Wartość transakcji dokonanych kartami debetowymi zwiększyła się w I kw. br. o 6,9 proc. rok do roku do 95,28 mld zł, zaś wartość transakcji kartami kredytowymi wzrosła o 10,3 proc. do 8,44 mld zł. W przypadku kart obciążeniowych odnotowano spadek wartości transakcji - o 4,1 proc. do 1,12 mld zł, podano na stronie banku centralnego.

Karty wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor odpowiadały za 94,6 proc. wartości transakcji ogółem w I kw. br., karty wyposażone tylko w pasek magnetyczny - za 5,3 proc., zaś karty wyposażone jedynie w mikroprocesor - za 0,08 proc., podał NBP.

Liczba transakcji kartowych zwiększyła się o 14,4 proc. w ujęciu rocznym do 581,54 mln, z czego 88,5 proc. transakcji dokonano kartami debetowymi, 11,0 proc. - kredytowymi, a 0,5 proc. - obciążeniowymi.

Liczba kart wyniosła 34,74 mln sztuk na koniec marca 2014 r., co oznacza wzrost o 3,3 proc. rok do roku, w tym liczba kart debetowych sięgnęła 28,35 mln szt. (plus 4,9 proc. w ujęciu rocznym), kredytowych - 6,10 mln szt. ( minus 3,2 proc.), zaś obciążeniowych - 0,29 mln szt. (minus 3,4 proc.).

Liczba bankomatów wyniosła 18 928 na koniec marca br. i wzrosła o 1,4 proc. w skali roku.

>>> Polecamy: Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc. w ujęciu rocznym w maju br., tj. tyle samo, co w kwietniu br.