Podatki

12 lutego 2020 r.

W pierwszej trójce największych odbiorców informacji od polskich przedsiębiorstw znaleźli się: Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy skarbowe – ze średnią liczbą roczną raportów wynoszącą odpowiednio 151, 72 i 50 druków.

Firmy zalane obowiązkami sprawozdawczymi12 lutego 2020 r.

Średniej wielkości firma przesyła rocznie różnego rodzaju urzędom przeciętnie 208 formularzy. W przypadku przedsiębiorców dużych, małych i mikro jest to odpowiednio 314, 191 i 114 druków – wynika z raportu Grant Thornton, przygotowanego pod patronatem Konfederacji Lewiatan.

1 września 2017 r.

Fiskus zdobędzie kontrolę nad rachunkami przedsiębiorców.

Arsenał fiskusa do walki z nieuczciwymi podatnikami: Blokada rachunków, kontrole branżowe, ściganie optymalizacji. I co jeszcze? 1 września 2017 r.

Fiskus wytacza coraz cięższe działa do walki z oszustami podatkowymi. Najnowszą bronią ma być tzw. projekt STIR. Zakłada on, że banki i inne instytucje finansowe będą przekazywać ważne dane o rachunkach swoich klientów do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (stąd właśnie skrót STIR). Na ich podstawie Krajowa Izba Rozliczeniowa określi wskaźnik ryzyka, a ten pomoże szefowi KAS podjąć decyzję o blokadzie rachunku danego podatnika. W ten sposób fiskus zdobędzie kontrolę nad rachunkami przedsiębiorców. 

5 sierpnia 2017 r.

Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego będzie wydłużony, ale jego biegu nie będzie już można zawieszać bez ograniczeń.

3 zmiany dla firm w nowej Ordynacji podatkowej5 sierpnia 2017 r.

We wrześniu 2017 r. opublikowany zostanie projekt nowej Ordynacji podatkowej. Wśród zapowiadanych zmian są m.in. nowe zasady przedawniania zobowiązań podatkowych, wydłużenie czasu na wniesienie odwołania i zażalenia oraz wprowadzenie mediacji podatkowych. Co oznaczają one dla przedsiębiorstw? Wyjaśnia ekspert Ayming Polska.

14 lipca 2017 r.

Na razie nie jest jasne, kiedy podatnik musi podjąć decyzję, wobec których środków trwałych skorzysta z jednorazowej amortyzacji.

Każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 100 tys. zł14 lipca 2017 r.

Jest dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Już niedługo jednorazowej amortyzacji będą podlegały środki trwałe o łącznej wartości początkowej do 100 tys. zł i nie niższej niż 10 tys. zł rocznie. Natomiast, tak jak obecnie, wartość każdego ze środków będzie musiała być wyższa niż 3,5 tys. zł. Nowe przepisy obejmą każdy środek trwały nabyty od 1 stycznia 2017 r., jak i dokonane od tego dnia wpłaty na poczet kolejnych zakupów. Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorca kupuje np. cztery nowe maszyny o wartości 6 tys. zł każda i trzy urządzenia za 3,3 tys. zł każde. Czy taki zakup spełnia warunki jednorazowej amortyzacji? Cztery zakupione maszyny tak, bo wartość każdej przekracza 3,5 tys. zł (a łączna wartość to 24 tys. zł). Wobec nich podatnik będzie mógł zastosować jednorazową amortyzację. Natomiast z tej preferencji nie skorzysta wobec urządzeń, gdyż wartość każdego jest niższa niż 3,5 tys. zł.

Galerie