Energetyka odnawialna

1 lutego 2019 r.

Karolina Baca-Pogorzelska

Raport Urzędu Regulacji Energetyki. Grozi nam blackout?1 lutego 2019 r.

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił raport „Planowane inwestycje w nowe moce wytwórcze w latach 2018–2032”. Wynika z niego, że przedsiębiorstwa energetyczne (analiza opiera się na danych 63 firm) planują oddać do eksploatacji ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych za ponad 62 mld zł.

31 stycznia 2019 r.

Pierwszy prąd z polskich farm wiatrowych na Bałtyku popłynie nie wcześniej niż w 2025 r.

Z kim PGE popłynie na Bałtyk31 stycznia 2019 r.

Ørsted, który w 2017 r. przyłączył do sieci niemal jedną piątą wszystkich morskich wiatraków w Unii Europejskiej, wydaje się jednym z poważniejszych kandydatów do partnerstwa z polską firmą.

12 grudnia 2018 r.

Zgodnie z postulatami AfD na obszarach lasów, parków przyrodniczych i rezerwatów przyrody nie powinno się budować wiatraków

AfD przeciw wiatrakom, ale za węglem i Nord Stream 212 grudnia 2018 r.

Wraz z pierwszym sukcesem Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach do Bundestagu w 2017 r. (12,6 proc. głosów) wielu ekspertów uznało tę partię za żywy sprzeciw wobec politycznego mainstreamu w Niemczech. Taka analiza pozwala pominąć cele i działania AfD poza jej retoryką antyimigracyjną. Alternatywa długo była uważana za partię jednego tematu, pozbawioną oparcia w społeczeństwie i kontaktu z nim. Jednak realia polityczne nie pozwalają na dalszą marginalizację tego ugrupowania.

20 listopada 2018 r.

Proces przejścia na czystą energię w Europie jest już zaawansowany.

Przejście na czystą energię wymaga kooperacji20 listopada 2018 r.

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach walki ze zmianą klimatu to jedna z największych szans naszych czasów. Moim celem jako komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii jest przyspieszenie przejścia na czystą energię poprzez wprowadzenie odpowiednich ram prawnych, politycznych i finansowych. Obejmują one współpracę nad czystymi technologiami energetycznymi za pośrednictwem planu EPSTE.

30 października 2018 r.

Zasadą jest, że jedna umowa przyłączeniowa dotyczy jednej instalacji fotowoltaicznej i dla tej instalacji wytwórca przystępuje do procedury aukcyjnej.

Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną30 października 2018 r.

Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce rośnie. Ich moc, jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, w końcu czerwca 2018 r. wynosiła 126 MW, co oznacza, że w porównaniu do grudnia ub.r. wzrosła o 16 proc. Tymczasem przedstawiciele branży i rządu zgodnie twierdzą, że tego typu instalacji będzie coraz więcej. Podmiotom decydującym się na inwestowanie w tego typu źródła energii sprzyjają bowiem obecne regulacje, przede wszystkim ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1976), która stworzyła ramy wsparcia w systemie aukcyjnym dla instalacji fotowoltaicznych, w tym dla nowych inwestycji. Takie aukcje mają odbyć się już w listopadzie. Co więcej, Ministerstwo Energii już zapowiada, że przyszłoroczne aukcje OZE w większym stopniu adresowane będą do branży fotowoltaicznej. Resort niedawno zadeklarował, że chciałby, aby w 2020 r. zainstalowane moce w tym sektorze przekroczyły moc 2 GW. Dzisiaj odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają przedsiębiorcy planujący inwestycje w elektrownie słoneczne.

11 października 2018 r.

Baca-Pogorzelska: Odnowić to, co nieodnawialne11 października 2018 r.

Jeśli komuś wydaje się, że rząd przeprosił lub przeprasza się z odnawialnymi źródłami energii (OZE), to muszę go rozczarować – albo są to bardzo długie przeprosiny, których efektów jeszcze nie widać, albo się jeszcze po prostu nie zaczęły. A po wczorajszej konferencji poświęconej OZE, która odbywała się w Ministerstwie Energii, nie mam już chyba żadnych złudzeń. Choć nie ukrywam: od przedstawicieli branży można było usłyszeć kilka ciekawych rzeczy.

Serwisy Tematyczne