Energetyka odnawialna

17 marca 2020 r.

Większość obecnie instalowanych części jest produkowana i dostarczana z Chin

Koronawirus uderza w OZE. Lewiatan postuluje pakiet osłonowy17 marca 2020 r.

W przygotowywanym przez rząd pakiecie osłonowym dla firm, chroniącym przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa, powinny znaleźć się także zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE), które wydłużyłyby o trzy miesiące terminy dotyczące realizacji inwestycji i pierwszej produkcji energii, uważa Konfederacja Lewiatan.

13 lutego 2020 r.

Rozporządzenia te doszczegółowią zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci przesyłowych oraz doprecyzują zasady rozliczeń i współpracy pomiędzy prosumentem a sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej

Ministerstwo Rozwoju: Projekty rozporządzeń ws. przyłączania prosumentów "lada tydzień"13 lutego 2020 r.

Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej pracuje nad rozporządzeniami doprecyzowującymi zasady przyłączania prosumentów do sieci energetycznej i wkrótce przekaże je do konsultacji, poinformował wicedyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Hofman. W planach jest także projekt dotyczący prosumentów zbiorowych.

13 lutego 2020 r.

Różne technologie OZE w ostatnich latach notują skokowy wzrost konkurencyjności. Dotyczy to zwłaszcza energetyki solarnej

Szablewski: Postęp zmienia elektroenergetykę. Nie zostańmy w tyle [OPINIA]13 lutego 2020 r.

Mimo widocznej w ostatnim czasie zmiany retoryki rządu w sprawie dekarbonizacji elektroenergetyki polegającej na uznaniu jej konieczności, zakłada się, że będzie to proces długi, wykraczający poza przyjęty przez Unię Europejską graniczny rok 2050. W stanowisku rządowym nie uwzględnia się jednak nieuchronnego, zwłaszcza za sprawą czynnika technologicznego, przyspieszania tempa rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE).

8 stycznia 2020 r.

Zgodnie z ostatnim projektem „Polityki energetycznej Polski” udział OZE w miksie energetycznym ma rosnąć do 23 proc. całości zużycia w 2030 r.

U progu wiatrowej rewolucji: Na rynku offshore Polska ma szanse, żeby zagrać w europejskiej ekstraklasie8 stycznia 2020 r.

W zeszłym tygodniu duński państwowy operator sieci energetycznych i gazowych Energinet poinformował, że aż 47 proc. zużytej w tym kraju w 2019 r. energii elektrycznej pochodziło z farm wiatrowych. Dania dąży do oparcia swojej energetyki wyłącznie na OZE do 2050 r. Od lat należy do europejskich liderów zielonej transformacji. We wrześniu ub.r. po raz pierwszy w historii udało się jej zaspokoić za pomocą turbin wiatrowych ponad 100 proc. dziennego zapotrzebowania na energię w kraju. Rekordowe wyniki swoich farm wiatrowych – produkcję o 37 proc. wyższą niż w 2018 r. – odnotowała w zeszłym roku Belgia. Tamtejszy offshore – wiatraki na morzu – którego moce wyniosły na koniec ubiegłego roku ok. 1,5 GW, zapewnił energię wystarczającą do zaopatrzenia 1,34 mln gospodarstw domowych. Zdaniem ekspertów te przykłady wskazują, że również w Polsce są niezłe perspektywy energetyki wiatrowej.