Rynek nieruchomości

9 stycznia 2019 r.

Zadania gminy MW

„Mieszkanie na start” wspomoże niektórych najemców9 stycznia 2019 r.

Od tego dnia zaczął obowiązywać rządowy program dopłat do czynszu „Mieszkanie na start”. Jego beneficjentami mają być najemcy mieszkań nowo powstałych lub starych, ale poddanych rewitalizacji. Program zakłada współpracę gmin z inwestorami. To, czy najemcy faktycznie uzyskają pomoc, zależeć będzie od gmin, które muszą w tym celu wypełnić wiele obowiązków wynikających przede wszystkim z ustawy z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540).

3 stycznia 2019 r.

Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność może zostać poniesiona jednorazowo lub zostać rozłożona na raty, płatne w okresie 20 lat w przypadku osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców.

Przekształcenie we własność: Oto zagrożenia, które czekają na deweloperów3 stycznia 2019 r.

We wtorek nastąpiło automatyczne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w stosunku do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Zmiany dotyczą jednak nie tylko osób fizycznych – którym w komentarzach poświęca się najwięcej uwagi – ale również przedsiębiorców, w tym tych będących jeszcze w trakcie realizacji inwestycji budowlanych.

29 grudnia 2018 r.

Właściwie we wszystkich samorządach, które nie zgadzają się na lex deweloper mechanizm jest podobny – lokalne standardy urbanistyczne przewidują bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe do spełnienia obostrzenia, najczęściej w kwestii ilości miejsc parkingowych, czy dostępności do szkół

Samorządy nie chcą lex deweloper29 grudnia 2018 r.

Lex deweloper miała znacząco ułatwić realizację inwestycji mieszkaniowych oraz budowę towarzyszącej im infrastruktury, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań przestrzennych. Tymczasem samorządy, które otrzymały możliwość modyfikacji niektórych wymogów ustawy, wykorzystują ją do torpedowania planów deweloperów. Niestety w większości przypadków uchwały samorządów zdecydowanie zaostrzają wymagania ustawowe, czyniąc lex deweloper martwym prawem

10 grudnia 2018 r.

Nowelizacja umożliwi deweloperom szybsze uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie, jeśli będzie to związane ze sprzedażą kolejnych lokali.

Błyskawiczny retusz uwłaszczenia10 grudnia 2018 r.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy uwłaszczeniowej, która zmienia zasady wnoszenia opłat za przekształcenie przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i innych przedsiębiorców. Korekta przepisów ma wyeliminować ryzyko poniesienia przez nich kosztów wynikających z przekroczenia dozwolonego limitu pomocy publicznej.

29 listopada 2018 r.

Nawet jeśli inwestor dostał już pozwolenie na budowę bloku (zgodnie z planem miejscowym), to musi obecnie wystąpić o zmianę pierwotnego celu użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste: Samorząd nie postawi już dewelopera pod ścianą29 listopada 2018 r.

Zmiana stawki za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych pierwotnie na cele przemysłowe, a finalnie wykorzystanych pod mieszkaniówkę, będzie kosztowała nie więcej niż wartość podwójnej opłaty rocznej. W ten sposób Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zamierza wygasić spory między deweloperami a władzami miast o rekompensatę finansową w związku z przekwalifikowaniem charakteru nieruchomości.

Galerie

Serwisy Tematyczne