Internet jest dla XXI wieku tym, czym prąd elektryczny był w dwudziestym stuleciu. Ułatwia życie i stwarza wręcz nieograniczone możliwości. Dla firm telekomunikacyjnych jest wyzwaniem, impulsem do rozwoju i perspektywicznym źródłem dochodów.

Ostatnie lata to okres wielkich inwestycji w infrastrukturę umożliwiającą dostęp do sieci. I choć wydawać by się mogło, że internet jest już całkowicie powszechny, to jednak w wielu miejscach nadal pozostaje dobrem deficytowym. Urząd Komunikacji Elektronicznej ma obecnie ponad 33 tys. zgłoszeń adresów w całej Polsce, w których nie ma dostępu do stacjonarnego internetu. O ile bowiem inwestycje w większych miejscowościach są rentowne, to koszt doprowadzenia szybkiego, stałego łącza internetowego do słabo zaludnionych terenów jest bardzo wysoki w przeliczeniu na potencjalnego użytkownika. Dlatego tego typu inwestycje objęte są bezzwrotnym wsparciem z Funduszy Europejskich. Natomiast firmy, realizujące inwestycje, zyskują szansę na zarobek, a w dodatku mogą liczyć na korzystne pożyczki.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło 10 listopada trzeci już konkurs na dofinansowanie inwestycji, których celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu. Projekty powinny przewidywać budowę sieci NGA, zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego w przypadku gospodarstw domowych, a 100 Mb/s w odniesieniu do placówek oświatowych i szpitali publicznych. Dopuszczalne będą wyłącznie projekty, których głównym celem jest rozmieszczenie sieci dostępowych, czyli dostarczających internet bezpośrednio do użytkowników.

Inwestycje powinny być realizowane na obszarach wskazanych w dokumentacji konkursowej. Do poszczególnych obszarów przypisana jest również maksymalna kwota wsparcia dla projektu oraz minimalna i maksymalna liczba potencjalnych odbiorców. Wnioskodawcy mają też do dyspozycji listę placówek oświatowych i szpitali publicznych, wymagających podłączenia do stałego, szybkiego internetu. Wypełniając wniosek, przedsiębiorca wybiera z rozwijanej listy nazwę obszaru, na którym planuje realizację inwestycji. Po wybraniu danego obszaru, system automatycznie uzupełnia pola dotyczące województwa, powiatu i gminy oraz maksymalną kwotę dofinansowania.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy telekomunikacyjne – zarówno małe i średnie, jak również duże. Maksymalny poziom dofinansowania może sięgać nawet 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Wnioski będą przyjmowane do 20 kwietnia, a rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na trzeci kwartał przyszłego roku. Projekty, które uzyskają wsparcie, powinny wystartować najpóźniej cztery miesiące po podpisaniu umowy dofinansowania. Maksymalny czas ich realizacji to trzy lata.

Pula środków przewidzianych na aktualny konkurs to prawie 2 mld zł. Dla porównania, łączny budżet dwóch pierwszych konkursów wyniósł 3,6 mld zł. Inwestycje, na których dofinansowanie podpisane już zostały umowy, mają zapewnić dostęp do sieci dla ponad 1,3 mln gospodarstw domowych. Do firm, które uzyskały największe wsparcie należą Orange Polska (768 mln zł), spółki z grupy Nokia (518 mln zł) i Inea (200 mln zł).  Łącznie realizują 134 projekty.

Dla firm telekomunikacyjnych, które planują inwestycje niewymagające dofinansowania, dostępne są atrakcyjne pożyczki współfinansowane z programu Polska Cyfrowa. Środkami na ten cel, w wysokości ponad 1,75 mld zł, dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wybiera on tzw. operatorów, którzy bez-pośrednio obsługują firmy zainteresowane taką formą wsparcia. Na razie tzw. pożyczki szerokopasmowe wprowadził do swojej oferty Alior Bank. Łącznie z własnym wkładem ma do rozdysponowania 46 mln zł. Do końca listopada BGK prowadzi nabór na kolejnych pośredników tego rodzaju pożyczek.

Minimalna wartość pożyczki to 20 tys. zł, a maksymalna może sięgać nawet 10 mln zł. Okres spłaty może wynieść nawet 15 lat, a na wstępie pożyczko-biorcy mogą liczyć na 30 miesięcy karencji. Ze względu na unijne dofinansowanie oprocentowanie jest atrakcyjniejsze, niż oferowane w produktach komercyjnych. Ta różnica stanowi pomoc de minimis. Wartość uzyskanej wcześniej pomocy przez firmę starającą się o pożyczkę może mieć wpływ na oprocentowanie.

– Oferta dostępna jest dopiero od września, a do tej pory firmy telekomunikacyjne złożyły już 21 wniosków o pożyczkę szerokopasmową o łącznym wo-lumenie ponad 70 mln zł – informuje Julian Krzyżanowski z Alior Banku.

Pożyczka szerokopasmowa, podobnie jak dotacja, wspiera budowę nowoczesnej infrastruktury o najwyższej przepustowości – min. 30 Mb/s. Inwestycje mogą być realizowane na białych, szarych lub czarnych obszarach NGA, zdefiniowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Mogą obejmować zarówno część pasywną, jak i aktywną sieci szerokopasmowej, na rzecz użytkowników końcowych, tj. odbiorców dostępu do internetu.

W szczególności środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów:

- robót budowlanych, materiałów budowlanych i dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej;
- przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych;
- niezbędnych nadzorów (np. archeologicznego, budowlanego, autorskiego, inwestorskiego);
- inwestycyjnych, związanych z budową pasywnej infrastruktury szerokopasmowej;
- nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, związaną z realizacją przedsięwzięcia;
- dostaw, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej;
- instalacji linii kablowych i ich duktów prowadzących do budynków i mieszkań oraz wewnątrz nich;
- aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach;
- aktywnych elementów sieci, np. urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń radiowych instalowanych w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej;
- działań informacyjno-promocyjnych pod warunkiem, że są związane bezpośrednio z realizowanym przedsięwzięciem.

Nie mogą natomiast zostać sfinansowane:

- bieżąca działalność przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego (np. spłata bieżących zobowiązań, koszty administracyjne);
- wynagrodzenia pracowników inwestora;
- podatek od towarów i usług;
- wydatki dotyczące urządzeń elektronicznych służących bezpośrednio użytkownikom końcowym, tj. laptopy, komputery osobiste, telefony, smartfony, tablety.