Ubezpieczenia

30 czerwca 2020 r.

Całe założenie nowelizacji, której projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec 2020 r.,

Sprawniejszy nadzór nad ubezpieczycielami30 czerwca 2020 r.

Niezbędne jest wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. Twierdzi tak Ministerstwo Finansów, które wpisało do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Galerie