Energetyka odnawialna

7 maja 2020 r.

Sygnatariusze postulują m.in. zainwestowanie ponad 2 bln euro w samą tylko energię wiatrową i słoneczną w ciągu najbliższych 30 lat

Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE w sprawie wykorzystania OZE w gospodarce7 maja 2020 r.

Litwa, Polska, Austria, Estonia, Grecja, Łotwa, Luksemburg i Hiszpania wystosowały do Komisji Europejskiej list w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w walce z konsekwencjami COVID-19, podało Ministerstwo Rozwoju. Sygnatariusze postulują m.in. zainwestowanie ponad 2 bln euro w samą tylko energię wiatrową i słoneczną w ciągu najbliższych 30 lat.

17 marca 2020 r.

Większość obecnie instalowanych części jest produkowana i dostarczana z Chin

Koronawirus uderza w OZE. Lewiatan postuluje pakiet osłonowy17 marca 2020 r.

W przygotowywanym przez rząd pakiecie osłonowym dla firm, chroniącym przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa, powinny znaleźć się także zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE), które wydłużyłyby o trzy miesiące terminy dotyczące realizacji inwestycji i pierwszej produkcji energii, uważa Konfederacja Lewiatan.

13 lutego 2020 r.

Rozporządzenia te doszczegółowią zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci przesyłowych oraz doprecyzują zasady rozliczeń i współpracy pomiędzy prosumentem a sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej

Ministerstwo Rozwoju: Projekty rozporządzeń ws. przyłączania prosumentów "lada tydzień"13 lutego 2020 r.

Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej pracuje nad rozporządzeniami doprecyzowującymi zasady przyłączania prosumentów do sieci energetycznej i wkrótce przekaże je do konsultacji, poinformował wicedyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Hofman. W planach jest także projekt dotyczący prosumentów zbiorowych.

13 lutego 2020 r.

Różne technologie OZE w ostatnich latach notują skokowy wzrost konkurencyjności. Dotyczy to zwłaszcza energetyki solarnej

Szablewski: Postęp zmienia elektroenergetykę. Nie zostańmy w tyle [OPINIA]13 lutego 2020 r.

Mimo widocznej w ostatnim czasie zmiany retoryki rządu w sprawie dekarbonizacji elektroenergetyki polegającej na uznaniu jej konieczności, zakłada się, że będzie to proces długi, wykraczający poza przyjęty przez Unię Europejską graniczny rok 2050. W stanowisku rządowym nie uwzględnia się jednak nieuchronnego, zwłaszcza za sprawą czynnika technologicznego, przyspieszania tempa rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE).