statystyki

E-pieczęć: Krajowe przepisy coraz bliżej. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

autor: Piotr Pieńkosz29.10.2019, 08:20; Aktualizacja: 29.10.2019, 08:33
kalkulator, podatki, księgowość, biuro, biznes, praca

Eksperci zajmujący się problematyką pieczęci elektronicznej, lecz niezaangażowani w prace grup roboczych przy ministrze cyfryzacji, ostrzegają przed szukaniem zbyt łatwych recept na popularyzację w Polsce e-pieczęciźródło: ShutterStock

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają już prace nad koncepcją e-pieczęci. Rozwiązanie, które jest obecnie rozważane, przewiduje, że firmy mogłyby parafować kontrakty w obrocie cyfrowym przy użyciu przypisanych im elektronicznych pieczęci, a nie podpisów elektronicznych swoich pracowników, jak ma to miejsce dziś. Dyskutowane jest, czy należy dopuścić wykorzystanie e-pieczęci zarówno do składania oświadczeń woli osoby prawnej z udziałem człowieka, jak i w zautomatyzowanych procesach, czy tylko w tym drugim przypadku. Niezależni eksperci przestrzegają jednak, że do realizacji pomysłu nie wystarczy prosta nowelizacja kodeksu cywilnego.

Grupy robocze działające przy ministrze cyfryzacji rozpoczęły prace nad koncepcją funkcjonowania w Polsce pieczęci elektronicznej. Informowała o tym ostatnio Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji, w odpowiedzi na interpelację poselską (interpelacja nr 32694). I rzeczywiście – jak wynika z uzyskanych przez nas informacji – pierwsze pomysły na przełamanie stagnacji i kształt e-pieczęci już są. Gdyby zostały wprowadzone w życie, na spółki zawierające umowy w sieci czekałyby poważne zmiany.

Zamiast podpisu elektronicznego

Pieczęć elektroniczna zasadniczo pojawiła się w polskim porządku prawnym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE z 2014 r. L257, s. 73; rozporządzenie eIDAS), ale nie można powiedzieć, żeby była powszechnie wykorzystywana. A wszystko przez brak krajowych przepisów uzupełniających unijne regulacje. [ramka] Tymczasem koncepcja rozszerzenia znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej, nad którą obecnie trwają prace w MC, zakłada, że narzędzie to mogłoby służyć do podpisywania oświadczeń woli składanych w formie elektronicznej. Obecnie zgodnie z art. 78 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej niezbędne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tak złożone oświadczenie jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Realizacja pomysłu oznaczałaby więc, że oświadczenia woli, a więc np. umowy, zamiast podpisem można by opatrywać pieczęcią elektroniczną. Jako że dysponentem e-pieczęci są osoby prawne, przywołane rozwiązanie wpłynęłoby na funkcjonowanie chociażby spółek. Dziś w ich imieniu w obrocie cyfrowym występują upoważnieni pracownicy dysponujący przypisanymi im podpisami elektronicznymi. W ten sposób kontrakt byłby podpisywany przez spółkę – bez wskazywania, kto konkretnie działa w jej imieniu. To z kolei miałoby wyeliminować obecnie występujące problemy z ustalaniem, czy posiadacz podpisu elektronicznego jest upoważniony do reprezentowania osoby prawnej. – W dużych podmiotach łańcuch umocowań reprezentantów osoby prawnej jest wielostopniowy. Dlatego też, mimo że dziś posługujemy się e-podpisem, który miał podnosić efektywność obrotu w sieci, nadal musimy stosować archaiczny proces odtwarzania ciągu pełnomocnictw celem upewnienia się, że dana osoba rzeczywiście jest upoważniona do reprezentowania spółki – tłumaczy adwokat Krzysztof Wojdyło z Koalicji na rzecz Polskich Innowacji i członek grupy roboczej przy ministrze cyfryzacji. – Umożliwienie wykorzystywania pieczęci elektronicznej do zawierania czynności prawnej w formie elektronicznej zoptymalizowałoby procesy komunikacji poprzez ograniczenie konieczności weryfikacji pełnomocnictw osób fizycznych reprezentujących osoby prawne – dodaje nasz rozmówca.

Konieczne wprowadzenie zmian w k.c.


Pozostało 59% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane