Orzeczenia Sądu Najwyższego

12 marca 2020 r.

Z art. 171 par. 1 k.p. wynika jedynie tyle, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny

Prof. Sobczyk: W jakim terminie wypłacić ekwiwalent urlopowy? Niby wiadomo, ale…12 marca 2020 r.

Niniejszy tekst będzie przykładem opisanej przez Davida Graebera pracy bez sensu. Bez sensu jest to, że ten tekst piszę, czyli pracuję. Bez sensu będzie praca redaktorów gazety, jeśli tekst zostanie wydrukowany. Bez sensu będzie czas, który czytelnicy poświęcą na jego czytanie. Ostatecznie jednak pojęcie sensu wyznaczają w jakimś zakresie nasze wybory oraz wierność zasadom. Dlatego pomimo prawdopodobnego bezsensu jednak ten tekst napiszę.

5 marca 2020 r.

Uchwały SN w znaczący sposób wpłynęły – i nadal wpływają – na funkcjonowanie stron stosunku pracy. Każdy pracodawca powinien więc je poznać.

Urlop, dyskryminacja, odprawa. 10 uchwał SN kluczowych dla pracodawców [KOMENTARZ]5 marca 2020 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; dalej: k.p.) ma już kilkadziesiąt lat. Przez ten cały okres określał i nadal określa zasady współpracy pracodawców i pracowników. W praktyce nie byłoby to jednak możliwe bez olbrzymiego wkładu Sądu Najwyższego w interpretacje jego przepisów.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj