Orzecznictwo w pracy

14 listopada 2019 r.

Wybór prawa polskiego jako podstawy nawiązania stosunku pracy nie zawsze jest prawidłowy, zwłaszcza gdy umowę zawiera instytucja mająca siedzibę za granicą z obywatelem Polski, który stale zamieszkuje za granicą, a przepisy polskie są mniej korzystne dla pracownika niż zagraniczne – orzekł Sąd Najwyższy.

Polak nie zawsze na polskich zasadach14 listopada 2019 r.

Wybór prawa polskiego jako podstawy nawiązania stosunku pracy nie zawsze jest prawidłowy, zwłaszcza gdy umowę zawiera instytucja mająca siedzibę za granicą z obywatelem Polski, który stale zamieszkuje za granicą, a przepisy polskie są mniej korzystne dla pracownika niż zagraniczne – orzekł Sąd Najwyższy.

31 października 2019 r.

Omawiany wyrok ułatwia zatem pracownikom uprawdopodobnienie nierównego traktowania w pracy.

Dane statystyczne mogą ułatwić wykazanie dyskryminacji31 października 2019 r.

Ogólne informacje dotyczące rynku zatrudnienia w danym państwie członkowskim UE (w tym np. te dotyczące zróżnicowanej sytuacji kobiet i mężczyzn) mogą uzasadniać podejrzenie dyskryminacji. Jeśli pracownik się na nie powoła, ciężar udowodnienia, że nie doszło do nierównego traktowania, spoczywa na pracodawcy. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r.

30 października 2019 r.

Prokuratoria Generalna podnosiła zarzut przedawnienia.

Dopłata do zaniżonej dotacji oświatowej. Wyrok SN30 października 2019 r.

Roszczenie o uzupełnienie dotacji oświatowej wypłaconej przed 2017 r. w zaniżonej kwocie powinno być rozpatrywane przez sąd cywilny. Nie ma do niego zastosowania trzyletni termin przedawnienia roszczeń z działalności gospodarczej – orzekł Sąd Najwyższy.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj