statystyki

Sondaż na Euro 2012: Polacy w większości nie interesują się piłką nożną

skomentuj

Ponad połowa Polaków (57 proc.) deklaruje, że piłka nożna ich nie zajmuje, w tym aż dwie piąte (40 proc.) w ogóle się nią nie interesuje - wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego z okazji Euro 2012, rozpoczynającego się 8 czerwca w Polsce i na Ukrainie.

Publikacja: 31 maja 2012, 14:27 Aktualizacja: 31 maja 2012, 14:33

piłka nożna

źródło: ShutterStock
piłka nożna

Przeciwnego zdania jest 43 proc. badanych, w tym 29 proc. ankietowanych twierdzi, że trochę się interesuje piłką nożną, a 14 proc., że bardzo interesuje się piłką nożną.

Według badań CBOS cechą różnicującą kibiców jest płeć. Prawie trzy czwarte kobiet (74 proc.) twierdzi, że futbol nie jest dla nich niczym interesującym. Przeciwnego zdania było 26 proc. pań. Zainteresowanych piłką jest za to 60 proc. mężczyzn; dwie piąte (40 proc.) - nie.

Futbol najmniej zajmuje najstarszych respondentów, a także tych w wieku 35-44 lat. Nie interesuje się nim ponad trzy piąte (62 proc.) mieszkańców wsi, a wśród największych aglomeracji - 51 proc. osób. Mniejsze zaciekawienie tą dyscypliną sportu wykazują osoby najsłabiej wykształcone.

Z badań CBOS wynika, że według Polaków piłce nożnej poświęca się teraz za dużo uwagi. Co czwarty badany (26 proc.) uważa, że mówi się o niej zbyt dużo, a tylko co dziewiąty (11 proc.) chciałby słyszeć na ten temat więcej. Ponad połowa respondentów (52 proc.) jest zdania, że informacje na temat piłki nożnej zajmują tyle miejsca, ile trzeba.

Nieco ponad połowa ankietowanych (52 proc.) pozytywnie ocenia stan przygotowań Polski do Euro 2012, w tym 39 proc. bardzo dobrze. Przeciwnego zdania była prawie jedna trzecia badanych (29 proc.), w tym 5 proc. stan przygotowań ocenia bardzo źle. 19 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wśród kibiców 70 proc. pozytywnie ocenia przygotowanie Polski do organizacji mistrzostw, tylko jedna czwarta (25 proc.) ma na ten temat negatywną opinię. Niezainteresowani futbolem są bardziej krytyczni - opinie pozytywne miało 39 proc. badanych; negatywne - 32 proc. W ciągu ostatniego miesiąca oceny kibiców jeszcze się poprawiły - wzrosła liczba wskazań pozytywnych (o 6 punktów proc.), a zmalała negatywnych (o 7 punktów proc.). Natomiast wśród niezainteresowanych obserwujemy tylko niewielki spadek odsetka opinii krytycznych (o 5 punktów proc.). 26 proc. ankietowanych uważa, że będzie trochę dumy i trochę wstydu, a 11 proc. nie umiało zająć stanowiska w tej sprawie.

W ocenie CBOS podzielone są też poglądy na temat tego, jak w ogólnym wymiarze udadzą się te mistrzostwa, czy będziemy mogli być dumni z organizacji Euro 2012, czy raczej przeważać będą odczucia negatywne - zażenowanie, a nawet wstyd ze złego przygotowania, wpadek lub nieprzewidzianych wydarzeń. Prawie jedna trzecia respondentów (30 proc.) jest zdania, że po zakończeniu rozgrywek jako kraj będziemy mieli powody do wstydu, nieznacznie więcej (33 proc.) uważa, że będziemy dumni z organizacji Euro 2012.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 10-16 maja tego roku na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Zapytaj o licencje