Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Efektywne wykorzystanie energii" jest realizowany na dwóch płaszczyznach. Pierwsza zakłada dofinansowanie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych, a druga udzielanie pożyczek dla przedsiębiorstw na inwestycje służące poprawie i wzrostowi efektywności energetycznej firm.

Beneficjentami programu może być każde przedsiębiorstwo, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku zużyło minimum 20 GWh.

Jak informuje NFOŚiGW, na lata 2011-2015 na obie części programu zarezerwowano 820 mln zł. (40 mln zł na dofinansowanie audytów; 780 mln zł na inwestycje).

       Porównaj dostawców energii i obniż rachunki za energię.

Wnioski na dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach, będą przyjmowane od 16 lipca do 31 października br. Przeznaczono na ten cel 14 mln 124 tys. 200 zł. Dotacja będzie wynosiła do 70 proc. kosztów kwalifikowanych audytu i będzie udzielana zgodnie z warunkami pomocy de minimis, czyli wsparcia państwa udzielanego przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji KE.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma zużytej energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie wynosiła 20 GWh na rok.

Dofinansowywane będą: audyty energetyczne procesów technologicznych; audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych; audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu; audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

       Nasz kalkulator taryf energii elektrycznej umożliwi Ci świadomy wybór i zmianę dostawcy

Wnioski o dofinansowanie inwestycji prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw będą przyjmowane od 16 lipca do 28 września br., przeznaczono na to do 156 mln 623 tys. 560 zł. Pożyczka będzie pokrywała do 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, według zaleceń audytu, w wysokości od 3,5 mln do 90 mln zł. Oprocentowania ustalono na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych.

Dofinansowywane będą inwestycje wskazujące na możliwość zmniejszenia zużycia energii, o co najmniej 7 proc. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 5 mln zł.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: racjonalizację zużycia energii elektrycznej (np. energooszczędne systemy napędowe), racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu (np. zastosowanie izolacji, wykorzystanie energii odpadowej) czy wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością (np. wdrażanie systemów inteligentnych sieci Smart Grids).

W przesłanym PAP oświadczeniu eksperci firmy doradczej Deloitte oceniają, że program priorytetowy "Efektywne wykorzystywanie energii" to "doskonała okazja do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji w systemy energetyczne w firmach".

"Podniesienie efektywności energetycznej gospodarek krajów UE jest jednym z kluczowych elementów Strategii Europa 2020" - podkreśliła Magdalena Burnat-Mikosz z Deloitte.

Jak zauważają eksperci, efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest ok. 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach UE. "Istnieje zatem potrzeba inwestycji, wobec których zachętę stanowić ma program NFOŚiGW" - dodała Burnat-Mikosz.

Eksperci z Deloitte, spodziewają się dużego zainteresowania programem "Efektywne wykorzystywanie energii" wśród przedsiębiorców. "Będzie tym większe, iż podnoszenie energooszczędności staje się jednym z ważniejszych priorytetów firm, zaś środki na wsparcie tego typu przedsięwzięć są bardzo ograniczone" - podkreślili w komunikacie.