Prasa

30 grudnia 2015 r.

Kukiz'15 chce, aby ustawa medialna miała charakter tymczasowy30 grudnia 2015 r.

Kukiz'15 chce, by ustawa medialna obowiązywała do końca czerwca przyszłego roku. W tym celu ruch zgłosił poprawkę do projektu ustawy, który sprawi że przepisy będą miały charakter tymczasowy. Według formacji Pawła Kukiza po tym okresie można wdrożyć nowe przepisy, które gruntownie przebudują funkcjonowanie mediów publicznych.

30 grudnia 2015 r.

Dworak: PiS wprowadza zmiany po to aby natychmiast powołać nowe władze30 grudnia 2015 r.

Przewodniczący KRRiT podkreślił w opublikowanym w środę oświadczeniu, że poselski projekt ustawy zawarty "wbrew wcześniejszym zapowiedziom polityków PiS nie odnosi się w sposób kompleksowy do problematyki funkcjonowania mediów publicznych w Polsce, lecz jedynie wprowadza zmiany, których uchwalenie umożliwi natychmiastowe powołanie nowych władz w spółkach publicznej radiofonii i telewizji".

29 grudnia 2015 r.

Projektowana nowelizacja, zdaniem posłów PiS, stanowi pierwszy etap reformy mediów publicznych.

Prezes TVP apeluje o nieprzyjmowanie noweli ustawy o RTV29 grudnia 2015 r.

"W razie jej przyjęcia zakłócona zostałaby ciągłość zarządzania mediami publicznymi oraz niezależne od rządu i większości politycznej ich funkcjonowanie w praktyce. Projekt zamiast zmierzać do dalszego udoskonalania modelu mediów publicznych w Polsce, jest w tym zakresie poważnym regresem w kierunku odrzuconego w okresie transformacji ustrojowej modelu mediów rządowych. Zwracam się o nieprzyjmowanie nowelizacji opartej na ww. projekcie i poprzedzenie jakiejkolwiek ustawowej reformy mediów publicznych otwartą i szeroką debatą publiczną, wszechstronnymi analizami i oceną skutków" - napisał we wtorkowym apelu Janusz Daszczyński.

29 września 2015 r.

Wolność prasy w Unii Europejskiej stoi przed nowymi wyzwaniami, a unijne instytucje nieudolnie jej bronią.

Raport: Wolność prasy w UE zagrożona29 września 2015 r.

Wolność prasy w Unii Europejskiej stoi przed nowymi wyzwaniami, a unijne instytucje nieudolnie jej bronią. Tak w najnowszym raporcie oceniają eksperci Komitetu Ochrony Dziennikarzy. Organizacja wskazuje, że choć Wspólnota wciąż jest uważana za model w kwestii wolności prasy, to nie brakuje zagrożeń, które tę pozycję podkopują.

3 lipca 2015 r.

Artykuł 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim stanowi, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Infor Biznes wygrywa z press clippingiem3 lipca 2015 r.

Sąd powinien samodzielnie badać, czy artykuły prasowe są utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Posiłkowanie się opinią biegłego przy takiej ocenie należy traktować jako wyjątek od reguły i stosować wyłącznie w bardzo skomplikowanych przypadkach – orzekł przedwczoraj Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Co za tym idzie uchylił wyrok sądu okręgowego wydany w sprawie z powództwa Infor Biznes, wydawcy DGP, przeciwko Press-Service Monitoring Mediów i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji wraz z wytycznymi.

18 maja 2015 r.

Grandfront dla National Geographic Polska18 maja 2015 r.

Grandfront dla National Geographic Polska. Nagrodę główną XIII Konkursu na najlepszą okładkę otrzymał National Geographic Polska numer 5 z 2014 roku. Konkurs GrandFront to najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienie dla twórców grafiki prasowej. Patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio.

7 maja 2015 r.

Nowe uprawnienie UOKiK zagrozi niezależności mediów

Nowe uprawnienie UOKiK zagrozi niezależności mediów7 maja 2015 r.

Nie może być tak, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie zupełnie swobodnie decydował o tym, kiedy i w jakiej formie zostaną opublikowane w publicznych mediach ostrzeżenia i komunikaty o czynach nieuczciwej konkurencji. Tak przynajmniej uważa minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Galerie