Orzecznictwo w prawie

19 lutego 2019 r.

Jak wskazał ETPC, oskarżenia zawarte w skardze należy zakwalifikować jako stwierdzenia o faktach, ponieważ skarżący oskarżył sędziego o przyjęcie łapówki. Trybunał uznał za słuszne, iż sądy krajowe nakazały skarżącemu przedstawienie dowodów na jego twierdzenia. Orzekające w sprawie sądy cywilne uznały, że zarzuty adwokata były bezpodstawne. Tym samym trybunał uznał, że powody, dla których sądy krajowe uznały naruszenie dóbr osobistych, były właściwe i wystarczające.

Prawnik poskarżył się na sędziego. I uznano to za zniesławienie19 lutego 2019 r.

Czy obrońca może zostać ukarany w procesie cywilnym za skargę na sędziego? Na to pytanie miał okazję wypowiedzieć się ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka na kanwie sprawy z Portugalii (skarga nr 70465/12). Skarżący, Joaquim Antonio Pais Pires de Lima, był portugalskim adwokatem (zmarł w 2017 r.). 1 marca 2007 r. prawnik wystosował pismo do Krajowej Rady Sądownictwa, skarżąc się na stronniczość sędziego w postępowaniu, w którym był obrońcą. Określił zachowanie sędziego jako korupcję (łapownictwo) i oszustwo. Rada umorzyła postępowanie.

5 lutego 2019 r.

Nie istnieje definicja ekstremizmu wewnętrznego, a tym samym budzi wątpliwości gromadzenie danych osobowych osób rzekomo zaangażowanych w takie działania. Brakowało też mechanizmów, dzięki którym obywatel mógłby się dowiedzieć o zakresie przechowywanych danych na jego temat

Prywatność w policyjnych bazach danych5 lutego 2019 r.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiedział się na temat zasadności zbierania danych osobowych w bazach dotyczących działań ekstremistycznych. Ze skargą do Strasburga (nr 43514/15) zwrócił się John Oldroyd Catt, 96-letni działacz na rzecz pokoju oraz częsty uczestnik demonstracji różnego rodzaju.

24 stycznia 2019 r.

Obciążona śniegiem i lodem hala Międzynarodowych Targów Katowickich runęła 13 lat temu podczas wystawy gołębi

Szansa na odszkodowania dla bliskich ofiar katastrofy MTK24 stycznia 2019 r.

Sąd II instancji oddalił apelację Prokuratorii Generalnej i utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesądził w ten sposób, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zawalenie się hali Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK). 28 stycznia 2006 r. Dla 84 uczestników pozwu zbiorowego otwiera to drogę do ubiegania się o odszkodowania za śmierć bliskich.

19 stycznia 2019 r.

Orzeczenie sądu wydane w tej sprawie stanowi ważny sygnał zarówno dla sprawców jak i ofiar hejtu internetowego

Tolerancja sądów dla hejtu internetowego dobiega końca19 stycznia 2019 r.

9 stycznia 2019 roku jeden z warszawskich sądów rejonowych skazał hejtera internetowego na karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Wyrok ten, choć nieprawomocny, jednoznacznie pokazuje, że tolerancja wymiaru sprawiedliwości dla hejterów internetowych się kończy.

9 stycznia 2019 r.

Europejskie prawo dopuszcza ustawę sprzyjającą frankowiczom

Dociskanie banków przez państwo zgodne z prawem UE. Frankowicze mogą liczyć na wsparcie9 stycznia 2019 r.

Krajowy ustawodawca ma dużą swobodę w przyjmowaniu przepisów zmieniających stosunek prawny łączący banki z kredytobiorcami. Ma też prawo przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu. W efekcie ustawa sprzyjająca frankowiczom jest dopuszczalna w świetle europejskiej konwencji praw człowieka oraz protokołu nr 1 do tejże konwencji.

8 stycznia 2019 r.

Jaki wpływ na toczącą się od lat batalię sądową o uznanie zapachu perfum za utwór będzie miał wyrok TSUE w sprawie C-310/17?

Smak nie jest utworem, a co z zapachem?8 stycznia 2019 r.

W wyroku z 13 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że smak nie może zostać zakwalifikowany jako utwór, a co za tym idzie – nie ma możliwości jego ochrony na podstawie prawa autorskiego. W związku z tak jednoznacznym stwierdzeniem TSUE pojawia się pytanie, jaki będzie wpływ tego orzeczenia na możliwość rozciągnięcia ochrony autorskoprawnej na podobne wytwory, w tym w szczególności na zapach.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Serwisy Tematyczne