Orzecznictwo w podatkach

6 sierpnia 2020 r.

Po stronie spółki stanęły sądy obu instancji. Zarówno poznański WSA, jak i sąd kasacyjny nie miały wątpliwości, że sprzedaż o charakterze ciągłym należy rozumieć szerzej, niż przyjął fiskus.

Stałe dostawy z magazynu trzeba uznać za ciągłe6 sierpnia 2020 r.

Jeśli z umowy ramowej zawartej między stronami wynika, że dostawy towarów będą powtarzać się w określonych terminach, oznacza to, że będą one mieć charakter ciągły. Obowiązek podatkowy w VAT powstanie więc wraz z końcem każdego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj