Socjalna, rodzinna, wypadkowa: Ile wynoszą renty w 2018 roku

Osoba niezdolna do pracy może starać się kilka rodzajów renty z ZUS, w tym wypadkową czy socjalną. Świadczenie mogą otrzymać także członkowie rodziny po śmierci krewnego.

 • <b>Renta z tytułu niezdolności do pracy</b>
<br>
<br>
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która ma orzeczoną niezdolność do pracy (przez orzecznika ZUS). Może zostać przyznana na stałe (gdy niezdolność została uznana za trwałą) lub może mieć charakter czasowy i wtedy świadczenie przysługuje na okres wskazany w decyzji organu rentowego.
<br>
<br>
Aby świadczenie zostało przyznane, niezdolność powinna powstać w wymaganych okresach składkowych lub nieskładkowych (zależnych od wieku, kiedy niezdolność powstała) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ten warunek nie musi zostać spełniony w przypadku osób, które uległy wypadkowi (przy pracy, w drodze do lub z pracy) albo zapadły na chorobę zawodową. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/896366,renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-jak-otrzymac.html" title=""><font color="#C9C9C9">Jakie trzeba jeszcze spełnić warunki, aby otrzymać rentę, dowiesz się tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Wysokość renty zależy od kwoty bazowej obowiązującej w momencie przyznawania świadczenia, ilości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych oraz od zarobków uwzględnianych w podstawie wymiaru renty. <a href="http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca/hasla/1008379,renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Tu dowiesz się, jak dokładnie oblicza się rentę</font></a> 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy otrzyma osoba uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 
<br>
<br>
Natomiast ustawodawca ustalił minimalną wysokość najniższej renty z tytuły niezdolności i od 2017 roku świadczenie to było wypłacane w wysokości 1000 zł. W 2018 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 102,98 proc., a to oznacza, że świadczenia wzrosły od marca o 2,98 proc. W efekcie najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wzrosła z 1000 zł do 1029,80 zł (podwyżka o 29,80 zł), a przeciętna o około 47,84 zł, czyli z 1605,22 do 1653,06 zł (według danych MRPiPS).<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1104504,waloryzacja-emerytur-2018-wysokosc-dodatkow-do-emerytury.html" title=""><font color="#C9C9C9">Waloryzacja emerytur 2018: Zobacz, o ile wzrosną dodatki do świadczeń>></font></a>
 • <b>Renta szkoleniowa</b>
<br>
<br>
Osobie, która spełnia warunki wymagane do uzyskania renty z tytuły niezdolności do pracy, może też przysługiwać renta szkoleniowa, o ile uzyska ona orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Ta renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy, ale może zostać wydłużona na wniosek starosty do 36 miesięcy.
<br>
<br>
Renta szkoleniowa wynosi 75 podstawy wymiaru renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, więc jej wysokość jest niezależna od wymiaru stażu ubezpieczeniowego. Świadczenie nie może być przy tym mniejsze niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
 • <b>Renta socjalna</b>
<br>
<br>
Zarówno osoby legitymujące się pełną, jak i czasową niezdolnością do pracy mogą starać się o rentę socjalną. Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim, jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 18. roku lub w trakcie nauki (także studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej) do ukończenia 25. roku życia. 
<br>
<br>
Renta socjalna może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. <a href="http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca/hasla/1008380,renta-socjalna.html" title=""><font color="#C9C9C9">Komu nie przysługuje renta socjalna, dowiesz się tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Wysokość renty socjalnej to 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po waloryzacji z marca 2018 roku wysokość renty socjalnej to 862, 68 zł. Jednak po protestach opiekunów osób niepełnosprawnych, Sejm uchwalił ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W efekcie renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł - nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1121539,renta-socjalna-ma-wynosic-2-5-tys-netto.html" title=""><font color="#C9C9C9">Marczuk: Po podniesieniu renty socjalnej osoby niepełnosprawne otrzymają 2,5 tys. netto>></font></a>
 • <b>Renta rodzinna</b>
<br>
<br>
Członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, mogą ubiegać się o rentę rodzinną. Członkowie rodziny zmarłego, którzy mają prawo do renty rodzinnej to dzieci, wnuki, rodzeństwo, wdowa (lub wdowiec) po zmarłym oraz rodzice, którzy także mogą otrzymać świadczenie po swoich dzieciach. <a href="http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca/hasla/1008378,renta-rodzinna.html" title=""><font color="#C9C9C9">Więcej o uprawnionych do renty rodzinnej czytaj tutaj>></font></a>
<br>
<br>
O wysokości renty rodzinnej decyduje wysokość emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby osobie zmarłej. Zgodnie z ogólnymi zasadami wynosi ona:
<br>
- dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
<br>
- dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
<br>
- dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.
<br>
<br>
W przypadku, gdy wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, jest ona dzielona w równych częściach między uprawnionych.
statystyki

Komentarze (5)

 • Renty ?(2018-05-12 17:34) Zgłoś naruszenie 143

  Jałmużna ! Aż wstyd porównywać do jednorazowych premii rządowych w wysokości 82 tysięcy zł. Trzeba mieć tupet i zero empatii aby się tym jeszcze szczycić !

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • wrak(2018-05-13 12:52) Zgłoś naruszenie 11

  A mnie cudownie uzdrowili i nawet tyle nie mam

  Odpowiedz
 • tthyy(2018-05-14 10:24) Zgłoś naruszenie 10

  ta,1000 ale brutto, pisał to prorządowy cwaniak

  Odpowiedz
 • pol(2018-05-15 14:01) Zgłoś naruszenie 10

  Jak będą tak traktować maturzystów zadania z kosmosu ///// to będziemy mieć coraz to więcej inwalidów////

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!