Renty z tytułu niezdolności do pracy

5 września 2016 r.

Inwalidzi wojenni chcą wyższych rent5 września 2016 r.

Związek Inwalidów Wojennych RP domaga się pilnego podwyższenia podstawy wymiaru renty inwalidy wojennego. W piśmie do sejmowej komisji ds. petycji wskazuje, że art. 19 ustawy zasadniczej nakazuje państwu otaczać specjalną troską weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. Natomiast z wyliczeń związku wynika, że o ile w 2007 r. wymiar renty inwalidy wojennego był wyższy od minimalnego wynagrodzenia o około 90 proc., to obecnie tylko o 30 proc.

26 lipca 2016 r.

Czy sąd rozpatrzy okoliczności, których nie zbadał ZUS?

Komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy26 lipca 2016 r.

Spełnienie ustawowych przesłanek pozwala na wystąpienie do ZUS z wnioskiem o rentę, która ma rekompensować utratę źródła zarobkowania. Zdarza się jednak, że pomimo istnienia poważnych chorób zakład odmawia wypłaty świadczeń. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie zawsze jest zasadne. Warto więc walczyć o swoje w sądzie.

15 października 2015 r.

Niezdolność do dotychczasowej pracy nie gwarantuje renty

Niezdolność do dotychczasowej pracy nie gwarantuje renty15 października 2015 r.

ZUS stwierdził, że nie przysługuje mi prawo do renty, ponieważ komisja lekarska uznała, że jestem zdolny do pracy. Biegli z różnych specjalizacji powołani w toku procesu przed sądem okręgowym, do którego trafiło moje odwołanie od decyzji organu rentowego, wskazali, że cierpię na dysfunkcję serca oraz chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego z dyskopatią. Podali ponadto, że wprawdzie utraciłem możliwość wykonywania pracy zarobkowej w znacznym stopniu, jednak mogę realizować lekkie prace fizyczne, które dotychczas świadczyłem. Sąd okręgowy na podstawie ich opinii oddalił moje odwołanie, co podtrzymał następnie sąd apelacyjny. Nie zgadzam się z tym wyrokiem sądu II instancji, ponieważ w aktach sprawy znajduje się moja dokumentacja medyczna wskazująca na znaczny stopień naruszenia sprawności organizmu. Czy są zatem podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej?

23 kwietnia 2015 r.

Renty bez zmian. Przynajmniej na razie23 kwietnia 2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi żadnych prac nad zmianami zasad przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy. Na obecnych zasadach będą także ustalane renty rodzinne. Taką deklarację złożył wczoraj na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej wiceminister pracy Marek Bucior.