Resort zdrowia oszacował, że rozwój e-zdrowia w Polsce pozwoli zaoszczędzić kwotę równą 0,35 proc. PKB przy jednoczesnym zwiększeniu o 2 proc. liczby obsługiwanych pacjentów. Już powszechnie korzystamy z wprowadzonych w ostatnim czasie e-zwolnień czy e-recept. Kontynuacja procesu cyfryzacji służby zdrowia wiąże się jednak z ogromnymi nakładami finansowymi. Wsparciem w realizacji projektów z zakresu e-zdrowia są Fundusze Norweskie i EOG. Na Program Zdrowie ma zostać przeznaczona łącznie kwota 23,5 mln euro.

Koordynacją wdrażania Funduszy Norweskich i EOG w Polsce zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a operatorem Programu Zdrowie jest Ministerstwo Zdrowia. Program Zdrowie, przewidziany na lata 2019–2024, ma na celu ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu przez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia w takich dziedzinach jak kardiologia, geriatria, psychiatria, położnictwo, diabetologia, opieka paliatywna i choroby przewlekłe. Modelowe rozwiązania mają być wypracowane na bazie doświadczeń partnerów z Norwegii.

– W przypadku Programu Zdrowie zakładamy ścisłą współpracę ze stroną norweską, od której bardzo wiele można się nauczyć w zakresie stosowanych rozwiązań. Jest to więc też unikatowy sposób na pozyskanie wiedzy i doświadczeń od norweskich partnerów – podkreśla Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program Zdrowie koncentruje się także na działaniach w obszarze zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.

Zdaniem ekspertów od otyłości to już prawdziwa epidemia, z którą zmagają się nie tylko Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, ale wszystkie kraje na każdym z kontynentów, w tym także Polska. A to co niepokoi najbardziej, to tempo wzrostu otyłości wśród dzieci i młodzieży. Z nadwagą zmagają się już przedszkolaki, a nie tylko dzieci w wieku szkolnym. Eksperci dodają, że pilnie potrzeba rozwiązań w tym zakresie i każde wsparcie jest na wagę złota. Program dotyczy: odżywiania i sportu, nadużywania szkodliwych substancji oraz zdrowia psychicznego. W ramach podejmowanych działań zostanie opracowany program szkoleniowy dotyczący wyboru zdrowych opcji w przedszkolach i żłobkach, będą promowane zajęcia sportowe, warsztaty kulinarne i sportowe, planowane jest opracowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia.

W dziedzinie nadużywania szkodliwych substancji program obejmuje m.in. badania, których celem jest zidentyfikowanie czynników przyczyniających się do rozpoczęcia palenia tytoniu przez nastolatków oraz propozycje działań zaradczych w tym zakresie. W kwestii zdrowia psychicznego przewidziane są warsztaty, szkolenia dla pracowników szkół, rodziców i opiekunów w zakresie problemów ze zdrowiem psychicznym młodzieży oraz opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących metod poszukiwania pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami.

– Niezdrowy styl życia wśród młodych ludzi jest poważnym problemem. Zdrowe nawyki łatwo przyczyniają się do zmniejszenia nierówności w zdrowiu, a styl życia dzieci i młodzieży przekłada się później na zdrowie ich dzieci. Dlatego w programie będą realizowane działania na rzecz zdrowego stylu życia o kompleksowym charakterze, obejmującego nie tylko dzieci, uczniów, lecz także ich rodziny i specjalistów, którzy się nimi opiekują – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Z programu skorzystają również osoby pochodzące z grup uboższych, ponieważ obniżą się koszty poszukiwania specjalistycznej porady dzięki rozwiązaniom telemedycznym, takim jak e-konsultacje czy telekontrola. Dla pacjentów będzie to oznaczać, że nie będą musieli podróżować 200 km do najbliższej przychodni lub szpitala. Oszczędzą czas i pieniądze.

Nabór projektów w obszarze telemedycyny i e-zdrowia ma ruszyć w 2021 r.

– Konkurs ogłosimy po opracowaniu modeli telemedycznych, a jego celem będzie przetestowanie wybranych rozwiązań w formie pilotaży przez szpitale ponadregionalne oraz instytuty – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz. I dodaje, że każdy projekt konkursowy obejmie testowanie rozwiązań modeli pilotażowych w ścisłej współpracy z placówkami opieki zdrowotnej, prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców regionów, w tym kampanii informacyjnych i promocyjnych, działań podnoszących świadomość w zakresie zdrowia psychicznego oraz zakupu sprzętu niezbędnego do wdrożenia rozwiązań modelowych.

Wnioskodawcami w konkursie będą mogły być szpitale ponadregionalne, publiczne uniwersytety medyczne, uczelnie zajmujące się działalnością dydaktyczną i badawczą w dziedzinie medycyny oraz instytuty badawcze. Poziom dofinansowania na jednego wnioskodawcę wynosi od 200 do 675 tys. euro.

Z działań edukacyjnych dla różnych grup społecznych, m.in. dzieci, młodzieży i personelu medycznego, warsztatów, wyników badań czy kampanii podnoszących świadomość społeczeństwa skorzystamy wszyscy.

Artykuł przygotowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Więcej na temat Funduszy Norweskich i EOG: www.eog.gov.pl i www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG