Aktualności

8 września 2020 r.

Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz odsetki od nich są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym.

Poradnia dla korzystających z unijnych funduszy8 września 2020 r.

Czy każda nieprawidłowość przy wydatkowaniu unijnych pieniędzy oznacza konieczność zwrotu pomocy Który sąd rozstrzyga spór o zapisy w umowie Kiedy zaktualizowany kod PKD zostanie uwzględniony Kto interpretuje regulamin konkursu W jakiej sytuacji instytucja finansująca może umorzyć odsetki od środków zwracanych z powodu opóźnienia realizacji inwestycji

7 listopada 2019 r.

Nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji wydany w postępowaniu w prawach gospodarczych zasądzający świadczenie w pieniądzu lub w rzeczach zamiennych, stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Zmiany w postępowaniu sądowym dla przedsiębiorców. Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych 7 listopada 2019 r.

W dniu 07.11.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja procedury cywilnej wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian w postępowaniu cywilnym. Nowe przepisy przywracają do polskiego porządku prawnego postępowanie w sprawach gospodarczych.

11 września 2019 r.

Jadwiga Emilewicz

Przedsiębiorcy mogą składać propozycje legislacyjne do MPiT11 września 2019 r.

Za pośrednictwem formularza online Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy legislacyjne. Do tej pory zgłoszono 265 takich propozycji, z czego już 24 wdrożono w życie. Oficjalnie skonsultowano 49 pomysłów, a 10 z nich jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych. Statystyki podał wczoraj rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który – w ramach współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich – zobowiązał się do wspierania zgłaszanych przez internetowy formularz pomysłów.

9 lipca 2019 r.

Istnieją podstawy do przypisania odpowiedzialności przedsiębiorcy za zaspokajanie roszczeń finansowych tylko jednego z wierzycieli

Za spłacanie tylko jednego wierzyciela grozi odpowiedzialność9 lipca 2019 r.

Prowadziłem do końca maja 2019 r. firmę przewozową. Miałem problemy finansowe, ale starałem się spłacić największego wierzyciela (bank) ze sprzedanego majątku, w tym działek i pojazdów. Jednak wytoczono mi sprawę karną o rzekome działanie na niekorzyść dwóch pozostałych wierzycieli. Czy jest możliwe, żebym został skazany, skoro istnieje swoboda umów? Czy ma znaczenie, że jeden z wierzycieli uzyskał przeciwko mnie wyrok sądowy nakazujący zapłatę należnej mu kwoty?

Galerie