Orzecznictwo w pracy

5 sierpnia 2020 r.

Sprawa, która trafiła do sądu, dotyczyła rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia jednego z funkcjonariuszy.

Sąd: Chorowitego policjanta można zwolnić ze służby5 sierpnia 2020 r.

Jednym z wymogów służby jest dyspozycyjność funkcjonariusza, który musi, kosztem swojego życia osobistego, wypełniać należące do niego obowiązki służbowe. Jeśli więc ktoś opuścił wiele dni pracy, choćby z powodu wypadku przy pracy, możliwe jest jego zwolnienie. Stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

13 lipca 2020 r.

Siedziba TSUE

Układowy urlop nie może dyskryminować [OPINIA RZECZNIKA TSUE]13 lipca 2020 r.

Układ zbiorowy może przewidywać dodatkową płatną opiekę nad dzieckiem wyłącznie dla kobiet, jeśli jest ewidentnie powiązana z ochroną biologicznej kondycji matek po porodzie i ich szczególnych relacji z dziećmi. Brak takiej zależności będzie równoznaczny z dyskryminacją ojców. Tak wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Michala Bobeka (z 9 lipca 2020 r.).

23 maja 2020 r.

Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do której wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID

Obywatel ma prawo poznać system nagród, premii i awansów w urzędzie. A w czasie COVID-19 to sprawa pilna23 maja 2020 r.

Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej takie, jak dane o wysokości zarobków czy nagród osób zatrudnionych przez podmiot publiczny, stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do których wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID mówiąca o zawieszeniu terminów procesowych w pandemii – stwierdził WSA w Łodzi.

18 lutego 2020 r.

Przedsiębiorca, którego dotyczyła decyzja, uznał jednak, że czym innym jest obrót produktami leczniczymi, a czym innym handel pozostałym asortymentem dostępnym w aptece

Suplementy mogą być sprzedawane z apteki do apteki18 lutego 2020 r.

Przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) przewidują, że zakaz dokonywania sprzedaży podmiotom niebędącym odbiorcą detalicznym dotyczy wyłącznie produktów leczniczych. Oznacza to, że nie stoi nic na przeszkodzie, by z jednej placówki do drugiej sprzedawać wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety.

12 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy, w uzasadnieniu wyroku opublikowanym kilka dni temu, powołał się na przepisy ustawy o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.).

Rekompensata za warunki szczególne zero-jedynkowa12 lutego 2020 r.

Dłuższy niż wymagany przez ustawę okres zatrudnienia w warunkach szczególnych w żaden sposób nie wpływa na wysokość należnej rekompensaty, a tym samym świadczenia emerytalnego. Ustawodawca wymaga jedynie 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj