Orzeczenia Sądu Najwyższego

29 października 2020 r.

ZUS zakwestionował, że były to umowy o dzieło, twierdząc, że będące ich przedmiotem czynności nie nosiły znamion dzieła i były raczej wykonaniem pewnego rodzaju usług budowlanych.

Efekt prostych prac to nie dzieło29 października 2020 r.

Przedmiotem umowy o dzieło musi być jednorazowy i niepowtarzalny efekt, a jedną z zasadniczych różnic wobec umowy zlecenia jest to, że w przypadku umowy o dzieło ryzyko obciąża praktycznie w całości wykonawcę – orzekł Sąd Najwyższy.

15 września 2020 r.

Spór ciągnął się aż do 2014 r., kiedy to ostatecznie uznano, że energetyk jest bezpiecznym produktem spożywczym

"Napój z liści koki": Za szkodę domniemaną opieszały urząd nie odpowiada15 września 2020 r.

Sprawa dotyczyła odszkodowania na kwotę prawie 740 tys. zł, którego żądał od poznańskiego sanepidu Tomasz S. Mężczyzna w 2011 r. sprowadził z Hiszpanii do Polski ponad 20 tys. puszek napoju energetycznego. Gdy już pierwsza partia towaru trafiła na rynek, zaczęły się kłopoty. Produkt był bowiem reklamowany jako „napój z liści koki.

10 września 2020 r.

Sąd Najwyższy podkreślił, że pracownik popełnił czyn niedozwolony – delikt cywilny, ale nie działał samodzielnie, tylko w imieniu firmy, której zlecono kontrolę

SN: Pracownik zawinił, pracodawca odpowiada10 września 2020 r.

Pewna swoboda działania, jaką cieszy się pracownik, wykonując obowiązki służbowe, która wynika też z jego uprawnień zawodowych, nie oznacza, że pracodawca może w ten sposób uwolnić się od odpowiedzialności za ewidentne nieprawidłowości, których dopuścił się zatrudniony, a które wywołały później kolosalne szkody – uznał Sąd Najwyższy.

27 sierpnia 2020 r.

SN podzielił pogląd rzecznika, że kara za tak drastyczne przewinienie zawodowe była stanowczo zbyt łagodna.

Za picie na dyżurze lekarzowi należy się surowa kara27 sierpnia 2020 r.

Pijany lekarz pracujący na szpitalnym oddziale ratunkowym zasługuje na surową karę dyscyplinarną i nie może go usprawiedliwiać alkoholizm czy próby leczenia. Samo ograniczenie wykonywania czynności medycznych jest w takim wypadku karą nie tylko zbyt łagodną, ale wręcz rażąco niewspółmierną do czynu i przez to – niesprawiedliwą. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

25 sierpnia 2020 r.

SN podkreślił, że wstąpienie do korporacji aptekarzy oznacza przyjęcie zobowiązania do wnoszenia opłat na działalność samorządu zawodowego.

Składka na samorząd zawodowy jest jak podatek25 sierpnia 2020 r.

Wstąpienie do korporacji zawodowej oznacza obowiązek wnoszenia opłaty na jej działalność. Spór o wysokość tej ostatniej (dla danej osoby) nie zwalnia od zapłaty. W takiej sytuacji należy ją uiszczać przynajmniej w minimalnej, wymaganej kwocie. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2020 r.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj