Orzecznictwo w pracy

7 lipca 2019 r.

Nie można z góry założyć, iż tylko rodzic z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie jest zdolny do sprawowania pełnej i efektywnej opieki nad wymagającym tego dzieckiem.

Nie tylko rodzice z zasiłkiem pielęgnacyjnym na niepełnosprawne dziecko. Kto jeszcze może dostać wsparcie7 lipca 2019 r.

Skoro członek najbliższej rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków wobec chorego krewnego, a wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to powinien w tych działaniach otrzymać odpowiednie wsparcie państwa. Przyznanie tylko rodzicom prawa do zasiłku narusza konstytucyjną zasadę równości – stwierdził WSA w Olsztynie.

27 czerwca 2019 r.

Sąd pierwszej, jak i drugiej instancji uznał, że praca kierowcy ciągnika rolniczego zatrudnionego przy pracach polowych w zakładzie pracy branży rolniczej jest pracą w warunkach szczególnych.

Prace polowe dają prawo do wcześniejszej emerytury? [WYROK SN]27 czerwca 2019 r.

W sierpniu 2016 r. ubezpieczony złożył do ZUS wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury z racji wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Mężczyzna miał ukończone 60 lat i 25-letni okres składkowy i nieskładkowy. Pracował w spółdzielni kółek rolniczych na podstawie umowy o pracę od 20 maja 1976 r. do 31 grudnia 1998 r. jako kierowca ciągnika. Po odliczeniu urlopów bezpłatnych zainteresowany miał w sumie 19 lat, 10 miesięcy i 7 dni pracy jako kierowca. Spółdzielnia zajmowała się świadczeniem usług w rolnictwie oraz usług transportowych i zatrudniała około stu kierowców ciągników. Z czasem pozostało ich tylko siedmiu. Wnioskodawca pracował przy orce, sianiu, nawożeniu i opryskach, przewoził materiały budowlane, piach, cegłę, wapno, obornik, nawozy, tytoń ze skupów do zakładów tytoniowych. Zimą był wynajmowany przez inne podmioty do prac transportowych, np. przy remontach dróg lub wożeniu materiałów budowlanych.

13 czerwca 2019 r.

Zwolnienie lekarskie

Zły stan zdrowia nie uchroni przed zwolnieniem nauczyciela13 czerwca 2019 r.

Kobieta była zatrudniona w miejskim przedszkolu jako nauczyciel od września 1983 r. Od września 1997 r. do końca sierpnia 2012 r. była jego dyrektorem. Po tym okresie skorzystała z urlopu dla poratowania zdrowia. Następnie, z przerwami, przebywała na zwolnieniach lekarskich, a pod koniec stycznia 2016 r. złożyła wniosek o udzielenie kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia. Aktualna dyrekcja nie wyraziła na to zgody i rozwiązała z nią umowę o pracę, uzasadniając to tym, że okres absencji kobiety z powodu czasowej niezdolności do pracy przekroczył 182 dni i został przedłużony o urlop dla poratowania zdrowia i świadczenie rehabilitacyjne (o czym mówi art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela).

6 czerwca 2019 r.

Sam transfer firmy nie może stanowić podstawy do zwolnienia.

Sądowy transfer firmy dotyczy całej załogi6 czerwca 2019 r.

Pracodawca nie może dowolnie wybierać pracowników, których zatrudni po przejęciu innej firmy pod nadzorem sądu. Prawa i obowiązki zbywającego wynikające ze stosunku pracy istniejącego w momencie transferu przedsiębiorstwa przechodzą na przejmującego. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 maja 2019 r.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj