Orzeczenia Sądu Najwyższego

26 maja 2020 r.

W świetle powyższego uzasadniony jest wniosek, że dyskusja prawna dotycząca kredytów walutowych znajduje się wciąż jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie i nadal stanowi intelektualne wyzwanie. Istotne jest, aby uwzględniać w niej również wszystkie nowe elementy

Klauzule abuzywne w umowach o kredyt frankowy. Wątpliwości wokół wyroku SN26 maja 2020 r.

W toczącej się w orzecznictwie i doktrynie dyskusji o zasadności unieważnienia umów zawierających klauzule abuzywne (przede wszystkim na tle umów kredytów frankowych) stosunkowo rzadko pojawia się kwestia momentu, na który należy oceniać, czy umowa pozbawiona zakwestionowanych klauzul abuzywnych może dalej obowiązywać. Tymczasem jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu.

20 maja 2020 r.

SN nie tylko zmienił swój pogląd i do zmiany tej otwarcie się przyznał, ale i zaakcentował racje obu stron oraz konieczność ich wyważenia

Prawo zamiast ideologii, czyli o wyroku Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów [OPINIA]20 maja 2020 r.

Tematyką kredytów frankowych zajmujemy się naukowo od trzech lat, tj. od kiedy dostrzegliśmy powtarzane publicznie, niczym niezmącone tezy co do niezgodności tego rodzaju umów z prawem. Prawnicza intuicja kazała nam traktować je z dystansem. Problem nieustannie budzi zainteresowanie, więc za trafną uważamy naszą decyzję o zweryfikowaniu poprawności tych ocen z rzeczywistością sądową.

12 marca 2020 r.

Z art. 171 par. 1 k.p. wynika jedynie tyle, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny

Prof. Sobczyk: W jakim terminie wypłacić ekwiwalent urlopowy? Niby wiadomo, ale…12 marca 2020 r.

Niniejszy tekst będzie przykładem opisanej przez Davida Graebera pracy bez sensu. Bez sensu jest to, że ten tekst piszę, czyli pracuję. Bez sensu będzie praca redaktorów gazety, jeśli tekst zostanie wydrukowany. Bez sensu będzie czas, który czytelnicy poświęcą na jego czytanie. Ostatecznie jednak pojęcie sensu wyznaczają w jakimś zakresie nasze wybory oraz wierność zasadom. Dlatego pomimo prawdopodobnego bezsensu jednak ten tekst napiszę.

5 marca 2020 r.

Uchwały SN w znaczący sposób wpłynęły – i nadal wpływają – na funkcjonowanie stron stosunku pracy. Każdy pracodawca powinien więc je poznać.

Urlop, dyskryminacja, odprawa. 10 uchwał SN kluczowych dla pracodawców [KOMENTARZ]5 marca 2020 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; dalej: k.p.) ma już kilkadziesiąt lat. Przez ten cały okres określał i nadal określa zasady współpracy pracodawców i pracowników. W praktyce nie byłoby to jednak możliwe bez olbrzymiego wkładu Sądu Najwyższego w interpretacje jego przepisów.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj