Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

23 maja 2018 r.

Właścicielka firmy wyjaśniła, że o wydanie zezwolenia ubiega się od 2015 r.

Spalarnia zwłok zwierząt niczym cmentarz23 maja 2018 r.

Sprawa miała swój początek w uchwale rady miejskiej. Ta, działając m.in. na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

25 kwietnia 2018 r.

Sąd nie uwzględnił zarzutów stawianych przez matkę, stwierdzając, że została prawidłowo poinformowana o konieczności zgłaszania okoliczności związanych ze zmianą sytuacji dochodowej rodziny.

Brak zgłoszenia dochodu, 500+ do zwrotu 25 kwietnia 2018 r.

Treść pouczenia do wniosku jest tak skonstruowana, że zawiera zapisy o obowiązku informowania na bieżąco gminy o zmianach sytuacji dochodowej rodziny, które mają wpływ na pobieranie 500 zł na dziecko. Dlatego rodzic nie może wskazywać, że nie został prawidłowo powiadomiony o tym wymogu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj