Renty z tytułu niezdolności do pracy

16 listopada 2012 r.

1,20 mln osób będzie pobierać świadczenia z KRUS w 2015 r.

Od nowego roku zmieniają się zasady przyznawania rent rolniczych16 listopada 2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. zmienia się treść przepisu o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z nim rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako świadczenie stałe tylko wówczas, kiedy jest ona określona jako trwała. Dodatkowym warunkiem jest jednak to, aby w orzeczeniu nie znalazł się zapis o celowości przekwalifikowania zawodowego. Jak wyjaśnia KRUS, w pozostałych przypadkach będą to renty okresowe przyznawane na czas wskazany w decyzji wydanej przez prezesa kasy.

14 września 2012 r.

Jak uzyskać od ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy14 września 2012 r.

58-letni pan Wiktor jest szewcem z 35-letnim stażem pracy. Niestety, w wyniku wypadku sprzed roku jego prawa ręka nie jest już w pełni sprawna. – Mimo długiej i bolesnej rehabilitacji nie odzyskałem w niej pełnej sprawności i zapewne nigdy to nie nastąpi. Niewielki zakład usługowy prowadzę sam, więc teraz, kiedy nie mogę już naprawiać butów, zaczyna mi brakować pieniędzy – pisze pan Wiktor. – Czy mogę domagać się przyznania renty – pyta.

9 maja 2012 r.

ZUS przegrywa tak dużo spraw, bo interpretuje przepisy ubezpieczeniowe bardzo restrykcyjnie.

ZUS bez szans w starciu z rencistami. Co trzeci ubezpieczony wygrywa w sądzie9 maja 2012 r.

Osoby, którym ZUS odmówił renty z tytułu niezdolności do pracy, socjalnej czy rodzinnej, mogą skarżyć go do sądu. Zwłaszcza że stosunkowo łatwo z nim wygrać. Co trzeci ubezpieczony, który wniósł odwołanie do sądu, nie żałował tego. Ten uznawał bowiem ich racje i przyznał prawo do wymienionych świadczeń. Tym samym kasował rozstrzygnięcie zakładu.

3 kwietnia 2012 r.

Emeryt

Polak na rencie wywróci nowy system emerytur3 kwietnia 2012 r.

Rzad, robiąc wyłom w reformie emerytalnej i wprowadzając emerytury częściowe, wiąże sobie pętle na szyi. Ludzie, zamiast czekać na niskie świadczenia, będą masowo przechodzili na renty z tytułu niezdolności do pracy. A to oznacza jeszcze większa dziurę w budżecie ZUS.