Orzecznictwo w prawie

6 sierpnia 2020 r.

Sprawa dotyczyła wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który skierowała do prokuratora krajowego Ewa I., żądając informacji dotyczących pięciu umów zawartych przez Prokuraturę Krajową z osobami fizycznymi.

Drobna umowa to też informacja publiczna6 sierpnia 2020 r.

To, że umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy osobami fizycznymi a Prokuraturą Krajową nie podlegają normom prawa zamówień publicznych z uwagi na ich stosunkowo niską wartość, nie oznacza, że nie stanowią informacji publicznej i dostęp do nich jest wykluczony – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

22 lipca 2020 r.

Samorządowcy, których poprosiliśmy o opinię, uważają, że sprawa stref wolnych od LGBT doskonale pokazuje, że niezależnie od litery prawa oraz rozstrzygnięć sądowych są sprawy, którymi jednostki samorządu terytorialnego najzwyczajniej w świecie nie powinny się zajmować.

Sądy zaczynają badać uchwały rad gmin w sprawie LGBT22 lipca 2020 r.

Choć organy uchwałodawcze jednostek samorządu mają znaczną swobodę w kształtowaniu lokalnych norm, to nie jest ona bezwzględna. Nie wolno przyjmować rozwiązań, które stoją w sprzeczności z normami konstytucyjnymi. Wynika tak z kilku orzeczeń sądów oraz opinii ekspertów.Dr Marcin Górski: Jeżeli sąd administracyjny uznał, że nie mamy w ogóle do czynienia z prawem, to uchwała nie może być traktowana jako źródło jakiegokolwiek zobowiązania prawnego dla kogokolwiek, w tym dla organu wykonawczego.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj