Orzecznictwo w prawie

2 lipca 2019 r.

Orzeczenie to jest bezpośrednim skutkiem tego, że wcześniej w głośnej sprawie łódzkiego drukarza prokurator generalny nie uzyskał akceptacji Sądu Najwyższego dla poglądu prawnego, że odmowa wykonania usługi, którą oferuje przedsiębiorca, może być uznana za spełniająca kryterium „uzasadnionej przyczyny”, o której mowa w tym przepisie, jeżeli wynika z pobudek religijnych lub światopoglądowych.

W sprawie drukarza TK wydał słuszne orzeczenie i nie ma to nic wspólnego ze światopoglądem [OPINIA]2 lipca 2019 r.

Trybunał Konstytucyjny wydał 26 czerwca orzeczenie w sprawie zgodności z Konstytucją art. 138 kodeksu wykroczeń, stwierdzając, że przepis ten w części zawierającej słowa „albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany”, jest niezgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji).

17 czerwca 2019 r.

Uchwała podjęta przez SN jest zgodna z tym, o co wnioskowała Prokuratoria Generalna RP. Radca PGRP Małgorzata Sieńko przekonywała SN właśnie tym, że ustawodawcy przy tworzeniu art. 788 par. 1 k.p.c. chodziło o stworzenie gwarancji, że z uprawnienia korzysta właściwa osoba. A w tym przypadku nie ma co do tego wątpliwości.

Uchwała SN: KOWR nie musi posługiwać się dokumentami uwiarygadniającymi17 czerwca 2019 r.

Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności w trybie określonym w art. 788 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) sądowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). KOWR nie musi posługiwać się żadnymi dokumentami uwiarygadniającymi. Stwierdził tak Sąd Najwyższy w podjętej w ostatni piątek uchwale.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj