Orzecznictwo w prawie

15 stycznia 2020 r.

Podsumowując, Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał dobre orzeczenie, które ponownie uświadamia, że są konieczne zmiany w systemie opiniowania na potrzeby organów prowadzących różnego rodzaju postępowania.

Odszkodowanie od biegłego za nierzetelną ekspertyzę: Dobry wyrok, konieczne zmiany [OPINIA]15 stycznia 2020 r.

Wyrokiem z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V Aca 266/18) Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał odpowiedzialność odszkodowawczą biegłego sądowego za przygotowanie nierzetelnej ekspertyzy i zasądził na rzecz poszkodowanego 80 tys. zł odszkodowania (por. „Dziś sądy płacą tysiące za często bezwartościowe opinie”, DGP z 13 stycznia 2020 r., „Odszkodowanie od biegłego sprawy nie załatwi”, DGP z 14 stycznia 2020 r.).

24 grudnia 2019 r.

Sąd był zdania, że realizacja inwestycji jest wypełnieniem nałożonych na PGE przez ustawodawcę powinności, zaś opóźnienie w ich realizacji, a w szczególności nieterminowe oddanie linii do eksploatacji wiąże się z naruszeniem interesu publicznego lokalnej społeczności.

Czy spółka energetyczna może wejść z inwestycją na prywatną działkę, jeśli rokowania z nią zakończyły się fiaskiem?24 grudnia 2019 r.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego ma nadrzędne znaczenie w odniesieniu do interesu właściciela nieruchomości. Również okoliczność, że w rokowaniach nie została zaproponowana konkretna suma pieniężna nie oznacza, że takie rokowania się nie odbyły, fakt porozumienia się inwestora z właścicielem oraz brak jego zgody wystarczy - stwierdził w wyroku NSA.

15 grudnia 2019 r.

Podpis złożony przed wizytą u rejenta i u niego potwierdzony nie jest gorszy od złożonego w kancelarii.

Podpis złożony przed wizytą u rejenta i u niego potwierdzony nie jest gorszy od złożonego w kancelarii15 grudnia 2019 r.

Pytanie: Czy poświadczenie przez notariusza w trybie art. 88 zd. 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), że stawająca przed nim osoba uznała podpis na dokumencie prywatnym za własnoręczny, jest urzędowym poświadczeniem podpisu w rozumieniu art. 788 par. 1 k.p.c.?

13 grudnia 2019 r.

Jak wskazał NSA w wyroku z 15 października 2019 r. (sygn. akt II OSK 2876/17) samochodowa myjnia bezdotykowa jest obiektem budowlanym, choć nie została wprost zdefiniowana w przepisach prawa budowlanego, jak wiele innych obiektów.

Dodatkowe stanowisko w myjni wymaga pozwolenia 13 grudnia 2019 r.

Jestem właścicielem dwustanowiskowej myjni bezdotykowej, wzniesionej na podstawie pozwolenia na budowę. Zgłosiłem montaż dodatkowego stanowiska. Prezydent miasta uważa, że muszę mieć na nie pozwolenie budowlane. Nie zgadzam się z tym stanowiskiem, gdyż w przypadku montażu urządzeń o wysokości do 3 m na obiektach budowlanych nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ale zgłoszenie. Czy mam rację?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj