Orzeczenia Sądu Najwyższego

18 grudnia 2018 r.

Nawet jeśli obszar leśny został odebrany właścicielom bez podstawy prawnej, można go zasiedzieć.

Państwo może zasiedzieć prywatny las18 grudnia 2018 r.

Jeśli jednostka państwowa prowadzi gospodarkę i planowanie na zasadach określonych dla lasu należącego do Skarbu Państwa, można ją zakwalifikować jako posiadacza samoistnego lasu i może go ona zasiedzieć mimo odebrania gruntu po wojnie dawnym właścicielom bez podstawy prawnej – uznał Sąd Najwyższy.

22 października 2018 r.

Związek się rozpadł, zaczęły się rozliczenia.

Jak żona kupi sobie dom, to jest to jej dom. Wspólność majątkowa nie ma znaczenia22 października 2018 r.

Fakt nabycia rzeczy w trakcie trwania małżeństwa nie oznacza, że w każdym przypadku wejdzie ona do majątku wspólnego małżonków. I to nawet przy obowiązującym reżimie ustawowej wspólności majątkowej. Jeśli bowiem żona zainwestowała ogrom swych prywatnych pieniędzy w dom, nie ma żadnego powodu, aby po rozwodzie uważać, iż nieruchomością należy podzielić się po połowie. To sedno piątkowej uchwały Sądu Najwyższego.

18 października 2018 r.

SN wskazał, że przepisy rozporządzenia 987/2009 nie określają formy prawnej ustaleń tymczasowych dotyczących właściwego prawa dla ubezpieczeń społecznych

Spóźniona opinia z innego kraju nie ochroni przed ZUS18 października 2018 r.

Jeśli instytucja ubezpieczeniowa jednego kraju UE spóźni się z przekazaniem innemu opinii na temat podlegania obywatela UE ubezpieczeniom społecznym, nie oznacza to, że tymczasowe ustalenie ustawodawstwa właściwego jest wiążące dla ZUS. Jeżeli świadczeniobiorca nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju, ma odprowadzać składki do ZUS.

1 października 2018 r.

Kandydat PSL na burmistrza Jędrzejowa ma sprostować informacje o gminnych inwestycjach1 października 2018 r.

Kandydat PSL na burmistrza Jędrzejowa Wojciech Król ma sprostować i zaprzestać rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o stanie gminnych inwestycji – orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Kielcach, rozpatrujący w trybie wyborczym wniosek ubiegającego się o reelekcję burmistrza, Marcina Piszczka (PiS).

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj