Orzecznictwo w prawie

6 maja 2020 r.

WSA w Gdańsku wskazał, że przepisy dotyczące stron w postępowaniu zwyczajnym odnoszą się również do postępowań nadzwyczajnych, a więc do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

WSA: Nieważna decyzja może być orężem gminy6 maja 2020 r.

Gmina ma interes prawny w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeśli na podstawie decyzji wójta nabyła własność nieruchomości. Nawet jeśli decyzja ta została później uznana za nieważną – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

28 kwietnia 2020 r.

Dla wielu z nich interesującym rozwiązaniem może być złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie powództwa w ramach toczącej się sprawy lub jeszcze przed złożeniem pozwu. Skutkować to może m.in. natychmiastowym wstrzymaniem obowiązku spłacania kredytu do prawomocnego zakończenia się procesu.

O sądowym wstrzymaniu obowiązku spłacania kredytów frankowych przez kilka lat28 kwietnia 2020 r.

Coraz więcej frankowiczów pozywa lub ma zamiar pozwać banki a ich celem jest m.in. stwierdzenie nieważności tzw. umów frankowych (umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do waluty CHF). W przypadku wygranej nie będą oni musieli już spłacać kredytu w ogóle. Dla wielu z nich interesującym rozwiązaniem może być złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie powództwa w ramach toczącej się sprawy lub jeszcze przed złożeniem pozwu.

7 kwietnia 2020 r.

tsue, prawo

TSUE: Państwa decydują, kto jest centralnym zamawiającym7 kwietnia 2020 r.

Prawo krajowe może wymagać, aby centralnym zamawiającym był podmiot w pełni publiczny. Przepisy unijne nie stoją jednak na przeszkodzie temu, by udział w nim miała prywatna firma czy też organizacja pozarządowa – wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj