Orzecznictwo w prawie

15 października 2019 r.

Fakt, że w mediach zaatakowano słownie dużą grupę osób, nie wymieniając ich indywidualnie, nie oznacza bynajmniej, że swego dobrego imienia nie może bronić jeden z członków spostponowanej grupy. Wynika tak z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lewit przeciwko Austrii.

ETPC: Aby obrazić, nie trzeba po nazwisku15 października 2019 r.

Fakt, że w mediach zaatakowano słownie dużą grupę osób, nie wymieniając ich indywidualnie, nie oznacza bynajmniej, że swego dobrego imienia nie może bronić jeden z członków spostponowanej grupy. Wynika tak z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lewit przeciwko Austrii.

18 września 2019 r.

Jakie okoliczności przesądziły o zmowie?

Nie tylko bezpośrednie dowody mogą potwierdzać zmowę przetargową18 września 2019 r.

Do potwierdzenia zmowy przetargowej wystarcza ciąg przesłanek takich jak znajomość przedsiębiorców, wspólny czas złożenia ofert, wypełnienie ich jednakowym charakterem pisma czy zamiar wzajemnego podwykonawstwa. Nawet jeśli żadna z nich nie przesądza o zawiązaniu porozumienia, to wspólnie mogą już to robić – uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj