Orzecznictwo w pracy

23 maja 2020 r.

Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do której wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID

Obywatel ma prawo poznać system nagród, premii i awansów w urzędzie. A w czasie COVID-19 to sprawa pilna23 maja 2020 r.

Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej takie, jak dane o wysokości zarobków czy nagród osób zatrudnionych przez podmiot publiczny, stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do których wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID mówiąca o zawieszeniu terminów procesowych w pandemii – stwierdził WSA w Łodzi.

18 lutego 2020 r.

Przedsiębiorca, którego dotyczyła decyzja, uznał jednak, że czym innym jest obrót produktami leczniczymi, a czym innym handel pozostałym asortymentem dostępnym w aptece

Suplementy mogą być sprzedawane z apteki do apteki18 lutego 2020 r.

Przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) przewidują, że zakaz dokonywania sprzedaży podmiotom niebędącym odbiorcą detalicznym dotyczy wyłącznie produktów leczniczych. Oznacza to, że nie stoi nic na przeszkodzie, by z jednej placówki do drugiej sprzedawać wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety.

12 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy, w uzasadnieniu wyroku opublikowanym kilka dni temu, powołał się na przepisy ustawy o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.).

Rekompensata za warunki szczególne zero-jedynkowa12 lutego 2020 r.

Dłuższy niż wymagany przez ustawę okres zatrudnienia w warunkach szczególnych w żaden sposób nie wpływa na wysokość należnej rekompensaty, a tym samym świadczenia emerytalnego. Ustawodawca wymaga jedynie 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie.

29 stycznia 2020 r.

pieniądze, złoty

Wysoka pensja to jeszcze nie przekręt29 stycznia 2020 r.

O pozorności umowy o pracę nie może świadczyć wysokość wynagrodzenia ani choroba tuż po zatrudnieniu – stwierdził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. O tym, czy strony istotnie nawiązały stosunek pracy, decyduje faktyczne i rzeczywiste realizowanie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy – podkreślił sąd.

29 stycznia 2020 r.

tsue, prawo

Odprawa na koniec zatrudnienia nie dla wszystkich29 stycznia 2020 r.

Prawo do świadczenia na zakończenie zatrudnienia może być uzależnione od wystąpienia szczególnych, obiektywnych powodów zwolnienia. Brak odprawy w przypadku upływu czasu, na jaki zawarto umowę terminową, nie oznacza, że zatrudnieni na takiej podstawie są dyskryminowani.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj