Orzeczenia Sądu Najwyższego

22 października 2018 r.

Związek się rozpadł, zaczęły się rozliczenia.

Jak żona kupi sobie dom, to jest to jej dom. Wspólność majątkowa nie ma znaczenia22 października 2018 r.

Fakt nabycia rzeczy w trakcie trwania małżeństwa nie oznacza, że w każdym przypadku wejdzie ona do majątku wspólnego małżonków. I to nawet przy obowiązującym reżimie ustawowej wspólności majątkowej. Jeśli bowiem żona zainwestowała ogrom swych prywatnych pieniędzy w dom, nie ma żadnego powodu, aby po rozwodzie uważać, iż nieruchomością należy podzielić się po połowie. To sedno piątkowej uchwały Sądu Najwyższego.

18 października 2018 r.

SN wskazał, że przepisy rozporządzenia 987/2009 nie określają formy prawnej ustaleń tymczasowych dotyczących właściwego prawa dla ubezpieczeń społecznych

Spóźniona opinia z innego kraju nie ochroni przed ZUS18 października 2018 r.

Jeśli instytucja ubezpieczeniowa jednego kraju UE spóźni się z przekazaniem innemu opinii na temat podlegania obywatela UE ubezpieczeniom społecznym, nie oznacza to, że tymczasowe ustalenie ustawodawstwa właściwego jest wiążące dla ZUS. Jeżeli świadczeniobiorca nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju, ma odprowadzać składki do ZUS.

1 października 2018 r.

Kandydat PSL na burmistrza Jędrzejowa ma sprostować informacje o gminnych inwestycjach1 października 2018 r.

Kandydat PSL na burmistrza Jędrzejowa Wojciech Król ma sprostować i zaprzestać rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o stanie gminnych inwestycji – orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Kielcach, rozpatrujący w trybie wyborczym wniosek ubiegającego się o reelekcję burmistrza, Marcina Piszczka (PiS).

1 października 2018 r.

Pracownik nie miał opłaconych składek, formalnie nie był traktowany jako pracownik, a więc nie mógł korzystać z uprawnień właściwych dla zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Nieuczciwy pracodawca traci dwa razy1 października 2018 r.

Źródłem sprawy był przegrany przez Mirosława H. proces o ustalenie istnienia stosunku pracy. Mężczyzna zatrudniał Macieja B. na podstawie kilku następujących po sobie umów cywilnoprawnych. W wyniku procesu ustalono, że wszystkie one w istocie były umowami o pracę. Ponieważ przez kilka lat H. nie odprowadzał obowiązkowych składek na ZUS, Zakład wydał decyzję nakazującą zapłatę zaległości wraz z odsetkami. Pracodawca tak zrobił, ale zaraz potem skierował powództwo przeciwko byłemu kontrahentowi – który, zgodnie z wyrokiem sądu pracy, był jego pracownikiem – żądając zwrotu około tysiąca złotych tytułem bezpodstawnego wzbogacenia.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj