Renty z tytułu niezdolności do pracy

3 kwietnia 2014 r.

Większa kontrola uprawnionych do rent. Ma to pomóc osobom naprawdę potrzebującym pomocy3 kwietnia 2014 r.

Uszczelnienie systemu przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy i dokładna weryfikacja osób ubiegających się o te świadczenia zmniejszyły liczbę rencistów do nieco ponad miliona. Eksperci podkreślają, że dzięki temu teraz pomoc trafia do osób rzeczywiście wymagających wsparcia, a pozostali będą mogli skorzystać z programów rehabilitacji i aktywizacji zawodowej, które umożliwią im powrót na rynek pracy, a co za tym idzie również podniesienie ich poziomu życia. Budżet państwa oszczędza na tym miliardy złotych.

28 listopada 2013 r.

Marcin Wilczyński, asystent sędziego w Sądzie Najwyższym

Przy żądaniu podwyższenia renty wyrównawczej uwzględniany jest stopień przyczynienia się poszkodowanego do wypadku28 listopada 2013 r.

TEZA W procesach o zmianę wysokości renty wyrównawczej (art. 907 par. 2 k.c.) zachodzi związanie prawomocnym wyrokiem przyznającym tę rentę w zakresie zasady odpowiedzialności dłużnika i stopnia tej odpowiedzialności, w tym przyczynienia się poszkodowanego do szkody, w określonym tym wyrokiem rozmiarze (art. 365 par. 1 k.p.c.).

28 czerwca 2013 r.

Dorota Węcławek Naczelnik wydziału świadczeń emerytalno-rentowych I Oddziału ZUS w Warszawie

Z renty na emeryturę z urzędu. Jak wyliczyć świadczenie z ZUS?28 czerwca 2013 r.

Od 1982 r. jestem na przyznanej na stałe rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nigdzie już potem nie pracowałem. Do wyliczenia świadczenia przyjęto 19 lat i 8 miesięcy udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych. Po ukończeniu 60 lat z urzędu dodano mi 64 miesiące do uzupełnienia do pełnych 25 lat stażu – pisze pan Jan. – Jaka kwota bazowa posłuży do obliczenia mojej emerytury z urzędu? Czy o wypłatę mogę wystąpić sam i czy po jej otrzymaniu będę mógł wnioskować o ponowne przeliczenie świadczenia zgodnie z obecnie obowiązującą kwotą bazową – pyta czytelnik.

7 czerwca 2013 r.

Do złożonej do komisji lekarskiej skargi można dołączyć dokumentację medyczną.

Decyzja lekarza orzecznika ZUS nie musi być ostateczna7 czerwca 2013 r.

Pani Monika cierpi na nieuleczalną chorobę. – Mimo to podczas badania przez lekarza orzecznika ZUS usłyszałam, że jestem już zdolna do pracy. Tymczasem mój stan zdrowia absolutnie nie pozwala na podjęcie zatrudnienia, a renta była moim jedynym źródłem dochodu. Czy mogę odwołać się od decyzji lekarza, a jeśli tak – co powinnam zrobić – pyta zrozpaczona czytelniczka.

29 listopada 2012 r.

Czy warto przyspieszać postępowanie w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy29 listopada 2012 r.

Nasz pracownik stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dostał decyzję odmawiającą przyznania mu tego świadczenia. Pomagaliśmy mu pisać odwołanie. Po wydaniu decyzji przez ZUS otrzymał bardzo ważne wyniki badań, które dołączyliśmy do odwołania. Aby przyspieszyć postępowanie, złożył je bezpośrednio w sądzie? Czy postąpił prawidłowo?