Biznes i finanse

17 stycznia 2017 r.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że czytelnik może spać spokojnie, bo dopełnił formalności związanych z rezygnacją w sposób prawidłowy jeszcze przed powstaniem zadłużenia.

Jeśli prezes właściwie złożył rezygnację, to nie odpowie za późniejsze długi spółki17 stycznia 2017 r.

Byłem prezesem zarządu spółki z o.o. Niedawno gmina, wobec której spółka ma niespłacone zobowiązania, wytoczyła mi sprawę na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, bo egzekucja z majątku spółki była bezskuteczna. W uzasadnieniu podano, że dług powstał w okresie, gdy pełniłem funkcję prezesa. Jednak to nieprawda, bo byłem wtedy jedynie formalnie wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale faktycznie na kilka miesięcy przed powstaniem zadłużenia złożyłem rezygnację na ręce wspólnika spółki i dodatkowo wysłałem pismo do sądu rejestrowego. Niestety wspólnik nie złożył wniosku do KRS o wykreślenie mnie z funkcji prezesa, wobec czego gmina przytacza argumenty o domniemaniu prawdziwości wpisu. Czy w tej sytuacji mogę zostać obciążony długiem spółki, skoro faktycznie nie byłem w zarządzie?

17 stycznia 2017 r.

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z art. 22 par. 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania tej spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31 k.s.h.

W spółce jawnej bez majątku za zobowiązania odpowiadają wspólnicy17 stycznia 2017 r.

Prowadzę firmę. Sąd oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej (jeden tytuł wykonawczy), która była moim kontrahentem. Wcześniej doszło do bezskutecznej egzekucji wobec spółki (obecnie w likwidacji), ale przy użyciu drugiego tytułu wykonawczego. Sąd podał, że nie ma wykazanej bezskuteczności egzekucji ze spółki (jak przy drugim tytule wykonawczym), a likwidacja nie spełnia wymogu bezskuteczności. Czy jest podstawa do odwołania się od orzeczenia sądu?

10 stycznia 2017 r.

Firma, praca

Prowadzisz firmę? Sprawdź, na co uważać i komu płacić10 stycznia 2017 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność bardzo często na chwilę po jej rejestracji otrzymują szereg pism, których forma często wygląda jak nakaz zapłaty, dzięki której nasza działalność zostanie wpisana do jakiegoś rejestru. Tymczasem prawo nie nakłada na przedsiębiorców takich obowiązków. Co zrobić, gdy dostaniemy takie pismo? Na co zwracać uwagę i jakie rzeczywiście obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach? Więcej w materiale wideo.

30 grudnia 2016 r.

Jak widać – zbliżające się ujednolicenie ochrony tajemnic w całej UE niesie dla polskich przedsiębiorców spore wyzwanie.

Jednolita ochrona tajemnic w UE to wyzwanie dla polskich firm30 grudnia 2016 r.

Już tylko półtora roku dzieli nas od daty implementacji unijnej dyrektywy 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. nazywanej potocznie dyrektywą w sprawie ochrony tajemnic handlowych. Wielkie firmy już dziś zaczynają się do niej przygotowywać. Tymczasem polscy przedsiębiorcy niewiele o niej wiedzą. Co najwyżej tyle, że ma lepiej chronić tajemnice firm oraz przewiduje ujednolicenie tej ochrony na poziomie całej Unii.

13 grudnia 2016 r.

Jeśli kwota pożyczki przekracza 1000 zł, zawarcie umowy wymaga formy dokumentowej.

Jak finansować działalność spółki z pożyczek od członków zarządu13 grudnia 2016 r.

OPIS SYTUACJI: Bestbox sp. z o.o. jest prężnie rozwijającym się producentem opakowań do żywności. W ostatnim czasie realizacja bieżących zamówień od stałych klientów wymagała wykorzystania wszystkich maszyn i sprawnego zarządzania grafikiem pracy obsługujących je pracowników. Dyrektorowi sprzedaży udało się pozyskać nowego klienta, który złożył duże zamówienie. Prezes zarządu spółki będący jednocześnie wspólnikiem większościowym poprosił o przeprowadzenie szczegółowej analizy w celu rozplanowania produkcji w taki sposób, aby zmieścić się w terminie realizacji i nie zawieść stałych klientów spółki. W trakcie spotkania z prezesem zarządu dyrektor produkcji wyraził obawę, że nawet gdyby spółka zatrudniła dodatkowych operatorów, zdolności produkcyjne mogą nie wystarczyć. Aby zrealizować wszystkie zamówienia, konieczne byłoby wykorzystanie pełnej mocy produkcyjnej parku maszynowego. Jeśli natomiast choć jedna maszyna uległaby awarii, spółka narażona byłaby na poważne opóźnienia. W ocenie dyrektora produkcji najbardziej wskazanym rozwiązaniem byłaby rozbudowa parku maszynowego o kolejną jednostkę produkcyjną. Pozwoliłoby to na zmniejszenie eksploatacji maszyn, którymi spółka już dysponuje, i uwolnienie się od ryzyka wynikającego z potencjalnego wyłączenia którejś z nich z produkcji. Za zakupem nowej maszyny przemawiało również to, że nowe modele zużywają mniej energii i charakteryzują się lepszymi parametrami prędkości pracy i zużycia materiałów. Prezes spółki postanowił sprawdzić możliwości sfinansowania zakupu nowej maszyny. W tym celu zorganizowano spotkanie z dyrektorem finansowym spółki Anną Jasińską oraz radcą prawnym Moniką Puławską.

30 listopada 2016 r.

W Polsce od lat obowiązuje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czy rządowi uda się ochronić drobnych polskich producentów? [DEBATA DGP]30 listopada 2016 r.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi jest już po drugim czytaniu w Sejmie. Nowe regulacje miały w założeniu chronić mniejszych producentów przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez wielkie sieci handlowe. Jak się jednak okazuje, to, co zaproponował rząd, nie spełnia oczekiwań żadnej ze stron sporu

25 listopada 2016 r.

Przypomnijmy: sieć dyskontów 8 listopada niespodziewanie zakończyła akcję promocyjną „Sprytnie i tanio kupować marki Lidla. Absolutna satysfakcja lub zwrot pieniędzy”.

Jak sprytnie (i tanio) napisać regulamin promocji. Nauka nie tylko na błędach Lidla25 listopada 2016 r.

W jednym z ostatnich numerów tygodnika Firma i Prawo pisaliśmy o kontrowersyjnym finale akcji promocyjnej jednej z sieci dyskontów („Lidl strzelił sobie w stopę”, DGP nr 220 z 15 listopada 2016 r.). Postanowiliśmy pójść za ciosem i przygotować poradnik dla przedsiębiorców organizujących promocje, konkursy i loterie, aby wskazać im, jakie błędy są popełniane najczęściej przy ich przeprowadzaniu, a zwłaszcza przy opracowaniu regulaminów.

15 listopada 2016 r.

Decyzja starosty była nieprawidłowa. Starosta miał bowiem powinność merytorycznego rozpoznania wniosku o umorzenie odsetek, czego jednak nie uczynił.

Odsetki uregulowano, ale wniosek o umorzenie jest nadal zasadny15 listopada 2016 r.

Uzyskałem dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Starosta wydał decyzję o jego zwrocie z odsetkami (odsetki 3,5 tys. zł). 22 sierpnia br. skierował wniosek egzekucyjny do komornika, a ten ściągnął całość należności 7 października. Jednak ja 16 września br. złożyłem wniosek o umorzenie odsetek. Starosta umorzył sprawę jako bezprzedmiotową, bo – jak uzasadniał – dług już uregulowano w całości. Nie badał przy tym zasadności wniosku. Czy decyzja starosty była słuszna?

20 września 2016 r.

Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium da się uchylić w sądzie20 września 2016 r.

Jestem wspólnikiem w spółce z o.o., w której posiadam 10 proc. udziałów. Oprócz mnie jest jeszcze dwóch udziałowców: jeden ma 10 proc., a drugi – 80 proc. Ten ostatni pełni funkcję prezesa zarządu spółki. Ostatnio podjęta została uchwała o udzieleniu mu absolutorium. Okazało się jednak, że prezes zarejestrował działalność gospodarczą w tej samej branży. Zrobił to bez zgody walnego zgromadzenia wspólników, której konieczność uzyskania w takim wypadku wyraźnie wynika z umowy spółki. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

17 września 2016 r.

Właściciel restauracji nie musi znosić zachowania kłopotliwych gości i ma prawo usunąć takie osoby z lokalu.

Jak pozbyć się kłopotliwego gościa z restauracji17 września 2016 r.

Jako restaurator mam liczne problemy z awanturującymi się gośćmi. I próbując się ich pozbyć, czuję się często bezradny. Kilkakrotnie miały miejsce interwencje policji, która poradziła mi, aby przygotował regulamin. Chciałbym wpisać do niego postanowienie, które – mam nadzieję – pomoże nam w radzeniu sobie z tego typu kłopotliwymi gośćmi. Chciałbym ująć to mniej więcej w taki sposób: „W przypadku łamania prawa lub regulaminu restauracji, niszczenia mienia restauracji przez gościa pracownicy restauracji uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z restauracji lub w razie konieczności – zastosowania siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji”. Czy taki zapis będzie zgodny z przepisami?

13 września 2016 r.

Sprzedawca lub dystrybutor niebędący wprowadzającym ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za sprzedaż konsumencką lamp LED niespełniających wymogów.

Za lampy LED niezgodne z wymaganiami sprzedawca też ponosi odpowiedzialność13 września 2016 r.

Sprzedajemy lampy LED, które kupujemy u importera sprowadzającego je z Chin. Niedawno jeden z klientów zakwestionował prawdziwość parametrów, które importer zadeklarował na opakowaniu, a ponadto stwierdził, że informacje są niepełne, bo brakuje m.in. danych o trwałości lampy. Jako sprzedawca mam niewielkie możliwości skontrolowania parametrów jakościowych. Czy ponoszę odpowiedzialność za ewentualne nieprawdziwe informacje? Jakie dane powinny znaleźć się na opakowaniu?

Galerie