Biznes i finanse

17 listopada 2017 r.

W postępowaniu nakazowym sąd rozpoznaje sprawę na skutek wniesienia zarzutów, przeprowadzając postępowania dowodowe.

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? 17 listopada 2017 r.

Wierzyciel, który dysponuje dokumentami potwierdzającymi istnienie swojego roszczenia, może złożyć do sądu pozew wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty, co w praktyce oznacza szybsze i bardziej efektywne postępowanie. Nakaz zapłaty jest szczególnego rodzaju orzeczeniem merytorycznym sądu. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron). Nakaz zapłaty można uzyskać w ramach postępowania nakazowego oraz upominawczego. My zajmujemy się tym pierwszym rodzajem. Co istotne, nakaz wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczający od chwili jego wydania. Z kolei po uprawomocnieniu nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny.

31 października 2017 r.

Część organizacji biznesowych w konsultacjach sugerowała, by zarząd mogły sprawować również spółki prawa handlowego, przede wszystkim kapitałowe.

Sukcesja firmy prostsza, niż planowano31 października 2017 r.

Rewolucyjnych zmian nie będzie, ale drobne korekty – jeszcze bardziej ułatwiające przejęcie biznesu – się pojawią. To efekt zakończonych konsultacji publicznych do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

10 października 2017 r.

Konstytucja biznesu ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Konstytucja biznesu coraz bliżej Sejmu10 października 2017 r.

Kluczowe dla przedsiębiorców ustawy (i zarazem sztandarowy projekt Ministerstwa Rozwoju) są coraz bliżej uchwalenia. Zostały bowiem już przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów. Henryk Kowalczyk, minister w KPRM, przyznaje zaś, że najdalej na przełomie października i listopada pakietem konstytucja biznesu zajmie się rząd. Następnie trafi on pod obrady Sejmu. Przy czym Kowalczyk nie ukrywa, że przyjęte przez komitet projekty zawierają jeszcze punkty sporne pomiędzy ministerstwami. Mają one zostać rozstrzygnięte właśnie na posiedzeniu Rady Ministrów.

12 września 2017 r.

Dotacja na przeprowadzenie audytu i przygotowanie strategii wzorniczej może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 85 proc. kosztów. Firmę, która świadczy  taką usługę, trzeba wybrać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinasowanie. Bardzo ważne jest tu zachowanie zasad konkurencyjności – zapytanie ofertowe oraz jego wynik muszą zostać upublicznione w specjalnym serwisie noszącym nazwę Baza Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Muszą w nim zostać określone warunki udziału w postępowaniu, sposób opisu przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert i termin ich składania.

Chcesz, by twoje produkty były bardziej designerskie? Możesz uzyskać dofinansowanie12 września 2017 r.

Audyt, strategia, wdrożenie. Tak w trzech słowach można opisać przeznaczenie dotacji Wzór na konkurencję z programu Polska Wschodnia. Wsparcie przyznawane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dwóch etapach. Najpierw należy złożyć wniosek o dofinansowanie audytu i przygotowanie strategii wzorniczej. Później można ubiegać się o pokrycie części kosztów inwestycji związanych z realizacją przyjętych założeń.

29 sierpnia 2017 r.

Powróciły formułowane wcześniej w doktrynie wątpliwości co do zgodności polskich uregulowań z ustanowioną w Traktacie o funkcjonowaniu UE (dalej: TfUE) swobodą przedsiębiorczości (freedom of establishment).

TSUE staje na straży swobody emigracji polskich spółek29 sierpnia 2017 r.

ORZECZNICTWO: Przepisy polskiego prawa nie stwarzają możliwości przeniesienia siedziby spółki handlowej do innego państwa członkowskiego UE z zachowaniem jej struktury organizacyjnej i majątkowej. Tymczasem rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdził w opinii wydanej w ramach toczącego się postępowania prejudycjalnego, że uzależnianie przez polskie ustawodawstwo rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru od wcześniejszego przeprowadzenia jej likwidacji stanowi ograniczenie wspólnotowej swobody przedsiębiorczości.

29 sierpnia 2017 r.

Nie ma również prawnej możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na nowy okres.

Kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia jest nieuchronna29 sierpnia 2017 r.

Prowadzę mały punkt warzywny. Burmistrz nałożył na mnie karę (ok. 4 tys. zł) za brak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na nowy okres. Spóźniłem się z wnioskiem pięć dni. Czy była do tego podstawa? Czy można odstąpić od kary lub wnieść o przywrócenie terminu? Uważam, że nie ponoszę winy za to przeoczenie.

29 sierpnia 2017 r.

Biznes i nauka muszą łączyć siły29 sierpnia 2017 r.

Dotacje na współpracę firm z przedstawicielami świata nauki zadomowiły się już w naszym kraju na dobre. Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka opcji dostosowanych do różnych potrzeb i możliwości.

Galerie