Kursy, szkolenia, studia podyplomowe, a także specjalistyczne doradztwo – to usługi, na które mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W całej Polsce udostępniono na ten cel ponad miliard złotych. W poszczególnych województwach pule środków i zasady udzielania wsparcia bardzo się od siebie różnią. Najwięcej, bo aż ponad 420 mln zł, na kształcenie kadr przeznaczyło województwo śląskie. Na drugim miejscu z pulą ponad 200 mln zł jest łódzkie. Natomiast w pomorskim i mazowieckim władze regionów w ogóle nie zaplanowały ta-kiego rodzaju pomocy dla firm.

Bony, refundacje, przedpłaty

Dofinansowanie usług rozwojowych, w zależności od województwa, przybiera jedną z trzech form: bonu, refundacji lub konta przedpłaconego.

Bony to swego rodzaju waluta, którą przedsiębiorca płaci za usługi rozwojowe. Po jej zakończeniu usługodawca wystawia fakturę i przekazuje bony do instytucji udzielającej wsparcia. Ta w zamian wypłaca mu gotówkę. – Zaletą systemu bonowego jest uniknięcie konieczności angażowania całości środków przez przedsiębiorstwa i oczekiwania na ich refundację. W tym systemie firmy w gotówce wpłacają tylko wkład własny. Nasza  instytucja, wraz z firmą Inovatica, opracowała autorską aplikację, zapewniającą sprawne funkcjonowanie programu, w tym rozliczanie usług rozwojowych. Daje ona możliwość wglądu w system wszystkim interesariuszom: beneficjentom, podmiotom świadczącym usługi rozwojowe, księgowości – mówi Joanna Siwińska, koordynator projektu Strefa Rozwoju, za pośrednictwem którego przedsiębiorcy otrzymują dofinansowanie w województwie łódzkim.

Refundacja wymaga od firm opłacenia całości kosztów usługi rozwojowej. Dopiero po jej zakończeniu następuje zwrot części – na podstawie promesy uzyskanej jeszcze przed przystąpieniem do korzystania z wybranej usługi.
Konto przedpłacone zastosowało jako jedyne województwo śląskie. To najkorzystniejsza forma wsparcia zarówno dla przedsiębiorcy korzystającego z dofinansowania, jak i usługodawcy. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny na utworzone specjalnie dla niego konto, a instytucja udzielająca wsparcia dokłada swoją część. Po zakończeniu usługi płatność realizowana jest z tego konta.

Oprócz formy w poszczególnych województwach różne są też maksymalne limity dofinansowania oraz wymagane pułapy wkładu własnego.

Baza usług

Narzędziem, które spina na poziomie ogólnokrajowym system wsparcia dla przedsiębiorców korzystających z dofinansowania studiów, szkoleń czy doradztwa jest Baza Usług Rozwojowych. To portal, który – jak sama nazwa wskazuje – gromadzi oferty firm doradczych i edukacyjnych. Pełni też bardzo istotną funkcję dla firm korzystających z dofinansowania. Mogą nim bowiem zostać objęte wyłącznie usługi, które figurują w bazie. Należy zarejestrować się w niej jako „uczestnik instytucjonalny”, czyli przedsiębiorca korzystający lub delegujący pracowników do udziału w usługach rozwojowych.

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie pracowników, którzy bezpośrednio będą brali udział w szkoleniach, studiach itp. Konkretne osoby należy później wskazać w zgłoszeniu. Uwaga! Jeżeli przedsiębiorca sam chce skorzystać z usługi, musi za-rejestrować się w bazie jako własny pracownik. W przeciwnym razie – gdy zgłosi się jedynie jako uczestnik instytucjonalny – nie będzie mógł zrealizować dofinansowania. Łatwo tu o pomyłkę, ponieważ identyfikator wsparcia dostępny jest również wówczas, gdy w zgłoszeniu nie wskaże się żadnego pracownika. Czym jest wspomniany identyfikator? To indywidualny numer nadawany firmie, której przyznano dofinansowanie. Do Bazy Usług Rozwojowych wprowadza go instytucja, która w regionie udzieliła firmie wsparcia. Najczęściej dzieje się to zaraz po wpłacie wkładu własnego.

Baza zawiera aktualnie ponad 18 tys. ofert. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie znajdzie wśród nich usługi odpowiadającej jego potrzebom, może złożyć na nią zapotrzebowanie. Firmy edukacyjne czy doradcze, oprócz ofert ogólnodostępnych, mogą też udostępniać usługi przeznaczone dla jednego konkretnego klienta.

Zgłoszenia udziału w usłudze należy dokonać przed jej rozpoczęciem, ale już po podpisaniu umowy dofinansowania i uzyskaniu numeru identyfikacyjnego. Przed pierwszymi zajęciami należy też zgłosić ten fakt do instytucji udzielającej wsparcia. Warto szczególnie zwrócić uwagę na daty. Bony i promesy mają określone terminy ważności. Jeżeli usługa będzie trwała dłużej, trzeba to zgłosić przed zapisaniem się na nią. Wówczas instytucja udzielająca wsparcia przedłuży ważność. Bez tego identyfikator wsparcia nie będzie widoczny przy zapisywaniu się na usługę.

Po zakończeniu studiów, szkolenia lub doradztwa przedsiębiorcy pozostaje jeszcze jeden obowiązek związany z Bazą Usług Rozwojowych – dokonanie oceny usługi, z której skorzystał. Będzie ona wskazówką dla kolejnych zainteresowanych.

INTERESUJE CIĘ TEN TEMAT? WEJDŹ NA www.serwisy.gazetaprawna.pl/fundusze-unijne

ZNAJDZIESZ TAM:
•    nagranie webinarium na temat dofinansowania usług rozwojowych
    weź udział
    start 5 grudnia o 9.30, logowanie na www.gazetaprawna.pl/webinar

•    zestawienie regionalnych instytucji, warunków
i dotychczasowych efektów wsparcia usług rozwojowych
•    wideografikę z praktycznymi wskazówkami, jak skorzystać ze wsparcia