Kredyty

20 lutego 2019 r.

Łukasz Wilkowicz

Wilkowicz: O zadowolonych z ustawy frankowej będzie trudno20 lutego 2019 r.

Wzystko wskazuje na to, że dziś parlamentarzyści osiągną kamień milowy w pracach nad ustawowym rozwiązaniem kwestii kredytów walutowych. Tadeusz Cymański, szef podkomisji, która pracowała nad projektami zgłoszonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę, PO i Kukiz’15, przedstawi sprawozdanie z prac. Podkomisja wybrała projekt prezydencki, w którym dokonano pewnych zmian. Podsumowanie jej działalności otworzy drogę do uchwalenia ustawy. Z której właściwie nikt nie będzie zadowolony.

3 lutego 2019 r.

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nie przesądzają jednoznacznie, w jakiej chwili może dojść do powstania roszczenia konsumenta wobec kredytodawcy

Kredyt wiązany w obrocie konsumenckim. Dowiedz się, na czym polega to rozwiąznie3 lutego 2019 r.

Ogłoszone niedawno przez Komisję Europejską rozpoczęcie przeglądu funkcjonowania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki może stanowić doskonałą okazję do wyjaśnienia licznych wątpliwości interpretacyjnych rodzących się w praktyce obrotu konsumenckiego. Rosnący dorobek orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz rozwój sektora usług finansowych w sektorze B2C pozwalają przypuszczać, że dokonane zostaną istotne zmiany w przedmiotowej sferze regulacyjnej.

23 stycznia 2019 r.

bank

Frankowicze masowo składają pozwy przeciw bankom. W czwartek w ich sprawie zbierze się w sejmie podkomisja23 stycznia 2019 r.

W czwartek odbędzie się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się kredytami frankowymi. Choć liczba rachunków kredytowych we franku szwajcarskim maleje i zadłużenie frankowiczów spada, to nadal co piąty kredyt mieszkaniowy to kredyt frankowy. Frankowicze zaczęli też walczyć w sądach. W 2018 roku złożyli ponad 7000 nowych pozwów przeciwko bankom.

21 stycznia 2019 r.

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest stopą procentową na rynku międzybankowym w Warszawie, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom

Kredyt centralnie sterowany. WIBOR powoli przechodzi do historii a wciąż nie ma jego zastępcy21 stycznia 2019 r.

Za rok dzisiejszy WIBOR, który jest podstawą do ustalania oprocentowania m.in. kredytów hipotecznych, przejdzie do historii. Mamy kilka miesięcy, aby znaleźć jego następcę. Wciąż jednak nie ma zgody co do tego, jak powinien wyglądać. Pewne jest jedno – brak alternatywy dla WIBOR-u to poważne ryzyko dla rynku finansowego w Polsce od 2020 r. Opracowanie nowego wskaźnika spoczywa na barkach jego dzisiejszego administratora – spółki GPW Benchmark. Zaproponowała ona opcję, która ma możliwie najlepiej pokazywać rynkową cenę pieniądza. Ta budzi opór NBP.

9 stycznia 2019 r.

Europejskie prawo dopuszcza ustawę sprzyjającą frankowiczom

Dociskanie banków przez państwo zgodne z prawem UE. Frankowicze mogą liczyć na wsparcie9 stycznia 2019 r.

Krajowy ustawodawca ma dużą swobodę w przyjmowaniu przepisów zmieniających stosunek prawny łączący banki z kredytobiorcami. Ma też prawo przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu. W efekcie ustawa sprzyjająca frankowiczom jest dopuszczalna w świetle europejskiej konwencji praw człowieka oraz protokołu nr 1 do tejże konwencji.

Galerie

Serwisy Tematyczne