Rynek nieruchomości

29 listopada 2018 r.

Nawet jeśli inwestor dostał już pozwolenie na budowę bloku (zgodnie z planem miejscowym), to musi obecnie wystąpić o zmianę pierwotnego celu użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste: Samorząd nie postawi już dewelopera pod ścianą29 listopada 2018 r.

Zmiana stawki za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych pierwotnie na cele przemysłowe, a finalnie wykorzystanych pod mieszkaniówkę, będzie kosztowała nie więcej niż wartość podwójnej opłaty rocznej. W ten sposób Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zamierza wygasić spory między deweloperami a władzami miast o rekompensatę finansową w związku z przekwalifikowaniem charakteru nieruchomości.

13 listopada 2018 r.

Przedprocesowe rozmowy stron to budowlany poker

Budowlany poker, czyli wykonawca nie może nie iść do sądu [FELIETON]13 listopada 2018 r.

Branża od kilku miesięcy alarmuje, że budownictwo jedzie na oparach. Skokowy wzrost kosztów pracy i materiałów budowlanych sprawiają, że wyniki finansowe firm pikują. W przypadku kontraktów zawartych przed kilkunastoma miesiącami wykonawcom zostaje kalkulowanie ile, a nie czy będą musieli dołożyć do projektu. Mając przed sobą perspektywę konta bankowego świecącego pustkami, firmy coraz częściej stają przed wyborem, czy skierować na wokandę sądową tematy sporne, z których mogą uzyskać pieniądze.

11 listopada 2018 r.

Postanowienie wójta o podziale kosztów wydaje się uzasadnione.

Koszty postępowania rozgraniczającego nieruchomości ponosi nie tylko wnioskodawca 11 listopada 2018 r.

Jestem przedsiębiorcą. Moja nieruchomość, na której znajduje się magazyn, graniczy z nieruchomością innego podmiotu. Wystąpił on do urzędu miasta z wnioskiem o rozgraniczenie naszych nieruchomości, a burmistrz obciążył nas obu kosztami rozgraniczenia – po połowie. Czy to uzasadnione, skoro nie ja złożyłem wniosek? Poza tym wiele lat temu toczyło się już podobne postępowanie między nami.

29 października 2018 r.

Koniec górki na rynku mieszkań29 października 2018 r.

Ten rok będzie pierwszym od ośmiu, w którym sprzedaż nowych lokali zmaleje. Analitycy prognozują, że tylko na sześciu głównych rynkach (w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi) spadnie o ponad 14 proc., do 62,5 tys. sztuk. Deweloperzy przekonują, że do załamania sprzedaży jeszcze daleko, bo sytuacja od strony popytowej jest zdrowa. A to, co się teraz dzieje, to naturalny cykl charakterystyczny dla branży.

19 października 2018 r.

Na pierwszy plan wysuwa się wniosek, że rząd patrzy na REIT-y trochę jak na kurę znoszącą złote jaja.

Polskie REIT-y nie na europejską miarę. Rząd ma swój cel i wprowadza je zachowawczo19 października 2018 r.

Ci, którzy śledzili uważnie losy projektu polskich REIT-ów, już od pewnego czasu wiedzieli, że szanse na to, aby mogły inwestować w szeroki wachlarz nieruchomości komercyjnych, są niewielkie. Ostatnie złudzenia rozwiał najnowszy projekt, przedstawiony pod koniec września, który zapewne w podobnym kształcie zostanie przyjęty przez Sejm. Oprócz mieszkaniówki – polskie FINN-y (bo takim skrótem określany jest polski odpowiednik REIT-ów) będą mogły inwestować co najwyżej w akademiki i domy opieki nad ludźmi starszymi.

2 października 2018 r.

Starosta wpuści pracowników remontujących sieci elektryczne na prywatny teren dużo szybciej niż dotychczas.

Elektrycy wejdą na działkę bez pytania2 października 2018 r.

Starosta wpuści pracowników remontujących sieci elektryczne na prywatny teren dużo szybciej niż dotychczas. Zamiast czekać na rozpatrzenie odwołania niezadowolonego gospodarza, który nie chce udostępnić swojej działki na czas prac modernizacyjnych – a w skrajnych przypadkach na rozstrzygnięcie sądu – jego decyzje będą miały z automatu rygor natychmiastowej wykonalności.

1 października 2018 r.

Jak się okazuje, lokalna władza nie ma skrupułów w dokręcaniu śruby inwestorom, którą rząd wcześniej poluzował, by tchnąć nowe życie w Mieszkanie Plus

Miasta odpalają pierwsze salwy w lex deweloper1 października 2018 r.

Żaden nowy blok w Poznaniu nie powstanie, jeżeli inwestor będzie chciał postawić go dalej niż 750 m od przedszkola, podstawówki lub zielonego terenu wypoczynku,sportu i rekreacji – podkreślali radni stolicy Wielkopolski, gdy przegłosowywali drugie w Polsce Lokalne Standardy Urbanistyczne (LSU).

Galerie