Kredyty

5 maja 2020 r.

Pytania nr 4 i 5 do TSUE zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku nabierają szczególnego znaczenia w kontekście ostatniego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku (sygn. akt V CSK 382/18).

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy pytań prejudycjalnych do TSUE dotyczącej wynagrodzenia banków za korzystanie z kapitału5 maja 2020 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosek o przystąpienie do sprawy frankowej, w której Sąd Okręgowy w Gdańsku zadał pytania prejudycjalne do TSUE (C-19/20). Jedno z nich pośrednio dotyczy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Strony mają termin na przedstawienie swoich uwag do końca maja 2020 – a następnie Rzecznik Generalny wyda opinię, która stanie się podstawą do wydania wyroku. Bank do sprawy przed TSUE zatrudnił jedną z międzynarodowych renomowanych kancelarii prawnych – warszawskie biuro Clifford Chance. Aktualnie strony pracują nad uwagami do TSUE.

15 kwietnia 2020 r.

W projekcie zaproponowano, by nowe regulacje miały zastosowanie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy – przy jednoczesnym założeniu, że kryminalizowane będą jedynie czyny (żądanie nadmiernej zapłaty) popełnione po wejściu w życie przepisów.

Za lichwę na 5 lat za kratki15 kwietnia 2020 r.

– Kilkanaście dni temu obniżyliśmy limit pozaodsetkowych kosztów kredytu. Firmy pożyczkowe zaczęły utyskiwać, że rozwinie się szara strefa. Otóż informuję: nie rozwinie się. Ci, którzy będą chcieli wykorzystać ludzi w potrzebie, spotkają się ze stanowczą odpowiedzią państwa. Lichwiarze będą mogli trafić do więzienia na 5 lat – zapowiada Marcin Warchoł, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka oraz wiceminister sprawiedliwości.

12 marca 2020 r.

Spłaty kredytów frankowych oparte są o postanowienia nieuczciwe dotyczące powiązania z walutą CHF oraz odsyłające w tym zakresie do dowolnie ustalanych kursów tabelarycznych banków

Frankowicze mają prawo zaprzestania spłaty kredytów nie tylko z powodu koronawirusa12 marca 2020 r.

Włosi planują zawieszenie spłaty kredytów. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział podobną inicjatywę ustawodawczą. Jednak frankowicze nie muszą powoływać się na koronawirusa, aby zaprzestać spłaty kredytu. Komisja Europejska wyraziła pogląd, że jeżeli świadczenia konsumenta oparte są o nieuczciwe postanowienia umowne – to konsument jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie może zaprzestać spełnienia świadczeń.

Galerie