Orzecznictwo w pracy

27 listopada 2018 r.

Polskie przepisy są zgodne z interpretacją TSUE.

Czasowe kontrakty nie zawsze z odprawą27 listopada 2018 r.

Przepisy krajowe nie muszą przewidywać wypłaty dodatkowych świadczeń wraz z upływem okresu obowiązywania umowy terminowej zawartej w celu zastąpienia innego pracownika. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 listopada 2018 r.

26 listopada 2018 r.

Niezgodnie z przepisami rozliczane były również koszty własne.

Za zaległości podatkowe płaci główny księgowy26 listopada 2018 r.

Główny księgowy odpowiada za systemowe nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Nie może żądać rozliczenia odszkodowania, które ma zapłacić pracodawcy, potencjalnymi zyskami, jakie firma mogła uzyskać, wykorzystując środki finansowe zaoszczędzone w sposób niezgodny z prawem na podatkach – uznał Sąd Najwyższy.

13 listopada 2018 r.

Wyrok warszawskiego WSA, niewątpliwie korzystny z punktu widzenia samotnych rodziców, budzi kontrowersje z uwagi na stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Spór o alimenty. 500+ różni resort pracy i sąd13 listopada 2018 r.

Samotni rodzice, aby dostać pieniądze na dzieci, muszą mieć zasądzone alimenty – także wtedy, gdy starają się o wsparcie nie na pierwszego potomka, tylko na kolejnego. Choć wymóg ten zdążył już zakwestionować sąd, Ministerstwo Rodziny go podtrzymuje. Właśnie przesłało do gmin ostre zalecenie, by bezwzględnie się go trzymały

8 listopada 2018 r.

Wyrok ma istotne znaczenie dla zatrudnionych w Niemczech.

Spadkobierca ma prawo do ekwiwalentu za urlop8 listopada 2018 r.

Jeśli stosunek pracy ustaje na skutek śmierci zatrudnionego, jego spadkobiercy mają prawo do ekwiwalentu za niewykorzystaną przez niego część urlopu. Prawo do corocznego, płatnego wypoczynku ma bowiem ściśle majątkowy charakter. Śmierć nie może z mocą wsteczną pozbawiać takiego majątku.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj