnik ma obowiązek wykazać ten podatek w zeznaniu rocznym PIT-36 (195 albo 196) albo PIT-38 (poz. 38), w zależności od tego jakie inne źródła przychodów podatnik rozlicza w roku podatkowym.