Ubezpieczenia

14 listopada 2017 r.

Konsumenci nadal powinni więc ostrożnie podchodzić do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenia elektroniki trochę bardziej uczciwe14 listopada 2017 r.

Zakłady ubezpieczeń lepiej formułują wzorce umowne dotyczące tzw. przedłużania gwarancji, czyli w praktyce dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej sprzętu RTV i AGD. Potwierdzają to zarówno Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, jak i Biuro Rzecznika Finansowego. Choć obie instytucje zaznaczają, że na radość jest jeszcze za wcześnie.

14 listopada 2017 r.

W gestii gminy leży zapewnienie należytego stanu drogi publicznej na jej terenie, w tym w zakresie zieleni przydrożnej.

Za uszkodzenie auta przez zaniedbane drzewo w pasie drogowym odpowie gmina14 listopada 2017 r.

W czasie postoju na gminnej ulicy spadł na nasz firmowy pojazd konar z drzewa rosnącego w pasie drogowym. Tego dnia nie było wiatru. Doszło do uszkodzeń, a naprawa pojazdu kosztowała ok. 5 tys. zł. Gmina twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności, bo kierowca mógł zaparkować w innym miejscu, a poza tym drzewo było zdrowe. Czy słusznie gmina odmawia wypłaty odszkodowania? Jak odzyskać koszty naprawy?

31 października 2017 r.

Wątpliwość SA w Poznaniu dotyczy tego, czy w takiej sytuacji odpowiedzialność ubezpieczyciela odbywa się na zasadzie ryzyka, czy jednak na zasadzie winy.

SN określi, kto odpowiada za szkody wyrządzone przez stojący pojazd31 października 2017 r.

 „Czy za szkody powstałe na osobie w trakcie naprawy (diagnostyki) pojazdu w warsztacie, w trakcie jego postoju z wyłączonym silnikiem, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z uszkodzeniem pojazdu wynikającym z jego eksploatacji, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (art. 436 par. 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 435 par. 1 k.c.) czy też na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.)”. Pytanie tej treści zadał Sądowi Najwyższemu Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

19 września 2017 r.

Problem narastał tak szybko, że rok temu urząd przygotował specjalny raport poświęcony ubezpieczeniom sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenia: Zagraniczny elektrokłopot19 września 2017 r.

Połajanka rzecznika finansowego za polisy sprzętu elektronicznego podziałała, ale tylko na krajowych ubezpieczycieli. Po latach nieustannego wzrostu Biuro Rzecznika Finansowego (dawniej: Rzecznika Ubezpieczonych) odnotowało spadek skarg na ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. W I półroczu 2017 r. było ich 291 wobec 311 rok wcześniej.

15 września 2017 r.

Korelacja powyższych przepisów pozwala przyjąć, że jeżeli w wyniku zawinionego zaniechania wykonania wymienionych czynności powstanie szkoda w majątku osoby trzeciej, to zarządca drogi co do zasady ponosi za nią odpowiedzialność z art. 415 k.c.

O odszkodowanie ma prawo wystąpić właściciel pojazdu, a nie użytkownik15 września 2017 r.

Prowadzę firmę usługową. Gdy jechałem niedawno do klienta drogą powiatową, wpadłem w dziurę i poważnie uszkodziłem samochód. Naprawa kosztowała ok. 7 tys. zł, a najgorsze, że samochód nie był mój. Użyczył mi go kontrahent, od którego miałem go potem kupić. Powiat odmówił wypłaty odszkodowania. Czy mogę się skutecznie domagać go od powiatu na drodze sądowej?

24 sierpnia 2017 r.

Wszyscy nabywcy pojazdów w Niemczech, którym ubezpieczyciele nie chcą wypłacać odszkodowań, dostali silny oręż w walce o odszkodowania.

Samochód od Niemca, ale odszkodowanie już od Polaka 24 sierpnia 2017 r.

Skoro w dniu nabywania przez powoda pojazdu auto znajdowało się na terenie Niemiec, to do oceny, czy doszło do zawarcia umowy, zastosowanie znajduje prawo niemieckie, a nie polskie. Tak uznał Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie w wyroku, który został opublikowany w zeszłym tygodniu. Jeśli stanowisko to znajdzie uznanie w orzecznictwie sądów wyższych instancji, będzie to doskonała wiadomość dla wielu właścicieli. A jednocześnie kiepska dla zakładów ubezpieczeń.

Galerie