Aplikacje i oprogramowanie

4 czerwca 2019 r.

W debacie wskazywano na konieczność wykorzystywania na szeroką skalę technologii uczenia się maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Te rozwiązania pozwalają na sprawne i bezpieczne obsługiwanie nawet milionów klientów jednocześnie.

Rośnie znaczenie urządzeń mobilnych. Sektor finansowy musi to brać pod uwagę 4 czerwca 2019 r.

Branża finansowa nie może przeoczyć rosnącego znaczenia urządzeń mobilnych w życiu klientów – mówił Robert Bednarski, dyrektor Facebooka na region Europy Środkowo-Wschodniej, w trakcie debaty na temat nowych technologii w bankowości. Kluczowe staje się personalizowanie oferty oraz zapewnianie klientowi korzystającemu z usług mobilnych jak najlepszych doświadczeń.

19 sierpnia 2018 r.

Specjaliści z działów IT twierdzą, że zbyt duża liczba systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo może powodować chaos i narazić organizacje na ataki

Cyberbezpieczeństwo: 5 błędów, które popełniają firmy19 sierpnia 2018 r.

Z każdym rokiem zwiększa się skala i stopień skomplikowania cyberataków. Potwierdzają to dane z badania Barometr cyberbezpieczeństwa przeprowadzonego przez KPMG. W minionym roku 82% przedsiębiorstw działających w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent bezpieczeństwa. Według Cisco 45% cyberataków w naszym kraju spowodowało straty wynoszące ponad 100 000 USD. Co ciekawe większość firm optymistycznie oceniło dojrzałość stosowanych zabezpieczeń, co może wynikać z niedoszacowania ryzyka. Specjaliści Cisco określili 5 błędów, które narażają biznes na cyberataki.

7 sierpnia 2018 r.

Pisząc tę aplikację, nie celowałem w to, aby stworzyć narzędzie dla sztabów wyborczych.

Czy Facebook pozwala przewidzieć wynik wyborów? Analityk danych: Polubienie nie oznacza oddania głosu [WYWIAD]7 sierpnia 2018 r.

Myśląc o mediach społecznościowych i słysząc statystyki idące w dziesiątki tysięcy, można mieć złudne wyobrażenie, że użytkownicy są tam niezwykle aktywni. Tymczasem indywidualne wskaźniki pokazują, że częsta aktywność jest domeną mniejszości - mówi w wywiadzie dla Forsal.pl dr Paweł Matuszewski, socjolog i analityk danych, twórca aplikacji „Wybory samorządowe 2018”.

23 lipca 2018 r.

Naukowcy finansowani przez Europejską Agencję Kosmiczną stworzyli algorytm predykcyjny o nazwie AgeSpot, który wykorzystując zdjęcia satelitarne w wysokiej rozdzielczości, określa gdzie i w jakim kierunku przemieszczać się będą seniorzy

Analityka przestrzenna pozwala przewidzieć migracje starszych osób23 lipca 2018 r.

Z badań Eurostatu wynika, że prawie co piąta osoba w UE ma więcej niż 65 lat – to prawie 100 mln ludzi! Państwa zachodnie starają się podejmować działania na rzecz zrozumienia tego problemu i jak najlepszego dostosowania swojej polityki czy infrastruktury, tak aby móc lepiej alokować środki i podejmować bardziej świadome decyzje w stosunku do tej stale zwiększającej się grupy społecznej. Pomóc w tym może analityka przestrzenna, która przynosi odpowiedź na pytanie, gdzie w ciągu następnych lat będzie przemieszczała się starsza część populacji.

12 czerwca 2018 r.

Do 2020 r. w ramach internetu rzeczy w UE będą funkcjonowały dziesiątki miliardów połączonych ze sobą urządzeń.

Unia Europejska stawia na cyberbezpieczeństwo12 czerwca 2018 r.

Ogólnounijne ramy certyfikacji – to sposób na zwiększenie odporności produktów, usług i procesów na ataki. Propozycję rozporządzenia, które określi mechanizm ustalania systemów ocen zgodności, zawiera przyjęte pod koniec ub. tygodnia wspólne stanowisko Rady Europejskiej.

Galerie