Orzecznictwo w prawie

13 grudnia 2019 r.

Jak wskazał NSA w wyroku z 15 października 2019 r. (sygn. akt II OSK 2876/17) samochodowa myjnia bezdotykowa jest obiektem budowlanym, choć nie została wprost zdefiniowana w przepisach prawa budowlanego, jak wiele innych obiektów.

Dodatkowe stanowisko w myjni wymaga pozwolenia 13 grudnia 2019 r.

Jestem właścicielem dwustanowiskowej myjni bezdotykowej, wzniesionej na podstawie pozwolenia na budowę. Zgłosiłem montaż dodatkowego stanowiska. Prezydent miasta uważa, że muszę mieć na nie pozwolenie budowlane. Nie zgadzam się z tym stanowiskiem, gdyż w przypadku montażu urządzeń o wysokości do 3 m na obiektach budowlanych nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ale zgłoszenie. Czy mam rację?

30 listopada 2019 r.

WINB wyjaśnił również, że przepisy nie uzależniają sytuowania obiektów na działkach w zależności od przeznaczenia działki sąsiedniej, ale mają na uwadze też ochronę przeciwpożarową.

Czy nadmiernie wystający okap dachu wymaga zmiany pozwolenia na budowę30 listopada 2019 r.

Wysunięcie okapu dachu poza obrys budynku, zakwalifikowane przez nadzór budowlany jako nieistotne odstępstwo od udzielonego pozwolenia na budowę, powinno być opisane i wraz z rysunkiem zatwierdzone przez projektanta. Organ nie powinien wszczynać postępowania w sprawie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - wynika z wyroku WSA w Łodzi.

30 listopada 2019 r.

Mam postępowanie karne po kontroli miejsca, w którym prowadzę zakład wulkanizacyjny. Zarzut ze strony straży pożarnej dotyczy rzekomego składowania materiałów palnych (w tym opon) przy granicy i na granicy z działkami sąsiednimi, co narusza bezpieczeństwo pożarowe. Czy faktycznie mogę ponieść odpowiedzialność karną? Przecież to moja własność.

Dlaczego warsztat nie może składować opon w dowolnym miejscu30 listopada 2019 r.

Mam postępowanie karne po kontroli miejsca, w którym prowadzę zakład wulkanizacyjny. Zarzut ze strony straży pożarnej dotyczy rzekomego składowania materiałów palnych (w tym opon) przy granicy i na granicy z działkami sąsiednimi, co narusza bezpieczeństwo pożarowe. Czy faktycznie mogę ponieść odpowiedzialność karną? Przecież to moja własność.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj