Rynek nieruchomości

11 stycznia 2020 r.

Co o dzierżawie i zakupie gruntu warto wiedzieć; co mówią przepisy?

Zakup ziemi z dzierżawą. Zobacz, o czym należy pamiętać11 stycznia 2020 r.

Dla rolnika dzierżawiącego ziemię liczy się przede wszystkim stabilność umowy dzierżawy. Chce on wiedzieć, że może przez dłuższy czas prowadzić na gruncie działalność rolną. Dzierżawca musi się jednak liczyć z tym, że grunt może zmienić właściciela, a ten nowy, po pewnym czasie może zmienić warunki dzierżawy lub ją wypowiedzieć. Z kolei nabywca ingerując w dzierżawę, powinien liczyć się z ew. roszczeniem o zwrot poniesionych przez dzierżawcę nakładów. Co o dzierżawie i zakupie gruntu warto wiedzieć; co mówią przepisy?

31 grudnia 2019 r.

Ustalenia PINB mogą stanowić podstawę do określenia w zaświadczeniu wyższej wysokości opłaty przekształceniowej

Użytkowanie wieczyste: Nieruchomość na firmę bez bonifikaty31 grudnia 2019 r.

Urzędy dzielnic w Warszawie pytają właścicieli domów i mieszkań, jaką część lokalu wykorzystują na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli całość, muszą się liczyć z kontrolą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz utratą bonifikaty w opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

10 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej: u.k.w.h.) – wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).

Sąd może usunąć hipotekę przymusową z nieruchomości nabytej przez zasiedzenie10 grudnia 2019 r.

Prowadzę działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, którą nabyłem przez zasiedzenie na mocy postanowienia sądowego z 2 grudnia 2019 r. Wskazano w nim, że zasiedzenie nastąpiło 12 marca 2018 r. Problem w tym, że w listopadzie br. za długi poprzedniego właściciela została wpisana hipoteka przymusowa na rzecz gminy, która powołuje się na rękojmię ksiąg. Wpis hipoteki miał zatem miejsce w czasie trwania sprawy sądowej o zasiedzenie. Czy mogę pozbyć się tej hipoteki?

Galerie