małe przedsiębiorstwo

Przy zaliczaniu przedsiębiorstwa do odpowiedniej klasy brana jest pod uwagę liczba osób pracująca w nim.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej