Konkurs „Szybka ścieżka – Koronawirusy” może zainteresować przedstawicieli wielu różnych branż, nie tylko farmaceutycznej i medycznej. Jego zakres jest bardzo szeroki, a podejście do kwestii epidemii – długoterminowe i kompleksowe. Poszukiwane są projekty obejmujące prace B+R nad sposobami powstrzymywania rozwoju pandemii koronawirusów (w tym SARS-CoV-2). Cele konkursu to poprawa bezpieczeństwa biologicznego, ochrona społeczeństwa i wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożeń epidemiologicznych. Tematy projektów mogą stanowić na przykład testy, biosensory, leki, szczepionki… ale nie tylko! Będą to także systemy zwiększające efektywność pracy zdalnej i edukacji. Udział w konkursie może też zainteresować dostawców bezdotykowych rozwiązań (np. do pakowania chleba czy korzystania z urządzeń w przestrzeni publicznej), a nawet producentów dronów! Dlaczego warto zgłosić swoją firmę do tego konkursu? Czytaj dalej, a przekonasz się, że argumentów nie brakuje…

„Szybką ścieżką” do realizacji projektów

„Szybka ścieżka” to największe źródło unijnych dotacji na innowacyjne prace badawczo-rozwojowe. Finansowane są takie projekty, które przyczyniają się do rozwoju wiedzy i odpowiadają na realne potrzeby rynku. Nowy konkurs ukierunkowany jest na walkę z rozprzestrzenianiem się pandemii. Dobry przykład stanowi sukces firm z branży druku 3D produkujących przyłbice ochronne dla personelu medycznego. Ale pomysłów powstało znacznie więcej. Popis kreatywności i inicjatywy dało wielu różnych przedsiębiorców. Nowa rzeczywistość stworzyła popyt na ich produkty i usługi.

Tak właśnie było z firmą SensDX, która opracowała niezwykle przydatny test, tzw. Multisensor. Wskazuje on, czy infekcja dróg oddechowych jest spowodowana bakterią, czy wirusem. Dzięki właściwej diagnozie można podjąć odpowiednią formę leczenia. Część pieniędzy na opracowanie tego wartościowego projektu (w tym prace B+R nad Multisensorem) pochodzi z „Szybkiej ścieżki”. Firma SensDX jest również autorem polskiej wersji testu wykrywającego Covid-19.

Twój projekt ma się opłacać!

Rynkowe uzasadnienie proponowanych rozwiązań to jeden z kluczowych warunków otrzymania pieniędzy z „Szybkiej ścieżki”. Musisz wykazać, że na Twoją innowację będzie popyt. Wypracowane rozwiązania mają służyć rozwojowi produktu lub usługi. Następnie, po zakończeniu projektu, powinny znaleźć konkretne biznesowe wykorzystanie – w Twojej lub innej zainteresowanej nimi firmie. Warto podkreślić, że z pieniędzy „Szybkiej ścieżki” można finansować nie tylko badania. Dotacje obejmują również tzw. prace przedwdrożeniowe (czyli działania potrzebne, aby doprowadzić projekt do etapu możliwie najbliższej komercjalizacji), w tym koszty badań rynkowych, patentów i certyfikatów.

Jakie firmy mogą wziąć udział w konkursie?

Wnioski mogą składać pojedyncze firmy, grupy firm oraz konsorcja złożone z firmy i jednostki B+R. Mile widziane będą pomysły przedstawicieli rozmaitych branż.

Poszukiwane są projekty wpisujące się w trzy główne obszary tematyczne:
• zestawy i urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusa,
• leki i produkty medyczne do leczenia osób zakażonych koronawirusami,
• wszelkie rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów.

Liczy się pomysł

Z pewnością warto skorzystać z unijnego źródła finansowania innowacji. Dlaczego? Tu zawsze liczy się dobry pomysł i jego szanse rynkowe, a nie administracyjne procedury. Tę zasadę stosuje się również w systemie oceny wniosków. Masz na przykład prawo do jednorazowego uzupełnienia czy poprawy wniosku w części wskazanej przez ekspertów. Znaczenie ma przecież jakość projektów, a nie ewentualne potknięcia czy niespójności w opracowaniu dokumentacji. Co ważne, masz możliwość zaprezentować swój projekt osobiście. Ocena odbywa się podczas spotkania panelu ekspertów z przedstawicielami firmy lub konsorcjum. Możesz się wtedy odnieść do ewentualnych pytań czy wątpliwości. Za konkurs odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Napotkasz wiele udogodnień

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej elastycznie reaguje na ograniczenia i trudności spowodowane pandemią. By z ich powodu nie przepadły żadne dobre pomysły, wprowadzonych zostało szereg formalnych i organizacyjnych ułatwień. Harmonogramy i niektóre zasady konkursów dostosowano do nowych okoliczności. Firmom, które mogą nie zdążyć wywiązać się na czas z zadeklarowanych rezultatów, specustawa oferuje wydłużenie terminów składania okresowych rozliczeń i realizacji projektów. Mają one też możliwość wprowadzania zmian w zaakceptowanych już wnioskach. Jeśli na przykład z powodu epidemii nie uda im się zrealizować pewnych działań, poniesione dotychczas koszty mogą zostać zrefundowane. Wszystko po to, aby umożliwić sprawniejszą realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Nie wahaj się, jeśli Twój pomysł wpisuje się w zakres tematyczny konkursu – warto go zgłosić!

Gdzie szukać pomocy przed złożeniem wniosku?

Masz pomysł, ale i wątpliwość, czy wpisuje się on w kryteria Programu Inteligentny Rozwój? Skorzystaj z pomocnego rozwiązania STEP, które oferuje bezpłatną pomoc doświadczonych ekspertów. Wystarczy, że prześlesz wypełniony formularz internetowy z krótkim opisem pomysłu i zaczekasz. Jeśli Twój projekt wpisuje się w zakres POIR, wkrótce skontaktuje się z Tobą ekspert i udzieli Ci potrzebnego wsparcia.

Fundusze Europejskie aktywnie i kompleksowo wspierają działania pomagające powstrzymać rozwój pandemii. Gra toczy się o sprawę wielkiej wagi i nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by wartościowe rozwiązania były realizowane. Liczy się przede wszystkim dobry pomysł. Może taki jak Twój?