Kredyty

6 czerwca 2019 r.

Agnieszka Wachnicka, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego

Czy ustawa antylichwiarska rozwiąże patologie istniejące na rynku?6 czerwca 2019 r.

Branża pożyczkowa jest przeciwna obecnemu projektowi ustawy antylichwiarskiej, ale nie samej ustawie w ogóle - mówi w wywiadzie dla DGP Agnieszka Wachnicka, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.Pewne rozwiązania, które się tam znalazły, choćby zaostrzenie rozwiązań karnych za działalność pseudopożyczkową, są przez tę branżę popierane – wyjaśnia Wachnicka. W projekcie znajdują się także rozwiązania, które są szkodliwe, nie tylko dla samej branży pożyczkowej, ale dla całego rynku – dodaje.

18 marca 2019 r.

Luksemburscy sędziowie podkreślili w wydanym orzeczeniu, że uznanie umowy za nieważną musi być dopuszczalne w wypadku, gdy kontrakt nie może obowiązywać bez nieuczciwego warunku. A klauzula ryzyka walutowego określa główny cel umowy.

Luksemburski trybunał znów po stronie frankowiczów18 marca 2019 r.

Przepisy wykluczające stwierdzenie z mocą wsteczną nieważności umowy kredytu zawierającej nieuczciwy warunek dotyczący ryzyka kursu walutowego są niezgodne z prawem unijnym. Orzekł tak Trybunał Sprawiedliwości UE w węgierskiej sprawie. Polscy frankowicze uważają, że to dobry znak, a orzeczenie powinni wziąć sobie do serca nadwiślańscy sędziowie.

20 lutego 2019 r.

Łukasz Wilkowicz

Wilkowicz: O zadowolonych z ustawy frankowej będzie trudno20 lutego 2019 r.

Wzystko wskazuje na to, że dziś parlamentarzyści osiągną kamień milowy w pracach nad ustawowym rozwiązaniem kwestii kredytów walutowych. Tadeusz Cymański, szef podkomisji, która pracowała nad projektami zgłoszonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę, PO i Kukiz’15, przedstawi sprawozdanie z prac. Podkomisja wybrała projekt prezydencki, w którym dokonano pewnych zmian. Podsumowanie jej działalności otworzy drogę do uchwalenia ustawy. Z której właściwie nikt nie będzie zadowolony.

Galerie