Kredyty

20 października 2019 r.

Frank szwajcarski

Banki nie mogą być mierzone inną miarą niż pozostali podatnicy 20 października 2019 r.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 października 2019 r. zostało przyjęte z dużym zadowoleniem przez kredytobiorców, którzy stali się zakładnikami waluty małego europejskiego państwa. Drastyczne obniżenie wartości złotego względem franka spowodowało, że osoby takie spłacają bankom znacznie większe kwoty niż te, które im pożyczono. Powyrokowy entuzjazm frankowiczów, nieco studzony przez ostrożnych komentatorów, którzy podkreślają, że orzeczenie to nie oznacza automatycznego przewalutowania czy unieważnienia umów kredytowych, ani nawet nie wiąże w sposób bezwzględny polskich sądów, zderzył się z typową arogancją sektora bankowego, czy raczej jego przedstawicieli. Z drugiej strony przedstawiciele branży bankowej straszą wielkimi stratami, jakimi są zagrożone banki, które udzielały tzw. kredytów frankowych (które z kredytami frankowymi sensu stricto nie miały nic wspólnego), a także, jak to może negatywnie wpłynąć na polską gospodarkę.

16 października 2019 r.

Już widać, że wyrok TSUE, choć korzystny dla frankowiczów, niezbyt usprawni procedowanie spraw w sądach. Bo wielu sędziów, gdy tylko ma okazję, łapie się lewą ręką za prawe ucho

O tym, jak frankowicze zostali złotowcami16 października 2019 r.

Wyobraźmy sobie, że chcemy wziąć kredyt hipoteczny. Co nas interesuje? Zaufanie do banku – oczywiście. Rekomendacje znajomych – jasna rzecz. Marża – fakt. Ale wszystkich interesuje również, a wielu przede wszystkim, oprocentowanie. Bo kredyt, nawet małe dziecko to wie, polega na tym, że ktoś nam pożycza pieniądze, a my musimy oddać mu trochę więcej. I istotne jest to, ile więcej. Ale czy na pewno? Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie niekoniecznie. I nie chodzi nawet o kredyt nieoprocentowany (w przyrodzie, przy kredytach konsumenckich, istnieje coś takiego jak kredyt darmowy, gdy kredytodawca narusza przepisy prawa), lecz o to, że zdaniem sądu może istnieć umowa kredytowa, która nie wiadomo jak jest oprocentowana.

8 października 2019 r.

Franki szwajcarskie

Związek Banków Polskich o wyroku TSUE ws. kredytów frankowych: Roszczenie banku mogłoby bowiem istotnie przewyższyć stan zobowiązań kredytobiorcy8 października 2019 r.

Unieważnienie umowy kredytowej w CHF prowadzi do niekorzystnych skutków dla obu stron - zarówno dla banku, jak i kredytobiorcy. Roszczenie banku mogłoby bowiem istotnie przewyższyć stan zobowiązań kredytobiorcy, który istniałby przy utrzymaniu umowy w mocy, wynika z opracowania zespołu prawno-legislacyjnego Związku Banków Polskich (ZBP). 

4 października 2019 r.

Łukasz Wilkowicz

Skutki wyroku ws. frankowiczów mogą być poważne. Ale nie pojawią się szybko4 października 2019 r.

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiedział na pytania w sprawie Dziubakowie kontra Raiffeisen, ale nie rozstrzygnął spraw wszystkich frankowiczów. O konkretnych skutkach finansowych dla banków i dla ich klientów trudno więc w tej chwili mówić. Prezesi banków do tej pory konsekwentnie powtarzali, że nie da się wiarygodnie ocenić ryzyka prawnego dla ich portfeli kredytowych. I wczorajsze orzeczenie tego raczej nie zmienia. Potrzeba będzie sporej liczby prawomocnych rozstrzygnięć, żeby banki mogły to ryzyko wycenić. A więc i wyliczyć, jakie rezerwy trzeba będzie zawiązywać.

4 października 2019 r.

Bartek Godusławski

Dobry trybunał i tchórzliwe państwo. Wnioski płynące z orzeczenia TSUE ws. kredytów we frankach4 października 2019 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ucieszył frankowiczów. Zarówno oni, jak i ich pełnomocnicy twierdzą, że orzeczenie jest jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców. Niejasności co do tego, jak będzie ta korzyść wyglądała, rozstrzygną – de facto – polskie sądy. Dopóki nie ukształtuje się linia orzecznicza, nie będzie iluś wyroków po decyzji TSUE, trudno rozstrzygnąć, ile tak naprawdę frankowicze zyskają i jak ryzykowne jest to dla sektora bankowego.

3 października 2019 r.

W opinii rzecznika generalnego TSUE wiele uwag ma charakter na tyle generalny, że powstaną dodatkowe pytania i problemy w sporach kredytobiorców i banków

Czy TSUE wywoła frankowe tsunami?3 października 2019 r.

Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości UE wyda orzeczenie w sprawie C-260/18 Dziubak, czyli pierwszej polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego (postępowanie zainicjowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie). Oczekiwania wobec tego orzeczenia (zwłaszcza kredytobiorców) są znaczne.

2 października 2019 r.

Frank szwajcarski

Gdy banki i frankowicze oczekiwali na wyrok TSUE zmieniło się prawo na korzyść kredytobiorców. Padł też rekord czasu rozpatrywania sprawy przez sąd.2 października 2019 r.

W cieniu oczekiwania na wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej miała miejsce nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, dla frankowiczów szczególnie istotna jest zmiana, która odnosi się do skierowania powództwa przeciwko bankowi. Już w listopadzie będzie obowiązywał zapis, że powództwo przeciw bankowi można złożyć w miejscu zamieszkania powoda, rozprawy nie będą musiały się już odbywać w mieście, w którym znajduje się centrala banku.

1 października 2019 r.

W szczególnie trudnej sytuacji są kredytobiorcy, którzy dochodzą roszczeń od banku BPH, który tak jak Getin Noble, jest objęty programem naprawczym

Wyrok TSUE wzmocni gospodarkę? KNF powinna chronić interesy kredytobiorców1 października 2019 r.

Teza głoszona przez banki, że gospodarka straci 60 mld zł na odwalutowaniu toksycznych kredytów jest nieprawdziwa. To tylko i wyłącznie zagraniczni akcjonariusze banków utracą przyszłe, niezrealizowane i bardzo wysokie zyski. Konsumenci wplątani w toksyczne kredyty odzyskają wolne środki – zarówno te już nadpłacone do banków, jak i te, których nie będą musieli zapłacić w przyszłości. To napędzi popyt konsumpcyjny, na czym zyska cała gospodarka.

Galerie