Orzeczenia Sądu Najwyższego

6 grudnia 2019 r.

Sąd Najwyższy

Czwartkowy wyrok SN to początek morderczego procesu. Zwłaszcza dla sędziów sądów powszechnych6 grudnia 2019 r.

Czwartkowy wyrok Sądu Najwyższego stwierdzający, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu przepisów unijnych, wywołał trzęsienie ziemi. A to dopiero początek procesu, który może się zakończyć odwróceniem skutków tzw. reformy sądownictwa przez Prawo i Sprawiedliwość. Procesu długiego i morderczego. Zwłaszcza dla sędziów sądów powszechnych.

31 października 2019 r.

Sędziowie zaznaczają, że ma to szczególnie istotne znaczenie, gdy rozbieżność ta jest bardzo jaskrawa

KRS nie może po macoszemu traktować opinii środowiska31 października 2019 r.

Gdy Krajowa Rada Sądownictwa decyduje się spośród dwóch kandydatów na urząd sędziego rekomendować prezydentowi tego, który nie uzyskał poparcia środowiska, powinna ten wybór szczegółowo uzasadnić. Zwłaszcza gdy kontrkandydaci mają na swoim koncie bardzo podobne osiągnięcia zawodowe. Takie wnioski płyną z wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, którego uzasadnienie właśnie opublikowano.

30 października 2019 r.

Prokuratoria Generalna podnosiła zarzut przedawnienia.

Dopłata do zaniżonej dotacji oświatowej. Wyrok SN30 października 2019 r.

Roszczenie o uzupełnienie dotacji oświatowej wypłaconej przed 2017 r. w zaniżonej kwocie powinno być rozpatrywane przez sąd cywilny. Nie ma do niego zastosowania trzyletni termin przedawnienia roszczeń z działalności gospodarczej – orzekł Sąd Najwyższy.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj