ministerstwo finansów

Ministerstwo Finansów jest urzędem pomocniczym Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej