To już trzecie rozdanie środków w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Podobnie jak w poprzednich edycjach Polska jest największym beneficjentem programu. Z łącznej puli 2,8 mld euro przewidzianych do rozdysponowania w latach 2014–2021 do naszego kraju trafi 809,3 mln euro. Wiele konkursów w ramach Funduszy Norweskich i EOG skierowanych jest do przedsiębiorców.

– Polskie firmy dzięki wsparciu z Funduszy Norweskich i EOG mogą zwiększyć swoją innowacyjność i produktywność oraz stworzyć nowe miejsca pracy. To także szansa na zacieśnienie współpracy gospodarczej i wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk z firmami z Norwegii. Takie partnerstwo przyczyni się do wzmocnienia kontaktów gospodarczych oraz transferu innowacyjnych technologii – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Z myślą o środowisku

W ramach Funduszy Norweskich przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 4 mln euro wsparcia na projekty wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wnioski można składać do 22 września. W sumie do rozdysponowania jest 13 mln zł. Minimalna kwota, na jaką może liczyć projekt, to 1,3 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą się również ubiegać o wsparcie na realizację projektów związanych z budową źródeł ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej oraz zwiększających wydajność wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych do 2 MW. W sumie do rozdania jest 44,6 mln zł, a wnioski są zbierane do 31 października. Aby inwestycja uzyskała wsparcie, musi prowadzić do redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej efektywności kosztowej inwestycji.

Jeszcze w tym roku Operator Programu w obszarze środowiska – Ministerstwo Klimatu, ściśle współpracujące z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłosi nabór wniosków na projekty z zakresu środowiska. Konkurs będzie skierowany do samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych i będzie wspierał projekty tworzące instalacje do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej, które następnie nieodpłatnie trafią do gospodarstw ubogich energetycznie zamiast węgla. W pierwszym etapie wnioskodawcy zostaną zaproszeni do składania koncepcji projektowych. Najlepsze pomysły będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Budżet programu wynosi 13,3 mln zł, pomoc przypadająca na przedsiębiorstwo komunalne to minimalnie 886 tys. zł a maksymalnie ponad 4,4 mln zł.

Badania naukowe i kultura

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że 28 września ruszy nabór wniosków na projekty badawcze w naukach technicznych kierowanych przez kobiety, dla których ma to być droga do zrobienia doktoratu, habilitacji czy profesury. Nabór potrwa do 11 grudnia tego roku, a do pozyskania jest w sumie ponad 20 mln zł. O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy i organizacje badawcze, które mogą otrzymać od 50 do 200 tys. euro wsparcia.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada natomiast dwa nowe nabory wniosków w obszarze poprawy dostępu do kultury, w których o wsparcie będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Pierwszy z nich ma ruszyć jeszcze w tym roku, drugi w 2021 r.

Fundusze Norweskie działają!

Fundusze Norweskie mają szansę stać się motorem napędowym zmian w polskich przedsiębiorstwach. Firmy mają coraz większą świadomość na temat korzyści związanych z ubieganiem się o wsparcie z Funduszy Norweskich, dlatego robią to coraz chętniej. Potwierdzeniem tego jest organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości program Rozwój przedsiębiorczości i innowacje, w ramach którego na realizację projektów z zakresu m.in. technologii przyjaznych środowisku, wdrażania przedsięwzięć poprawiających jakość życia czy szeroko pojętych innowacji trafi do polskich firm 93,7 mln euro. Z podsumowania PARP wynika, że wszystkie cztery konkursy organizowane w ramach programu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy złożyli 741 wnioski o wsparcie, z których 676 zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu.


PAO

Więcej na temat Funduszy norweskich i EOG: www.eog.gov.pl i www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG