Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że stawki opłat interchange w Polsce – pobierane od transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi Visa i MasterCard – były ustalane w ramach niezgodnych z prawem porozumień 20 banków, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zmianie uległy natomiast kary finansowe nałożone wcześniej na banki, które zostały obniżone do kwoty 44 335 196 zł

"Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z 2006 r. Postępowanie Urzędu wykazało wówczas, że stawki opłat interchange zostały odgórnie ustalone przez banki, które porozumiały się w celu zapewnienia sobie stabilnego źródła przychodów z każdej transakcji kartami Visa i MasterCard" - czytamy w komunikacie.

W opinii Urzędu, nieuzasadnione ekonomicznie koszty obsługi transakcji bezgotówkowych mogły przekładać się na wyższe ceny dla konsumentów, także tych płacących gotówką ponieważ placówki handlowe nie różnicują cen ze względu na środek płatności. Sprawa była ponownie rozpatrywana przez SOKiK w wyniku wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

"Dziś Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił stanowisko Urzędu potwierdzając zawarcie niedozwolonego porozumienia. Zmianie uległy kary finansowe nałożone na banki, które zostały obniżone do kwoty 44 335 196 zł. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny, przedsiębiorcom przysługuje apelacja" - podsumowano. 

>>> Czytaj tez: Banki zrekompensują sobie obniżkę interchange. Prowizje wzrosną