Ubezpieczenia

24 sierpnia 2017 r.

Wszyscy nabywcy pojazdów w Niemczech, którym ubezpieczyciele nie chcą wypłacać odszkodowań, dostali silny oręż w walce o odszkodowania.

Samochód od Niemca, ale odszkodowanie już od Polaka 24 sierpnia 2017 r.

Skoro w dniu nabywania przez powoda pojazdu auto znajdowało się na terenie Niemiec, to do oceny, czy doszło do zawarcia umowy, zastosowanie znajduje prawo niemieckie, a nie polskie. Tak uznał Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie w wyroku, który został opublikowany w zeszłym tygodniu. Jeśli stanowisko to znajdzie uznanie w orzecznictwie sądów wyższych instancji, będzie to doskonała wiadomość dla wielu właścicieli. A jednocześnie kiepska dla zakładów ubezpieczeń.

25 maja 2017 r.

Sawicki poinformował, że wynik techniczny ubezpieczycieli z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w tym roku dodatni.

Zwiększenie odpowiedzialności ubezpieczycieli powoduje wzrost cen OC25 maja 2017 r.

Każdorazowe rozszerzenie zakresu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń oraz zwiększenie wysokości wypłacanych odszkodowań i zadośćuczynień, bezpośrednio wpływa na wzrost cen obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - poinformował w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Paweł Sawicki dyr Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w KNF.

30 kwietnia 2017 r.

Polisy dla zwierząt domowych chronią właścicieli pupili przed kosztami nagłych zachorowań lub, gdy zwierzę wyrządzi jakąś szkodę w obcym mieniu

Ubezpieczenie dla psa lub kota. Jak to działa?30 kwietnia 2017 r.

To nadal mało popularne, by pies (rzadziej kot), miał swoją polisę. Jednak w wielu sytuacjach może się to okazać rozsądne i potrzebne. Ubezpieczyciele oferują różne pakiety, które obejmują zazwyczaj pokrycie kosztów opieki i leczenia u weterynarza w przypadku choroby lub nagłego wypadku. Właściciel pupila może liczyć także na pokrycie szkód, jakie zwierzę może wyrządzić innym osobom lub w obcym mieniu (np. zniszczenie mebli, ugryzienie). Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować także m.in. wypłatę odszkodowania po śmierci psa lub w sytuacji, gdy zwierzę zostanie skradzione lub otrute. Ceny polis zależą głównie od rasy i wieku zwierzęcia. Ubezpieczenie może wykupić prawny właściciel zwierzęcia, wpisany do rodowodu lub książeczki zdrowia.

26 kwietnia 2017 r.

Sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych na nowych, korzystniejszych dla rolników zasadach rozpoczęto w wielką sobotę, 15 kwietnia (tylko jeden ubezpieczyciel uruchomił sprzedaż 10 kwietnia). Tymczasem przymrozki wystąpiły już następnej nocy, powodując straty w uprawach jabłek, czereśni i warzyw.

Ubezpieczyciele zaspali, rolnicy stracą26 kwietnia 2017 r.

Pomimo błyskawicznego przepchnięcia przez parlament nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych rolnicy nie zdążyli zapewnić sobie ochronnego parasola przed wiosennymi przymrozkami. Winą obarczają zarówno rząd, jak i same towarzystwa ubezpieczeniowe.

Galerie