Chcesz, by twoje produkty były bardziej designerskie? Możesz uzyskać dofinansowanie

Audyt, strategia, wdrożenie. Tak w trzech słowach można opisać przeznaczenie dotacji Wzór na konkurencję z programu Polska Wschodnia. Wsparcie przyznawane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dwóch etapach. Najpierw należy złożyć wniosek o dofinansowanie audytu i przygotowanie strategii wzorniczej. Później można ubiegać się o pokrycie części kosztów inwestycji związanych z realizacją przyjętych założeń.

  • Dotacja na przeprowadzenie audytu i przygotowanie strategii wzorniczej może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 85 proc. kosztów. Firmę, która świadczy  taką usługę, trzeba wybrać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinasowanie. Bardzo ważne jest tu zachowanie zasad konkurencyjności – zapytanie ofertowe oraz jego wynik muszą zostać upublicznione w specjalnym serwisie noszącym nazwę Baza Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Muszą w nim zostać określone warunki udziału w postępowaniu, sposób opisu przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert i termin ich składania.
  • Aby uniknąć błędów, warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wybór odpowiedniego wykonawcy audytu i strategii ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dotacji. Jego kompetencje i doświadczenie są jednym z aspektów oceny wniosku. 
Firmy, które z sukcesem zrealizowały projekty w pierwszym etapie dofinansowania, tj. przygotowały strategię wzorniczą, mogą ubiegać się o kolejną pulę wsparcia – na jej wdrożenie. Tutaj maksymalna wartość dotacji sięga nawet 3 mln zł i może stanowić do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wsparcie obejmie: usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego oraz zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).
  • Aby zapewnić jak najlepsze efekty projektów, w działaniu Wzór na konkurencję bardzo dużą wagę przywiązuje się do oceny zaangażowanych osób. Udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów powinna mieć przede wszystkim wybrana firma doradcza. Warunek ten jest spełniony, jeżeli w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadziła co najmniej trzy projekty w tym zakresie z wdrożeniem na rynek. Wskazane jest, aby miała doświadczenie w trzech różnych branżach gospodarki. Jeżeli współpracowała dotąd z tylko jedną branżą, może być wykonawcą tylko w projektach dotyczących tej właśnie dziedziny gospodarki.
  • Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być referencje odbiorców usług, które przedstawiają zakres zrealizowanych prac z osiągniętymi efektami. 
Dodatkowo do realizacji audytu firma doradcza musi zapewnić co najmniej dwóch ekspertów. Każdy z nich powinien mieć na swoim koncie co najmniej trzy projekty strategii rozwoju produktów, a co najmniej jeden – doświadczenie w zakresie wzornictwa. Nie ma natomiast ograniczeń co do tego, z jakiego regionu Polski, a nawet świata, wywodzi się firma doradcza. Również eksperci powinni mieć doświadczenie w różnych branżach, a jeżeli dotąd pracowali tylko w jednej – ich usługi nie mogą dotyczyć innej dziedziny.
  • Kolejny oceniany czynnik to wiedza i nastawienie firmy składającej wniosek. Do udziału w projekcie powinni być wskazani jej przedstawiciele, wśród których musi się znaleźć właściciel bądź członek organu zarządzającego lub wspólnik. Kadra zarządzająca powinna znać projekt oraz jego cele w takim stopniu, aby wyjaśnić jego znaczenie dla dalszego rozwoju firmy oraz określić oczekiwane efekty. Uznaje się bowiem, że audyt wzorniczy może przynieść korzyści jedynie w przypadku, gdy zarząd wnioskodawcy będzie aktywnie w nim uczestniczył i będzie zdeterminowany do stosowania działań z niego wynikających. 
Strategia wzornicza powinna bazować na dotychczasowej działalności firmy – służąc uatrakcyjnieniu oferty i wizerunku. O dotacje z działania Wzór na konkurencję mogą się bowiem starać tylko firmy, które mają już doświadczenie i ustabilizowaną pozycję na rynku. Przed dniem złożenia wniosku muszą mieć zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy/podatkowy (minimum 12 miesięcy). Przychody – przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech lat – powinny być nie mniejsze niż 600 tys. zł. Do tego dochodzi wielkość zatrudnienia – w roku poprzedzającym złożenie wniosku musi wynosić nie mniej niż pięć pełnych etatów.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!